Initiativtagare och ansvarig utgivare för monasticlife.org är Carl Grinde och har byggts av Style-It media. De flesta artiklarna har tagits in från Carl Grindes webbsida www.carlg.org.

 

Monastic Life ska verka på följande sätt:

Motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa.

Främja vänskap, glädje, hälsa och sunda relationer.

Hjälpa människor att förstå att Gud finns och att han har skapat hela världen.

Nå människor med det Kristna budskapet med evangeliet om Jesus Kristus.

Hjälpa människor att växa i kristen tro och helgelse, främja Kristna Bibliska sanningar och värderingar.

Motverka alkoholism, drogberoende, porr/sex/spelberoende, missbruk eller självdestruktivt beteende.

Främja möten, aktiviteter och upplevelser mellan människor i verkligheten - offline.

Agera som en motkraft mot porr, prostitution och underhållningsvåld.

Motverka utseendefixering, kroppsfixering, översexualisering, ytlighet och märkesfixering/ kändisfixering.

Främja kulturliv, friluftsliv, lyfta fram bra fritidsaktiviteter att göra.

Främja fritidsaktiviteter som inte kretsar kring TV, film, mobiltelefoner, surfplattor, internet, elektronisk underhållning eller användande av datorer och gps. (Undantag: filmer som visar det vackra i naturen, det som Gud har skapat plus filmer med Kristet innehåll).

Lyfta fram värdet av vackra naturupplevelser och stillhet, värna om friden i det allmänna rummet, både inomhus och utomhus.

Stödja livet på landsbygden, plantskolor, naturmedicin, kloster, naturnära rekreation/turism mm.