Ha kul utan mobiltelefoner, TV och internet

Vi måste hjälpa varandra att återvända till verkliga upplevelser där människor möts och umgås utan att använda mobiltelefoner, surfplattor, datorer, tv eller internet. Jag lärde mig mycket om sådant umngänge på ett kristet sommarläger där jag bekräftade mitt dop och kristna tro på Jesus. Mycket där handlade om att man hade andakt och bad tillsammans, sjöng lovsånger mm men även att vi lekte lekar och hade kul, utan TV. Det var så fint.
Det är tråkigt hur det blivit nu för tiden när mobiltelefoner, TV och internet har tagit över mycket av det privata livet och när fritiden ofta används till att surfa på internet eller titta på TV. Denna mediefixering är destruktiv och ondskefull, den är inte bra. Dessutom är det ofta avgudadyrkan vilket Gud förbjuder. Gud har varnat mig för att min internet surfning och mobiltelefon kan förstöra min relation till honom. Tänk också på att den härskande eliten inte vill att du ska läsa den här sidan. De vill att vi ska vara beroende av internet och de vill inte att du går offline. För annars kan det inte påverka oss lika lätt och göra oss likriktade. De har en medveten plan för att hålla oss fokuserade vid våra mobiltelefoner och TV. Ironi är deras vapen, tänk på det nästa gång du ser lantligt liv eller äldre personer, snälla, hederliga personer förlöjligas på TV. De kan eventuellt försöka skapa ett intryck av att människor som gillar sociala lekar är tråkiga eller dumma människor. Köp inte deras ironi. Motstå den. Läs gärna om Report from Iron mountain som handlar om social kontrol under långa tider av fred. Hur som helst här är en lista med roliga saker att göra utan att använda mobiltelefoner, surfplattor, datorer, tv eller internet.Sociala spel, ordlekar


Namn på den sista bokstaven


En person säger ett ord eller ett namn, till exempel Jennifer. Den sista bokstaven är r. Sedan ska nästa person säga ett namn som börjar på bokstaven r, till exempel Rebecka. Det slutar med ett a. Då kan nästa person säga Anita eller Anna. Detta är en väldigt rolig ordlek och man kan ändra teman. Man kan välja att bara säga namn för män eller kvinnor eller båda. Man kan också välja geografi, namn på städer, byar, länder och platser. Ett bra förslag om du väljer geografi är att tillåta allt som är en verklig plats, en geografisk plats: namn på städer, byar, länder. Ett annat tema kan vara mat, alla saker man kan äta.


Gissa personen


En person ska tänka på en specifik person som han / hon är helt säker på att alla deltagare vet vem det är. Då ska alla ställa ja eller nej frågor för att ta reda på vem det är. Man kan bestämma om man även kan tänka på döda personer, fiktiva personer som snövit, Super Mario eller Superman etc. Om deltagarna tycker att det är för svårt kan de be om ledtrådar och de ska också få ledtrådar.

Hel och halvspöke/ halvhäxa

Man ska bygga ord men det som lägger sista bokstaven i ordet och därmed fullbordar ett ord får ett minus poäng, blir ett halvt spöke, en halv häxa. Om samma person åter igen fullbordar ett ord, dvs hamnar i ett läge där han/hon fullbordar ett ord får han/hon ett till minus poäng. När man fått två minus poäng är man ett helt spöke, en hel häxa ochy får inte längre säga bokstäver, man är lite ute ur leken men inte helt, återkommer till helhäxan/ helspökets funktion.
Exempel: Någon säger en bokstav (Och tänker samtidigt på ett ord som börjar med den bokstaven) tex P (ordet point). Nästa person måste bygga vidare på det som hittills sagts, alltså P. Han/hon tänker på polis och säger o. Nästa person måste bygga vidare på po och tänker på ordet portion och säger därför bokstaven r. Nästa person måste fortsätta att bygga med de bokstäver som sagts hittills: POR personen tänker då på ordet portion och säger därför T. Men då blir det ju: port och det är ett ord. Alltså får denna person ett minus poäng och man börjar om från noll och säger en ny bokstav.
Om man inte klarar av att bygga vidare utan att det bli ett ord, då får man också ett minus poäng och blir halvspöke/ halvhäxa. Får man minus poäng en gång till, alltså totalt två ggr är man helspöke/ helhäxa.
Om man blivit helspöke/ helhäxa är man ute ur ordbyggandet och halvt ute ur leken, men inte helt ute. Egentligen är det nu det roliga börjar. Den som är helspöke/ hel-häxa ska "smitta" de andra så att de också blir helspöke/ hel-häxa. Den som råkar prata med ett helspöke/ en hel häxa får ett minus poäng. Hade man redan kanske ett minuspoäng pga ordbyggande så har man nu två minus poäng och är således också ett helt spöke, en hel-häxa. Så då finns det alltså nu två helspöken /helhäxor som ska försöka smitta de andra genom att få dem att prata med sig. Ett enda ord räcker för att få ett minus poäng. Alltså, om en person redan har ett minus poäng och alltså är ett halvt spöke/ en halv häxa och säger ett enda ord till ett helspöke, en hel-häxa då får han/ hon ett minus poäng till och är så fullt smittad och är helspöke/ hel-häxa och ska hjälpa till att smitta det andra. Detta är ett av lekens roligaste moment, att de andra måste skärpa sig och komma ihåg att inte säga nåt ord, inte ett knyst till ett helspöke. När alla blivit helspöken/ hel-häxor utom en då har den sista personen vunnit och leken är slut.

 

 

 

Fler kommer läggas till ..