Ingen har någonsin älskat som Jesus gjorde. Han var full av nåd och sanning.
Han hade ett stort hjärta för de människor som tillhörde de allra lägsta i samhället.
Gud är underbar i sin kärlek och nåd.

Text och foto: Carl Grinde Datum: 24 September 2019
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 20 December 2019


Nåden i Guds rike
Nåden och kärleken är kärnan i Jesu budskap. Det är kärleken från Gud själv som han förmedlar till oss genom det liv han levde. Han lever fortfarande.
Jesus kom som en medlare mellan Gud och människan, för att lida och dör för att ta straffet för världens brott och synder och så försona mänskligheten med Gud.
Som kristen tror man att Jesus återuppstod från döden och lever idag. Han sitter på Gud faderns högra sida i himlen.
Hela Guds fullhet finns i Jesus Kristus. Jesus Kristus är Gud. Han är också Gud son. Så som Jesus tänker, värderar, bemöter och dömer så gör också Gud.
Att vara Kristen är att vara vän med Jesus, att ha honom som sin Herre och Gud. Bibeln säger "Den som med sin mun bekänner Jesus Kristus som Herre och i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska bli frälst." (Romabrevet 10:9)
Gud är både sträng och kärleksfull. Om vi bekänner Jesus som Herre enligt Romabrevet 10:9 och ångrar och bekänner vår synd, de omoraliska saker man gjort, kanske även brottsliga saker då är Gud ödmjuk och nådefull och välkomnar oss med öppna kärleksfulla armar och förlåter våra synder.
Gud vill ha gemenskap med oss. Han älskar oss.
Det viktiga när vi bekänner vår synd inför Gud är att vi inser att vi har gjort fel, att vi ångrar det vi gjort och ber om förlåtelse. Sedan, med Jesus som Herre i livet får vi leva i Guds förlåtelse och nåd därefter, fast förvissade om hans kärlek och barmhärtighet, även när vi råkar göra fel igen.


Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.
Efesierbrevet 2:8-10


Alltså är det i Kristus Jesus som jag har något att berömma mig av i fråga om min tjänst inför Gud.
Romarbrevet 15:17


Godta därför varandra, såsom Kristus har godtagit er till Guds ära.
Romarbrevet 15:7


Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss skall tjäna sin nästa, till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänade inte sig själv utan bar våra svagheter, så som det står skrivet: Dina smädares smädelser föll över mig.
Romarbrevet 15:1-3


Jesus och de utslagna
Jesus and the outcasts

Fem grupper av utstötta som Jesus älskade
https://www.jesusfilm.org

Jesus bröt reliösa regler för att hjälpa utstötta
http://www.otkenyer.hu

6 utstötta i Lukas evangelium som Jesus välkomnade öppet
https://drawingontheword.com

Jesus behandlade utstötta som familj
https://desirejesus.com


"och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det."
Lukas 19:10


"Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.
Matteus 7:12


Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt."
Matteus 11:28-30


Jesus och de utstötta
http://www.ce-rs.com/page13.htm

Jesus och de utstötta
https://www.christiansburgbaptist.org

Jesus och de socialt utstötta
https://spectrummagazine.org

Jesus och de socialt utstötta
http://www.gobible.org/study/806.php

Inte bara de som kallar sig kristna är sanna Guds barn
Gud har väldigt många barn som aldrig går i kyrkan eller ens kallar sig kristna. Dessa människor kan vara Kristus vänner iallafall och få vara med i Guds famlij, bli frälsta och få komma till paradiset.
Alla som kallar sig kristna är inte Guds barn. Gud ser till vårt hjärta. Jesus märker om man har honom som sin Herre och frälsare.
Läs hela kapitlet Matteus 25.
Rätt läppars bekännelse är ingen garant för att man står rätt inför Gud. Hjärtats tysta bekännelse talar högre inför Gud.
Således borde frånvaron av rätt läppars bekännelse inte vara avgörande för om man får räknas som Jesus vän eller inte.

Inte alla som säger "Herre, Herre" till mig ska komma in i himmelriket
Matteus 7:21-23

Gud hatar religiös stolthet och arrogans
Gud hatar Fariséeism och religiös stolthet. Han hatar när vi kristna upphöjer oss över andra och anser oss vara bättre och mer värda än andra på grund av vårt religiösa abete och vårt goda anseende/ bra utseende. Gud ser rakt igenom våra hjärtan och vad som är i våra hjärtas inre kärna kan inte döljas för honom.

Rekommenderade videor om Gud, Jesus, himmel och helvete och slutetiderna
https://www.youtube.com/watch?v=4nI0Pu8Zcpo
First visitation of Jesus and heaven
The world is ending
False Prophets


Jesus och den leprasjuka mannen
https://www.nhcc-ministries.org

När en främling bor hos er i ert land, ska ni inte förtrycka honom.
3 Mosebok 19:33

En främling skall du inte förtrycka. Ni vet själva hur främlingen känner det, eftersom ni har varit främlingar i Egyptens land.
2 Mosebok 23:9

Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte.
Matteus 18:10

Så är det inte heller er himmelske Faders vilja att någon enda av dessa små skall gå förlorad.
Matteus 18:14

Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.
Matteus 25:40

Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?
1 Johannesbrevet 3:17


Jesus och publikanen Sakkeus
Jesus kom därefter in i Jeriko och vandrade genom staden. Och se, där fanns en man som hette Sackeus och var förman vid tullen, och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkskarans skull, ty han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället, såg han upp och sade till honom: "Sackeus, skynda dig ner, ty i dag måste jag komma och stanna i ditt hus." Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: "Han har tagit in hos en syndare." Men Sackeus stod där och sade till Herren: "Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga, och om jag har bedragit någon, ger jag honom fyrdubbelt tillbaka." Jesus sade till honom: "I dag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat."
Lukas 19:1-10

Jesus och den samariska kvinnan vid Jakobs brunn
Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som heter Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen, satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: "Ge mig att dricka." Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sade till honom: "Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka?" - Judarna umgås inte med samariterna. - Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten." Hon sade: "Herre, inte ens en skopa har du, och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är väl du förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?" Jesus svarade henne: "Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv." Kvinnan sade till honom: "Herre, ge mig det vattnet, så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten." Han sade: "Gå och hämta din man och kom hit!" Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sade: "Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du sade är sant." Kvinnan sade: "Herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem." Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." Kvinnan sade till honom: "Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss." Jesus sade till henne: "Det Är Jag, den som talar med dig."
Just då kom hans lärjungar, och de blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sade till folket: "Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias." Då gick de ut ur staden och kom till honom. '
Johannes 4:4-30

Jesus och kvinnan som begick äktenskapsbrott
och Jesus gick ut till Oljeberget. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariseerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sade: "Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning, när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du?" Detta sade de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När de stod kvar och frågade honom, reste han sig och sade: "Den som är utan synd må kasta första stenen på henne." Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andre, de äldste först, och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sade till henne: "Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?" Hon svarade: "Nej, Herre, ingen." Då sade Jesus: "Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!
Johannes 8:1-11
Gå och synda inte mer(youtube.com)

https://pastordaveonline.org


"I alla fall där Jesus träffar en religiös person och en sexuellt avvikande (som i Lukas 7) eller en religiös person och en rasistiskt utstött (som i Johannes 3-4) eller en religiös person och en politiskt utstött (som i Lukas 19) , är den utstötta den som ansluter sig till Jesus och store-bror-typen gör det inte. Jesus säger till de respektabla religiösa ledarna "tullindrivarna och de prostituerade kommer in i riket före er" (Matteus 21:31). (Prodigal God, 18)"
pastordaveonline.org


Förbannad är den som förvanskar rätten för främlingen, den faderlöse och änkan. Och allt folket skall säga: "Amen."
5 Mosebok 27:19

Utstötta Jesus söker och hittar den Utstötta
https://www.youtube.com/watch?v=K3wbWUOB7Zs

Inlästa Bibelord på youtube för uppmuntran
Scriptures for encouragement, strength and peace
90+ Healing Bible Scriptures (looped) and Soaking Music

Kristna hymner, körsånger
Gaither Vocal Band - He Is Here (Live) Gaither Music TV
The lord bless you and keep you John Rutter
The holly and the ivy king's college choir

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!