Huvudbild för hälsa

Epilepsi är en neurologisk störning som kännetecknas av oförutsägbara krampanfall.
Krampanfallen varierar från person till person och kännetecknas ofta av delvis eller fullständig sinnesfrånvaro. Kramper, svimningar etc kan orsakas av många olika saker och frekvensen av feldiagnostiserad edepilepsi är hög. En korrekt diagnos för att hitta den bakomliggande orsaken till anfall bör vara den första prioriteringen. Ta blod- och urintest för fullständig mineralanalys, kolla elektrolytnivåer i blod, se över nutrition. Undersök eventuell brist på vitamin B1/Tiamin, vitamin B12, B6, Magnesium, Kalium, aminosyror mm.

Text: Carl Grinde Datum: 16 April 2019
Även återgiven text från länkade sidor
Updaterad 8 Maj 2019

Orsaker till epilepsi och krampanfall
Här är saker som kan orsaka epilepsi och krampanfall: Elektrolyt obalans, mineral obalans, lågt syre i blodet, syrebrist i hjärnan, andningssvårigheter, andningsavvikelser, lungproblem, hjärtproblem, vitamin B1 / tiaminbrist, kemiska livsmedelstillsatser, biverkningar av mediciner och vacciner, huvudskador, födelsekomplikationer, åldrande, stroke, droger etc.

Felaktig epilepsi diagnos
Felaktig epilepsi diagnos är väldigt vanligt och därmed även felaktig medicinering. Personer med krampanfall och liknande problem bör få adekvat hjälp att bli av med sina problem.
https://www.epilepsy.com/misdiagnosed-epilepsy
https://www.epilepsy.com/wrong-diagnosis
https://www.epilepsy.com/nonepileptic-seizures
https://medicalxpress.com
https://www.ilae.org
https://academic.oup.com

"frekvensen av feldiagnostiserad epilepsi förblir envist hög."
https://www.seizure-journal.com

"Feldiagnos av epilepsi förblir vanlig och konsekvenserna för individen betydande."
https://www.sciencedirect.com

"Epilepsi är feldiagnostiserad i 90 000 personer per år i England och Wales"
https://www.bmj.com/content/333/7573/824.2

"Feldiagnos av epilepsi: många anfallsattacker har en kardiovaskulär orsak."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Rubbad elektrolytbalans, mineral obalans, krampanfall och epilepsi
Krampanfall orsakas ofta av elektrolyt obalans. Ta ett blodprov och begär en fullständig mineralanalys. kolla nivåerna av elektrolyter - mineral nivåer som kalcium, magnesium, kalium, natrium, fosfat och klorid mm.
Mängden av dessa ämnen i blodet måste hållas inom strikta nivåer. Nivåerna ska inte vara för höga men inte heller låga.
https://kurera.se (Svenska)
https://www.roswellpark.org
https://www.thelancet.com

Elektrolyt obalans orsakar många problem, inklusive krampanfall och muskelspasmer
"Elektrolyter är kemikalier i kroppen som reglerar viktiga fysiologiska funktioner och inkluderar natrium, klorid, magnesium, kalium och kalcium."
"Elektrolyter måste existera i kroppen inom ett smalt koncentrationsområde för att effektivt kunna utföra en mängd olika viktiga funktioner. Det normala intervallet mäts per liter blod. Elektrolytbalansen avser ett värde högre eller lägre än det normala intervallet och kan orsaka en variation av symtom."
"En rubbat elektrolytbalans kan leda till ett antal symtom som beror på vilken elektrolyt som är ojämn och om nivån är för hög eller för låg."
http://cancer.unm.edu
https://nyulangone.org
https://draxe.com
https://www.medicalnewstoday.com
https://drjockers.com


Kontrollera elektrolytmineral nivåer.
Ta ett blod/urintest.
Hur ligger dina mineralnivåer?
Vad är elektrolyt-statusen för ditt blod?Elektrolytmineraltest
Gå till ditt lasarett eller hälsocentral och gör ett blod/urintest eller testa själv med ett hemtest kit.
https://mydiagnostics.in
https://www.accesalabs.com

Elektrolyter - mineraler kosttillskott
Elektrolyter - mineraler kosttillskott (Svenska)
electrolyte powder
essential mineral blend supplements
keto electrolytes supplement


Vitamin B1/Thiaminbrist orsakar krampanfall och epilepsi


Symptom på vitamin B1/Tiaminbrist: nervskador, kramper
https://draxe.com/thiamine-deficiency

Allvarlig vitamin B1 brist/Tiaminbrist kan leda till förlust av muskelkontroll, ryckningar och anfall.
Extrem vitamin B1 brist/ tiaminbrist resulterar i en sjukdom som heter Beriberi. "Det kan orsaka förlust av muskelkontroll, ryckning, muskler som stannar i obekväma positioner och krampanfall."
https://chrismasterjohnphd.com
https://draxe.com/thiamine-deficiency

"Våra resultat tyder på att svår infantil tiaminbrist kan leda till epilepsi."
https://n.neurology.org

"Tiamin förbättrar neuropsykologiska funktioner"
https://www.sciencedirect.com

Källor till vitamin B1/Thiamin i livsmedel plus kosttillskott
Thiamine sources in food
Köp Thiamine supplement

Brist på Vitamin B6 och B12 kan orsaka krampanfall
https://www.pharmacytimes.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://kurera.se (Svenska)
Köp B vitaminer här och här

Krampanfall-typer
https://www.epilepsysociety.org.uk


Lågt syre i vävnad - hypoxi och andningsinsufficiens orsak till krampanfall, epilepsi


Hypoxemi - lågt syre i blod - lungproblem, hjärtproblem orsakar krampanfall, epilepsi
https://www.sciencedaily.com
https://www.spinalcord.com
https://www.medicinenet.com


Hypoxemi - låga syrenivåer i blod - lungproblem, hjärtproblem orsakar anfall, epilepsi


Respirationsinsufficiens orsak till anfall, epilepsi
https://www.epilepsy.com

"De två huvudorganen som är ansvariga för syretillförsel i kroppen och upprätthåller homeostas är respiratoriska och kardiovaskulära system. En abnorm funktion hos något av dessa två skulle leda till utvecklingen av hypoxemi och dess skadliga konsekvenser."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.news-medical.net
https://journals.lww.com
https://mayfieldclinic.com
https://www.spinalcord.com

Hypoxemi betyder låg syrehalt i blodet. Det kan orsaka krampanfall
https://n.neurology.org
https://www.medscape.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.hormonesmatter.com

"Ictal hypoxemi definieras som en minskning av syrehemoglobinmättnad under 90% under ett anfall och har uppfattats i upp till 33% av fokala anfall med eller utan generalisering".
"Ictal hypoxemi åtföljs ofta av andningsförändringar."
Fokala anfall är en av de två huvudtyperna av anfall i epilepsi.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.epilepsy.com/learn/types-seizures


Lågt blod syre kopplat till Sudden Unexpected Death i Epilepsy (SUDEP)


https://www.sciencedaily.com
https://www.dannydid.org

Syre på sprayflaska för att förhindra krampanfall
Canned oxygen

Psykologiska orsaker till krampanfall och epilepsi
Allvarlig mental stress, traumatiska upplevelser mm kan orsaka epilepsi och krampanfall och tillstånd som liknar epilepsi.
https://health.usnews.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.epilepsybehavior.com
https://www.epilepsybehavior.com
https://www.epilepsysociety.org.uk
https://www.seizure-journal.com
https://www.epilepsy.com
https://epilepsynewstoday.com


Icke epileptiska krampanfall, Non-epileptic seizures (NES)


Non-epileptic seizures (NES) - imitatoner av epilepsi
Krampanfall är inte alltid epilepsi. Mycket låga blodsockernivåer kan till exempel orsaka kramper.
"Vissa patienter har varit på antiepileptiska läkemedel otillbörligt i årtionden för tillstånd som inte är och aldrig var anfall."
https://stanfordhealthcare.org
https://share.upmc.com
https://dlife.com
https://www.thediabetescouncil.com
https://www.medicalnewstoday.com/articles/322016.php

Naturliga behandlingar och information om krampanfall och epilepsi
Naturliga behandlingar för krampanfall och epilepsi: Harmonisera elektrolyt/mineraler nivåer kalcium, magnesium, kalium, natrium, fosfat och klorid etc. Ät Ketogenic diet, Atkins diet, LCHF diet, Magnolia bark, Resveratrol, Bupleurum, Askgourd / Vintermelon, Kava, Vitlök, Shosaiko-to/Saiko-keishi-to Formel. Genomgå Hyperbaric Oxygen Therapy-HBOT.
Undvik receptbelagda läkemedel om de orsakar epileptiska symptom.

Ketogenic diet/ Modifierad Ketogenic diet, Atkins diet, LCHF diet för epilepsi lättnad
Se till att du dricker mycket vatten för att undvika uttorkning.
https://www.epilepsy.com
https://www.hopkinsmedicine.org
https://www.nytimes.com
https://www.bestketo-diet.com
https://atkinsforseizures.com
https://charliefoundation.org
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.tasteaholics.com
https://www.epilepsy.com
http://www.thedaisygarland.org.uk
https://www.hopkinsmedicine.org
https://www.drperlmutter.com
https://www.drperlmutter.com
https://drjockers.com
https://www.dietdoctor.com about LCHF - a ketogenic diet
Grain Brain, Seizure Free On A Ketogenic Diet (youtube.com)
https://www.aan.com
https://perfectketo.com
Ketogenic Diet for Epilepsy: Story and Tips From Experienced Parents (youtube.com)
ketogenic diet for epilepsy menu Google images

Kända orsaker till krampanfall
https://www.everydayhealth.com

Allvarlig hypoglykemi - lågt blodsockernivå utlöser anfall
Diabetes typ 1 ökar risken för att utveckla epilepsi enligt en studie.
https://www.americannursetoday.com
https://www.diabetes.co.uk

Kramper orsakade av elektrolytskador och hyponatremi, hypokalcemi och hypomagnesemi
"Krampanfall utgör en viktig klinisk manifestation av elektrolytproblem och uppfattas oftare hos patienter med hyponatremi, hypokalcemi och hypomagnesemi. I dessa ämnen börjar den framgångsrika hanteringen av anfall med en noggrann diagnos av de underliggande elektrolytstörningarna. natrium, kalcium och magnesium bör därför ingå i den initiala diagnostiska upparbetningen hos patienter med krampanfall. Tidig identifiering och korrigering av dessa störningar är nödvändiga för att kontrollera krampanfall och förhindra permanent hjärnskada, eftersom AED ensam i allmänhet är ineffektivt om elektrolytproblemet kvarstår . I själva verket bestäms behandlingen av anfall som är sekundär för elektrolyt obalanser av den bakomliggande orsaken till störningen och i de flesta fall är administrering av AED inte nödvändigt så länge som den underliggande störningen utbedras "
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Hyponatremi - natriumbrist kan orsaka anfall
https://www.medicalnewstoday.com
https://www.msdmanuals.com

Energidrycker som tex Red Bull, Monster, Burn etc kan orsaka kramper
https://www.epilepsy.com
https://www.avogel.ca
https://www.caffeineinformer.com
https://www.lhsfna.org
https://www.sutterhealth.org
https://www.globalhealingcenter.com

Hypomagnesemi eller magnesiumbrist kan orsaka krampanfall och skakningar
Magnesiumbehandling kan underlätta epilepsi.
(National Institute of Health) "Kliniska och experimentella undersökningar har visat att magnesiumbrist orsakar en märkbar irritabilitet i nervsystemet, vilket i sin tur resulterar i epileptiska anfall."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.ancient-minerals.com
https://www.epilepsy.com
https://www.medicalnewstoday.com
https://aspirenaturalhealth.com
http://www.nothingsincurable.com
Buy Magnesium supplements here


Naturliga behandlingar, örter etc


Epilepsi naturliga behandlingar tips och information
http://www.thedaisygarland.org.uk
https://www.supplementdb.org
http://thefashionandcity.com
https://www.digitalwelt.org
https://draxe.com
https://traditionalroots.org
https://curingepilepsy.com

Magnolia bark - medicin för epilepsi
Magnolia bark har antiepileptiska effekter motverkar krampanfall och är utmärkt att använda som medicin för epilepsi.
Magnolol och Honokiol och är två neuro-skyddande föreningar i Magnolia.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.holtraceuticals.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Köp här: Magnolia bark kosttillskott

Resveratrol har antiepileptiska effekter och skyddar hjärnan
Resveratrol är en kraftfull antioxidant som finns i flera bär och örter. Det finns i röda vindruvor, rödvin kakao.
Det har neuro-skyddande egenskaper och stöder hjärnfunktioner och minne. Vetenskapliga studier visar att det är bra att använda som antiepileptisk medicin.
https://draxe.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.tandfonline.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Köp Resveratrol-kosttillskott här
resveratrol supplement
resveratrol powder (amazon.com)
resveratrol powder grape skin extract
resveratrol powder

Curcumin/Turmeric - mycket bra medicin för epilepsi
Gurkmeja eller Curcumin-extrakt från gurkmeja skyddar hjärnan och bekämpar många sjukdomar. Det är en bra medicin för epilepsi.
https://www.medicaldaily.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.epilepsybehavior.com
http://rcm.mums.ac.ir
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Curcumin Turmeric epilepsy anti seizure activity
Buy here: Curcumin capsules

Askgourd / vintermelon - naturlig behandling för epilepsi
https://www.inlifehealthcare.com (Disclaimer: I would not suggest yoga)
https://www.onlymyhealth.com
ash gourd winter melon epilepsy
Ash Gourd juice health benefits

Kava kosttillskott
Kava supplement

Vitlök
Garlic

Bupleurum ört
Bupleurum är en ört som är antiepileptisk. Här är några sidor med information om Bupleurum.
https://www.mothersmarket.com
https://draxe.com/bupleurum
https://www.uofmhealth.org
https://www.liversupport.com
https://www.globalhealingcenter.com
https://www.mottchildren.org

Köp Bupleurum kosttillskott här.
Calm and Clear (herbalcreatures.com.au)
Bupleurum Liquid Extract Alcohol Free (pipingrock.com)
https://se.iherb.com
Bupleurum-Liver-Cleanse https://www.lifeextension.com
Nature's Sunshine Tiao He Cleanse Capsules (pharmacydirect.co.nz)
Bupleurum & Peony Tea Capsules (yamasherbs.com)
Bupleurum (amazon.com)
Bupleurum supplement
Kan Herbs - Herbals- Relaxed Wanderer (amazon.com)
Bupleurum calmative compound (amazon.com)
Chai Hu Gui Zhi Tang (forresthealth.com)

Passionsblomma - Passiflora incarnata
Dubbelt skyddande effekt av Passiflora inkarnata vid epilepsi och därmed associerad post-ictal depression.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.rainbow.coop
passiflora incarnata extract passion flower health calming
Köp här: Passion flower extract
Köp här: Passion flower tea
Köp här: Passion flower essential oil

Radix Bupleuri (Chaihu) och Saikosaponins substans
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.tandfonline.com

Eteriska oljor för att underlätta/behandla epilepsi
Eteriska oljor kan lugna nervsystemet.
Frankincenseolja är bra för att behandla epilepsi, det hjälper till att syresätta i hjärnan.
Tre andra bra eteriska oljor är Neroli, Angelica archangelica och Passionsblomma. Andra att prova: Kamomill, Cedarwood, Jasmin, Lavendel, Vetiver, Bergamot, Cananga eller Ylang Ylang olja.
Varning: Eteriska oljor är mycket starka, bara ett fåtal droppar räcker.
Undvik/använd inte: Sage, Basilika, Fennikel, Hyssop, Eukalyptus, Rosemary, Salvia, Tansy, Tarragon, Vintergrön olja.
https://atkinsforseizures.com
https://www.davidwolfe.com
https://draxe.com/neroli-essential-oil
https://draxe.com/vetiver-oil/a>
https://www.organicfacts.neta>
https://www.ncbi.nlm.nih.gov Studiy on Angelica archangelica Linn essential oil.
https://www.researchgate.net Studiy on Angelica archangelica Linn essential oil.
Studie på Neroli eterisk olja (Citrus aurantium blossom) https://www.ncbi.nlm.nih.gov Study on Neroli essential oil
https://healthyfocus.org
http://ayurvedicoils.com/cananga-oil
https://www.aromaweb.com/essential-oils/cananga-oil

Fickstorlek Eteriska oljor diffusor pennor/ personliga inhalatorer, och vanliga diffusorer
Detta är praktiskt, fick storlek Eterisk olje-diffusorer och inhalatorer. Skaffa en sån här.
essential oils diffuser pen
essential oils personal inhaler
diffusers

Köp eterisk olja här:
Frankincense oil
Angelica archangelica oil (biofinest.com)
Angelica archangelica oil
Neroli essential oil
Vetiver Essential Oil
Passion flower essential oil
Cananga essential oil
more here

Shosaiko-to and Saiko-keishi-to Formula
Shosaiko-to and Saiko-keishi-to är två liknande örtblandningar som används för att behandla epilepsi.
https://ndnr.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov Effectiveness of Saiko-Keishi-To
https://www.goodfoodstore.com
https://www.sciencedirect.com

Köp Saiko-Keishi-to örtblandning kosttillskott här
Chai Hu Gui Zhi Tang, Bupleurum and Cinnamon Formula; Saiko-Keishi-to (drguberman.com)
Bupleurum and Cinnamon Combination saiko-keishi-to, Chai hu gui zhi tang (eagleherbs.com)
CHAI HU GUI ZHI TANG Bupleurum and Cinnamon Twig (shenclinic.com)
Xiao Chai Hu Tang Minor Bupleurum Formula Saiko-Keishi-to (tjherbs.com)
Chai Hu Gui Zhi Tang Bupleurum and Cinnamon Formula (tjherbs.com)
Tsumura Chinese medicine internal use liquid Saikokeishito (global.rakuten.com)

Hyperbaric Oxygen therapy - HBOT
Hyperbarisk syrebehandling eller HBOT är en medicinsk behandling som använder en högsyre-kammare för att öka och förbättra kroppens naturliga förmåga att läka.
Hyperbarisk syrebehandling förbättrar hjärnfunktioner och hjälper till att reparera vävnad i hela kroppen och förbättrar hälsan som helhet.
https://www.sciencedaily.com
https://tbitherapy.com
http://www.oxygenunderpressure.com
http://www.oxygenunderpressure.com/category/testimonials
https://centrehyperbare.com
https://www.mnfxmed.com
https://hyperbaricoxygentherapy.co.uk
http://www.oxygenunderpressure.com
https://www.thewellnesslab.com
http://www.healingwithhyperbarics.com
hyperbaric oxygen therapy customer testimonials


Epileptiska anfall orsakade av livsmedelstillsatser


Smakförstärkare - mononatriumglutamat - E621
Mononatriumglutamat kan utlösa krampanfall. Denna livsmedelstillsats ingår i många olika livsmedelsprodukter. Små mängder är kanske inte skadliga. Men eftersom det ingår i så mycket mat kommer du sannolikt att få en ganska stor daglig dos av denna kemikalie. För mycket för ditt eget bästa. Mononatriumglutamat är faktiskt en naturlig del av den mänskliga hjärnan. Det är en signalsubstans som hjälper till att skicka signaler mellan hjärnceller. Om du konstant tillför extra mononatriumglutamat i kroppen så får hjärncellerna en överbelastning och kommer att överstimuleras fullständigt. Det blir som att trycka på en strömbrytare på och av flera gånger i sekunden. Slutligen börjar hjärncellerna att dö, överstimulerade till döds.
På grund av deras förmåga att orsaka denna intensiva aktivitet i hjärnan kallas mononatriumglutamat, aspartam etc för excitotoxiner.
https://chriskresser.com
https://www.epilepsy.com
http://www.mpwhi.com

Färgämnen i mat och konserveringsmedel utlöser anfall
food colourings and preservatives seizure trigger

Aspartam orsakar epileptiska anfall och hjärntumörer
https://www.dmlawfirm.com
https://draxe.com
Dr. Russell Blaylock: Excitotoxins - The Taste That Kills (youtube.com) (backup link here if removed)
https://shop.getmyid.com
http://www.mpwhi.com
https://www.globalresearch.ca
https://www.mercola.com
Excitotoxins The Taste that Kills by Russell L Blaylock (brightorganics.com.au)
Excitotoxins: The Taste that Kills
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

upp till 9% av statusen epilepsi anfall orsakas av ett läkemedel eller gift
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Vanliga orsaker till läkemedelsinducerade kramper
https://www.uspharmacist.com

Extended-Release Bupropion–Inducerad Grand Mal krampanfall
https://jaoa.org

Krampanfall orsakade av anti-depressiva läkemedlet WELLBUTRIN (bupropion hydrochloride)
https://www.rxlist.com

Listor över toxiner och mediciner som orsakar anfall
https://www.epilepsy.com

Mayoclinic är korrupt
Mayoclinic är korrupt. De säger att "Epilepsi har ingen identifierbar orsak hos ungefär hälften av folket med tillståndet." Är detta verkligen sant? På deras sida om orsaker till epilepsi nämns inte ett ord om elektrolyt-obalans och ordet mineral förekommer inte ens.
https://www.mayoclinic.org
På deras sida om diagnos och behandling för epilepsi nämns inte orden mineraler och näringsämnen.

Ok de nämner Ketogenic diet så ett plus för dem där. Men de säger också: "De flesta med epilepsi kan bli anfallslösa genom att ta ett läkemedel mot anfall, vilket också kallas anti-epileptisk medicin."
https://www.mayoclinic.org
Låt oss se här vad en "anti-epileptisk" medicinering kan göra? Först tjäna pengar åt läkemedelsföretaget såklart. Och..


Receptbelagda läkemedel orsakar epilepsi


Topimax antiepileptisk medicin orsakar muskelkramper eller muskelträngningar, brist på koordination, känsla av ostabil gång, ofrivillig darrning eller skakningar, snabba okontrollerade ögonrörelser


Nedan är en lista över några anti-epileptiska läkemedel som orsakar symtom på epilepsi. Detta är korruption. Detta är hjärtlöst. Varför ska detta tillåtas fortsätta?

Topimax antiepileptisk medicin, migränmedicin från Janssen (aktiv substans Topiramat)
Mycket vanliga biverkningar (kan påverka mer än 10%):
Täppt, rinnande näsa eller ont i halsen
Tippning, smärta och / eller domningar i olika kroppsdelar
Sömnighet, trötthet
Yrsel
Illamående, diarré
viktminskning

Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 10%):
Anemi (lågt blodvärde)
Allergiska reaktioner (som hudutslag, rodnad, klåda, ansiktsvullnad, nässelfeber)
Förlust av aptit, minskad aptit
Aggression, upphetsning, ilska, onormalt beteende
Svårighet somna eller sova
Problem med tal eller talproblem, sluddrigt tal
Klumpighet eller brist på samordning, känsla av ostabil gång
Minskad förmåga att slutföra rutinuppgifter
Minskad, förlust av eller obefintlig smak
Otillbörliga darrningar eller skakningar, snabba okontrollerade ögonrörelser
Visuella störningar som dubbelsyn, suddig syn, nedsatt synskärpa, svårighetsgrad i fokusering
Känsla av yrsel (svimmelhet), ringande i öronen, smärta i öronen
Andnöd
Hosta
näsblod
Feber, känner att inte gråta, svaghet
Kräkningar, förstoppning, buksmärta eller obehag, matsmältningsbesvär, mag- eller tarminfektion
Torr mun
Håravfall
Klåda
Ledsmärta eller svullnad, muskelkramper eller muskelsprängning, muskelsmärta eller svaghet, bröstsmärta
Viktökning
https://www.topamax.com from Janssen
https://www.rxlist.com
http://www.janssenprescriptionassistance.com
https://www.janssen.com
https://www.fass.se

Fycompa antiepileptisk medicin (aktiv substans Perampanel)
Vanliga biverkningar:
Aggression
Ilska
Ångest
Förvirring
Ataxi (brist på ordning) är ett neurologiskt tillstånd som orsakar svårighet att samordna frivilliga muskelrörelser. Detta beror på en skada på centrala nervsystemet. Det finns flera olika ataxi sjukdomar. och svårigheter att hålla balans, svårigheter att slå munnen när de äter, hakigt tal eller ryckande ögonrörelser.
Dysartrial - störningar som orsakas av nedsatt neurologisk kontroll av muskler som normalt används i tal.
balans störning
Irritabilitet
https://www.fass.se
https://www.fass.se

De vanligaste biverkningarna av FYCOMPA inkluderar: yrsel; sömnighet; trötthet; irritabilitet; fall; illamående och kräkningar; viktökning; vertigo (snurrande känsla); problem att gå normalt; problem med muskelkoordinering huvudvärk; blåmärken; buksmärtor; ångest
https://www.fycompa.com

Neurontin antiepileptisk medicin från Pfizer (aktiv substans gabapentin)
Mycket vanlig (kan förekomma i mer än 10%):
virusinfektion
Dåsighet, yrsel, okoordinerade muskelrörelser
Trötthets känsla, feber
Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 10%):
Lunginflammation, luftvägsinfektion, urinvägsinfektion, öroninfektioner eller andra infektioner
Minskat antal vita blodkroppar
Anorexi, ökad aptit
Aggression mot andra, förvirring, skiftande humör, depression, ångest, nervositet, svårt att tänka klart
Spänningar, ryckande rörelser, talvårigheter, minnesförlust, tremor, sömnsvårigheter, huvudvärk, hudkänslighet, nedsatt känsla (domningar), koordinationssvårigheter, onormala ögonrörelser, ökad / minskad eller frånvaro av reflexer
Dimmighet, dubbelsyn
Yrsel
Högt blodtryck, rodnad / utvidgning av blodkärl
ont i halsen, hosta, rinnande näsa
Kräkningar, illamående, tandproblem, inflammerat tandkött, diarré, magont, matsmältningsbesvär, förstoppning, mun och halsighet, gaser
Ansiktsvullnad, blåmärken, utslag, klåda, akne
smärta, muskelsår, ryggsmärta, rubbning
Erektil dysfunktion (Impotens)
Svullna ben och armar, gångsvårigheter, svaghet, ont, illamående, influensaliknande symtom
Viktökning
Olyckor, frakturer, (nötning)
https://www.fass.se
https://www.pfizer.com

Lamictal generiskt namn: lamotrigin / aktiv substans lamotrigin
Används för behandling av epilepsi och bipolär sjukdom.
Vanliga biverkningar:
yrsel,
skakningar
sömnighet,
trött känsla,
dåsighet,
förlust av samordning,
huvudvärk,
dubbel syn,
suddig syn,
illamående,
kräkningar,
orolig mage,
magont,
torr mun,
förändringar i menstruationsperioder,
ryggont,
öm hals,
rinnande näsa,
sömnproblem (sömnlöshet).
https://www.rxlist.com
https://www.fass.se
https://www.drugs.com

Förteckning över antiepileptiska mediciner
Gör din egen forskning om skadliga biverkningar.
https://www.epilepsysociety.org.uk
https://www.rxlist.com
https://www.epilepsy.com