Huvudbild för hälsa

AZT / zidovudin var den allra första hivmedicinen - ursprungligen en cancermedicin. Det har en dödlig potential enligt bipacksedeln. Zidovudin kan blandannat orsaka Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys, medicinska tillstånd där huden börjar falla av. AZT säljs fortfarande idag 2019 och detta är fruktansvärt. Många personer runt om i världen anser att hiv/aids är en lögn och att diagnosen hiv är falsk, att hiv viruset inte ens existerar. 

Text: Carl Grinde Datum: 13 Juni 2019
Även återgiven text från länkade sidor
Updaterad 5 Juni 2020HIV/AIDS-förnekelse, verklighet och nazistiska ursprung
Hiv/ aids är en väv av lögner. Ja, det här är vad hiv/aids är. När du börjar undersöka hiv/aids hittar du så många konstiga saker som inte stämmer.
Hiv/aids skapas av fattigdom, smutsigt vatten, dålig hygien, undernäring, immunbrist, knark, promiskuös sex, dödliga läkemedel, falsk diagnos, skrämselpropaganda och stigmatisering, korruption, reklam och konspiration.
Denna sida visar de dödliga biverkningarna hos HIV-läkemedel. Sen kan du dra din egen slutsats. Är det möjligt att överleva på sådana giftiga mediciner?
Vi är många som anser att hiv/aids är en bluff, ett bedrägeri och ett brott.
http://liamscheff.com
http://liamscheff.com/?s=aids
The Science of Panic (youtube.com)

 

HIV/AIDS - inget hundraprocentigt botemedel ännu enligt officiell sanning
Medicinerna för hiv som finns idag sägs bara kunna bromsa sjukdomen, men inte bota den helt. Så eftersom det inte anses finnas något hundraprocentigt botemedel som helt tar bort viruset så erbjuder man sk "broms mediciner". Dessa mediciner är dödliga. Det är bara att läsa bipacksedlarna. Det sjuka är att han som var med och upptäckte hiv och fick Nobelpris för det säger att hiv kan botas till hundra procent om man har ett starkt immunförsvar! Varför är detta inte en stor världsnyhet? De skadliga medicinerna behövs ju inte.

Luc Montagnier (vann nobelpris för upptäckten av hiv) säger att hiv kan botas till 100%.

Här är Luc Montagnier, en av de två personer som upptäckte hiv.
www.nobelprize.org/montagnier Lyssna till vad han säger:

We can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system will get rid of the virus within a few weeks, if you have a good immune system."

 

”Vi kan exponeras för HIV många gånger utan att bli kroniskt smittade. Vårt immunsystem kommer att göra sig av med viruset inom några veckor, om du har ett bra immunsystem. ”

(quotefancy.com/quote/Luc-Montagnier)

Här är videon där han säger detta. Lyssna efter 30 sekunder. Det är sjukt. Det är mer än sjukt. HIV/aids är en stor bluff.
https://www.youtube.com
www.dailymotion.com/video
https://newsvoice.

Stanna här och tänk. Detta borde vara förstasidenyheter, världsnyheter. Varför är det inte det?

AZT zidovudine en dödlig hiv-medicin med nazi ursprung - fortfarande säljs idag
Zidovudine ingår i följande mediciner: Lamivudine/Zidovudine Teva (+ Lamivudin), Retrovir, TRIZIVIR.
www.adooq.com/zidovudine
www.selleckchem.com/zidovudine
https://www.fass.se

Läs om AZT zidovudines nazistiska ursprung här
https://www.dr-rath-foundation.org

Det tyska läkemedelsföretaget Bayer var en central del av den nazistiska förintelsen under andra världskriget och detta företag är fortfarande aktivt idag.
https://www.peoplesworld.org

AZT zidovudine
De giftiga läkemedlen från de tidiga dagarna av AIDS mörka historia säljs fortfarande, idag 2020. Dessa mediciner är dödliga och ondskefulla. Läs patientinformationen nedan om zidovudin AZT - ett läkemedel från helvetet som vissa beskriver det. Jag håller med.

(För att hitta ett ord i en text, klicka på CTRL + F och skriv ditt ord, tryck på enter)

zidovudine biverkningar - information / bipacksedel
https://aidsinfo.nih.gov
https://www.rxlist.com

Vad är de viktigaste sakerna att veta om zidovudin?
Zidovudine kan orsaka allvarliga, livshotande biverkningar. Dessa inkluderar överkänslighetsreaktion eller utslag, en uppbyggnad av mjölksyra i blodet (mjölksyra acidos), leverproblem, muskelsvaghet (myopati) och blodsjukdomar, såsom extremt reducerat antal röda blodkroppar (svår anemi) eller minskat antal vita blodkroppar (neutropeni). Kontakta din vårdgivare direkt om du har något av följande symtom som kan vara tecken på en överkänslighetsreaktion:
Utslag
blåsor eller att huden skalas av
Nässelfeber

Klåda
Svårigheter att andas eller svälja
Svullnad i ögonen, ansiktet, tungan, läpparna eller halsen


Kontakta din sjukvårdspersonal omedelbart eller få akut medicinsk behandling direkt om du har något av följande symtom som kan vara tecken på leverproblem eller mjölksyraos:
Illamående eller kräkningar
Smärta i den övre högra delen av magen
Aptitlöshet
Extrem trötthet
Svaghet
Yrsel eller luddighet
Snabb eller oregelbunden hjärtslag
Problem att andas
Mörkfärgad urin
Ljusa tarmrörelser
Gulning av din hud eller dina vita ögon (gulsot)
Känn dig kallt, särskilt i armar eller ben
Ovanlig muskelsmärta

Kontakta din vårdgivare om du har något av följande symtom på myopati:
Trötthet
Träningsvärk
Svaghet
Kontakta din vårdgivare direkt om du har något av följande symtom på svår anemi eller neutropeni:
Ovanlig blödning eller blåmärken
Feber, frossa eller andra infektionssymtom
Ovanlig trötthet eller svaghet
Blek hud
Förvärring av leversjukdom (ibland resulterande i död) har inträffat hos personer med både HIV och hepatit C-virusinfektion (HCV) som tog HIV-läkemedel och som också behandlades för HCV-infektion med interferon med eller utan ribavirin. Om du tar zidovudin såväl som interferon med eller utan ribavirin och du får biverkningar, berätta för din vårdgivare.
När du tar zidovudine är det viktigt att hålla alla dina möten hos din vårdgivare.
Vad är zidovudin?
Zidovudine är ett receptbelagt läkemedel godkänt av U.S. Food and Drug Administration (FDA) för följande användningar:
För att behandla HIV-infektion hos vuxna och barn 4 veckor och äldre. När zidovudin används för att behandla HIV-infektion används läkemedlet alltid i kombination med andra HIV-mediciner.
För att förhindra överföring av mor till barn av HIV. När det används för att förhindra överföring av mor till barn ges zidovudin till kvinnor med HIV under graviditet och förlossning och till deras barn i 6 veckor efter födseln.Biverkningar av zidovudin: huden skalas av och andningsbesvär. Förvärring av leversjukdom (ibland resulterar i dödsfall)
Där har du anledningen till att folk dör i "hjälpmediciner".
HIV / AIDS är ett folkmord av dödliga mediciner.
.Retrovir
(zidovudine) Kapslar, sirap och injektion
behandling av HIV-1-infektion.
"Informera patienter om att potentiellt livshotande överkänslighetsreaktioner (t.ex. anafylax, Stevens-Johnsons syndrom) kan uppstå medan de får RETROVIR."

https://www.rxlist.com


Ok så vad är Stevens-Johnson syndrome?
(Varning för hemska bilder) stevens-johnson syndrome (sjs) bilder


Postmarketing Experience
"Följande biverkningar har identifierats under användning av RETROVIR efter godkännande." toxisk epidermal nekrolyss

https://www.rxlist.com
https://www.accessdata.fda.gov


Ok så vad är toxic epidermal necrolysis?
(Varning för hemska bilder) toxic epidermal necrolysis Africa bilder


Zidovudine (eller azidothymidine, AZT) varumärkesnamn: Retrovir
För barn. Det här är ondska. Detta måste stoppas!
https://www.medicinesforchildren.org.uk
https://www.aafp.orgzidovudine info
https://www.drugs.com
Zidovudine varumärke: Retrovir Andra namn: AZT, ZDV, azidothymidine
Användning: För att behandla HIV-infektion hos vuxna och barn 4 veckor och äldre.
.
https://aidsinfo.nih.gov
https://www.apoteket.se (Swedish)
https://lakemedelsverket.se (Swedish)
https://www.fass.se 6 mediciner med Zidovudine, en avregistrerad och en tillhandahålls inte.
https://www.fass.se Combivir från GlaxoSmithKline Aktiv substans: Lamivudine Zidovudine

AZT, Azidothymidine, ZDV, Zidovudine
Reverse transcriptase inhibitor som är aktiv mot HIV-1-virus.
Produkt 323608 har upphört
.
https://www.sigmaaldrich.com


HIV / AIDS är en bedrägeri, ett bedrägeri och ett brott.
Det är hiv-medicinerna som dödar människor. Hiv / aids är en stor lögn, en konstruktion
.


AZT, Azidothymidine, ZDV, Zidovudine
https://www.dr-rath-foundation.org
http://www.sidasante.com
http://www.sidasante.com
https://www.researchgate.net
http://tinevandermaas.com
http://aras.ab.ca/azt.html

HIV/AIDS Pharma exponerad: - före detta ägare av Auschwitz förintelseläger
http://www.carlg.org/engnazi_crimes6.html

HIV/AIDS konstructionen spårad tillbaka till sitt nazistiska ursprung
http://www.carlg.org/engnazi_crimes5.html

Har du diagnosen hiv eller aids?
Om du har diagnosen hiv/aids, ta inte skadliga mediciner. Ät en kost som gör din kropp mera basisk, ät en basgörande diet. Ta Mariatistel/Milk thistle och Gurkmeja för att reparera levern. Sluta med droger och alkohol, ta vara på din kropp, stärk ditt immunförsvar.