Kristna vittnesbörd på youtube, predikningar, hemsidor etc. Mycket fokus på tidens slut och församlingens upptagande till himlen. Gud kommer snart ta sina barn upp till himlen. Är du redo?
Varning för två diken som vi kristna lätt hamnar i. Antingen dike 1: Med ljummen tro, världslighet, liberalism, avgudadyrkan och halvhjärtad tillbedjan. Eller dike 2 med extremt fokus på Guds lag och förbud, Fariséism/religiös stolthet, högmod och självtillräcklighet.

Text: Carl Grinde Datum: 20 Juni 2019
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 25 Juni 2019Varningar till kyrkan i de sista dagarna
Det finns flera saker som kan stå mellan en människa och Gud. En sak är fariséism/ religiös stolthet. Det är då man som kristen börjar beundra sin egen rättfärdighet och tror att man kan rädda sig själv på grund av goda gärningar man gör, fasta, läsa bibeln, gå i kyrkan etc. Omedvetet eller medvetet kanske man också ser ner på andra kristna eller människor utanför kyrkan som anses vara mindre värdiga än en själv. Kanske man föraktar alkoholister eller fattiga människor. Gud har sagt mig att han gillar vanliga människor, alla människor. Han har också visat mig faran av avgudadyrkan. Avgudadyrkan är när vi dyrkar och älskar andra saker i livet istället för Gud eller sätter saker som vi älskar över Gud eller på samma nivå av Gud. Det kan vara pengar, berömmelse, sex, droger och mycket mer. Allting i ditt liv kan bli en avgud. Hur mycket tid lägger du på bön/ läsa Bibeln jämfört med att spendera tid med din smartphone, dator, TV, videospel? Är Gud din Gud? Avgudadyrkan väcker Guds vrede. Vi får inte glömma att Gud är en helig Gud.


Aposteln Ngnangock: Min upplevelse till himlen
Detta är en väldigt kraftfull och allvarlig varning till den kristna kyrkan idag. Vakna kyrka!
https://www.youtube.com/watch?v=5bS2slu4ads

Nedan finns ord som aposteln Ngnangocks mottog från Gud i en uppenbarelse. Lyssna på vad Gud sa när han frågades vad han ansåg att en avgud är.

"Så, i din definition, genom din definition Vad är en avgud?
Och Herren sade: En avgud är allt som tävlar med mig om utrymme eller uppmärksamhet i mitt folks hjärta.""Och Herren sade: För att bevisa för dig att det finns avgudadyrkan i kyrkan, var du än vill dela detta budskap vill jag att du ska be de kristna att undersöka sina böner. Av 10 saker som kyrkans folk ber mig varje dag i sina böner handlar 9 och en halv om saker i denna värld. De vill ha pengar, de vill ha bilar, de vill ha karriär, de vill ha läkning, de vill ha ett äktenskap, de vill ha barn. Det här är de saker som kyrkans folk frågar efter. Väldigt få av dem kommer i min närvaro därför att de vill vara med mig, för att de vill spendera tid med mig.
Herren sa till mig att en liten procent av kyrkan skulle bli upptagen om trumpeten skulle ljuda idag."

Herren vars namn är Svartsjuk
https://www.desiringgod.org
https://activechristianity.org
https://bible.knowing-jesus.com
https://bible.knowing-jesus.com
https://www.gospelproject.com


Bryt ner deras altaren
" I stället skall ni bryta ner deras altaren, krossa deras stoder och hugga ner deras aseror."
Exodus 34:13
https://janross.org
https://www.truthortradition.com
https://www.uniontheology.orgDavid Wilkerson Exponerar Television (Sermon Jam) | The Angel with a Strong Voice
https://www.youtube.com/watch?v=v4Fn0yMSwQc
https://www.youtube.com/watch?v=utI6SfSXVl0

Är du redo att möta Herren?
Gud ger mig drömmar mycket ofta nu. Både hoppfulla och skrämmande varningsdrömmar om slutet och uppryckelsen av Guds barn till himlen. Jag ber om barmhärtighet.

SHE MADE ME CRY! WARNING FROM GOD!!! PLS SHARE!
https://www.youtube.com/watch?v=71inRxrXSws

I Saw Jesus Christ Full
https://www.youtube.com/watch?v=SiuY6Hd4gm8

HOLY IS OUR GOD! We are at the FINISH LINE!
https://www.youtube.com/watch?v=EIwArZU07BI

David Wilkerson - The Great and Final Apostasy | Must Hear
https://www.youtube.com/watch?v=hAg1rQha1Mo

The FEAR OF GOD: Has the Church Lost IT? (Compilation-Ravenhill, Wilkerson, Etc.)
https://www.youtube.com/watch?v=oGjjhqk8tMY
 

Fariséism, religiös stolthet, lagiskhet och självrättfärdighet


Detta är ett utbrett problem. Det är en mycket allvarliga synder. Vi kan inte betala för våra synder med det arbete vi gör. Vi ska aldrig se ner på andra. Vi ska inte vara lagiska. Vi ska älska vår granne.
Tacka Jesus Kristus för hans barmhärtighet. Hans frälsning är en fri gåva för alla att ta emot. Jesus Kristus betalade för oss med sitt liv. Han betalade för våra skulder, brott och synder. Nu erbjuder han oss också sin egen rättfärdighet och helighet åt oss. Det är helt fantastiskt. Det är fantastiskt. Jesus Kristus är fantastisk! Han är vägen till Gud. Han är Messias.


Jesus Of Nazareth (Full Movie)
Christian faith is all about believing in Jesus Christ. He is the son of God, the Messiah. He lives today. He gives eternal life to all his friends. Not only to people in the church. Jesus Christ is our righteousness.
https://www.youtube.com/watch?v=50IiF1rTTGQ

Vi ska inte ha en religiös ande
Som troende ska vi inte ha en religiös lagisk ande. Vi ska inte vara stolta, arroganta, självtillräckliga och självrättfärdiga. Kristendomen är först och främst en relation med Gud genom tro på Jesus Kristus som fritt gav sitt liv för oss och betalade för våra brott och synder. Som kristna måste vi älska vår granne. Om vi utövar en religion men saknar kärlek är vårt arbete helt värdelöst inför Gud.
Inser du att du är frälst på grund av vad Jesus Kristus har gjort för dig och inte för att dina egna goda gärningar? Vi tvättas rena och räknas som rättfärdiga på grund av Jesu Kristi blod och tro på honom. Religiösa meriter kan inte tvätta dig ren.

Jag blev en lagisk farisé
Gud har verkligen lett mig de senaste åren och har visat att han vill ha lydnad. Ingen tvekan om det. Men jag gick för långt i min passion för Herren, jag hamnade på fel ställe. Jag blev en stolt självrättfärdig farisé.
Jag begick ett mycket allvarligt fel/ synd under hösten 2018. Jag gjorde en lista över saker som jag ansåg att en person måste göra för att bli frälst och få evigt liv med Gud i paradiset. Listan beskrev saker som Gud verkligen vill att vi ska göra. Men Gud själv har aldrig nämnt denna lista som nödvändig för frälsning på någon plats i Bibeln. Så jag gjorde mig själv till Gud när jag gjorde den här listan. Jag publicerade också den på sidan om Jesus Kristus som vår överstepräst. Gud gav mig en allvarlig varning och jag tog bort texten från min sida efter ungefär tre dagar när jag insåg mitt fel. Listan består av 9 saker att göra för att få förlåtelse för brott/synder.
Den felaktiga lagiska texten jag publicerade var: "Du kan få dina brott och synder förlåtna av Gud om du inser att du har gjort något fel och om du bekänner dina synder och omväder dig från dina synder och ber Gud om förlåtelse för dina synder och om du tror att Jesus Kristus dog för dina synder och att han uppstod från döden, om du tror att Jesus Kristus är Guds son och om du tror att Gud uppväckte Jesus från döden och om du bekänner med din mun att Jesus Kristus är din Herre.
Du måste också döpas i vatten i ett kristen dop. Det är så du blir kristen och får dina synder förlåtna. Du blir Guds vän och du får evigt liv i paradiset."

När jag insåg mitt misstag kändes det väldigt hemskt och fel. Jag hade blivit en modern självrättfärdig farisé.

Nästa dag var det lite hushållsarbete att göra. Jag fick hjälpa till att slakta en gris. När jag stod där och arbetade med kniven fick jag en udda fråga: "Känn det tillfredsställande att skära i kött?"

Jag kände mig skyldig, ångrade det jag gjort, bad Jesus om förlåtelse och tog bort texten från hemsidan efter ungefär 3 dagar.
De saker som beskrivs i listan är alla saker som Gud vill att vi ska göra. Absolut ingen tvekan om det. Men de listade sakerna som krav för frälsning är inte från Gud. Det finns en sak som Bibeln säger att vi ska göra för att få frälsning: Tro på Jesus Kristus. Vi ska ha tro på Jesus Kristus, en levande tro.
Vi lever i en värld full av avfall och ljummenhet, sekulariserad kristendom. Vi behöver varning idag, människor sover och måste vakna. Men igen, denna specificerade "att göra lista" som krav för frälsning nämns inte av Gud.
Jag kan säga att jag tror att omvändelse från synden är mycket viktigt. Och dopet självklart också. Det här är saker som Gud vill att vi ska göra.

Derek Prince-preken om fariséism och legalism
Derek Prince nämner fariséismens/ legalismens fälla i den här predikan när han hänvisar till Pauls brev till galaterna: "Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?"
Derek Prince Four Aspects of the Cross, Pt 2

Religiös stolthet, narcissism, självrättfärdighet - Ve er skriftlärda och fariséer
https://www.desiringgod.org
https://www.reviveourhearts.com
https://careynieuwhof.com
https://www.gji.org
https://aleteia.org
https://insight.bibliotech.us
https://biblicalperspectivesonnarcissism.com
https://biblicalperspectivesonnarcissism.com

Fundamentalism VS fariséism
https://www.fanningflames.org
https://www.wayoflife.org

Ödmjukhet
http://frankpowell.me

Att känna Guds vägar
https://www.cfcindia.com


"Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig."
Efesierbrevet 2:8-9
 

Senaste länkarna och uppdateringarna


Senaste länkarna och uppdateringarna publiceras här. Jag har skannat igenom datorn och inkluderat länkar som legat kvar och väntat på hårddisken ett tag. Ursäkta mig för eventuella dubbletter.Finally a rapture dream!!!! We're going home ! Very soon!
https://www.youtube.com/watch?v=m9JU45kWFwo

We love Jesus Dr Michael Yeager
https://www.youtube.com/watch?v=0mwjMvs9H-g

My Testimony of meeting and speaking with Jesus Christ
https://www.youtube.com/watch?v=qSBc_1Wy1S8

I saw our king Jesus Christ !!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=E53wg8YU4bs

I saw Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=gSAyzZfvGMA

I SAW JESUS FACE TO FACE !!
https://www.youtube.com/watch?v=OBxK56s2pc8

Seeing Jesus' eyes in November, 2003
https://www.youtube.com/watch?v=Ivvvs8ZqPUA

Why Many Christians Will Miss the Rapture - The Partial Rapture
https://www.youtube.com/watch?v=sRLLwGwdKfE

Last - Days Hypocritical Christians By Zac Poonen
https://www.youtube.com/watch?v=4ffOnakTEyE

Truths That MOST Pastors Will Not Preach by Dr Michael H Yeager
https://www.youtube.com/watch?v=OFMzhLQunzc

Images of Jesus
https://www.goodsalt.com
https://www.godisreal.today/pictures-of-jesus

The way out - self-help book from a Christian perspective
http://thewayout.se

The Grand Finale - A Prophetic Update for 2017
https://www.youtube.com/watch?v=fmrMNY1CJ6I

Will I Find Faith on Earth?
https://www.youtube.com/watch?v=9Ps7mQfvLA8

An ANGEL of the LORD gave me SERIOUS WARNING!!!
https://www.youtube.com/watch?v=m-_6E1-Ti4M

Vision Of The Kingdom Of God! Rapture is at HAND!
https://www.youtube.com/watch?v=gKCxBiZeFRw

How God Speaks to Ordinary People
https://www.youtube.com/watch?v=aG4RjlyvUCY

"Rapture is Around the Corrner", She said! - Imminent Rapture
https://www.youtube.com/watch?v=vl03LoPJusQ

Verse By Verse Ministry International
youtube.com/channel/Verse By Verse Ministry International

Short Rapture Dream December 25th 2018
https://www.youtube.com/watch?v=Um2iU-JlVY0

The Race is Almost Over (Rapture Ready) - Minister Elvi Zapata
https://www.youtube.com/watch?v=fcCm-fyJCUo

Heaven is Real! Heaven Testimony - Elvi Zapata
https://www.youtube.com/watch?v=U3QAYiVMqbE

Perry Stone Reveals Mysteries About Heaven | Sid Roth's It's Supernatural!
https://www.youtube.com/watch?v=46CMfgvOV-o

RAPTURE DREAM - WE'RE GOING UP !!
https://www.youtube.com/watch?v=StzNycyDnHU

Heaven Is Just Too Beautiful. Pray To Be There
https://www.youtube.com/watch?v=JUowtKJ_w8A

Controversial Rapture Questions 1 of 5)
https://www.youtube.com/watch?v=bDyf0GVnggw

"My Visit to Heaven and What I Saw"
https://www.youtube.com/watch?v=4nI0Pu8Zcpo

The 70th Year Convergence Clarion Call: Jesus Is Coming!!!
https://www.youtube.com/watch?v=s3XcOsgS9Zw

End of the World - The Day of Rapture - Must Watch
https://www.youtube.com/watch?v=K2UZdby_emU

Don Piper 90 Minutes in Heaven - A Trip To Heaven and Back!
https://www.youtube.com/watch?v=9O0KCfLqMZo

RAPTURE VISION IN A DREAM! I SAW JESUS!
https://www.youtube.com/watch?v=p_8YoJvT61Q

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!