Vi blir lätt stolta och arroganta när vi lyckas göra något bra. Det är bara den sorgliga sanningen. Detta betyder inte att vi ska sluta att göra bra saker.
Vi skall göra goda gärningar, söka Herren, lyda honom, fasta, ge pengar till de fattiga etc. Vi ska gå till kyrkan, men låt inte ditt hjärta bli stolt och arrogant. Religiöst högmod/ stolthet är en mycket allvarlig synd. Goda gärningar kan inte tvätta bort synder. Bara Jesus kärleksoffer och rättfärdighet kan frälsa oss.
Jesus hatar religiös stolthet. Den här sidan handlar också om girighet, falsk andlighet och falska ondskefulla ledare.Text: Carl Grinde Datum: 10 Juni 2016
Även återgiven text från länkade sidor
Updaterad 2 Maj 2019
Var ödmjuk inför Jesus, vår frälsning är en gåva från honom.
Om du lever ett hälsosamt, nyktert och helgat liv, om du ber och gå till kyrkan etc så kanske en sak händer efter ett tag: du kan bli skrytsam och stolt över din egen rättfärdighet. Du skryter inför Gud och andra och tycker att du är så otroligt bra och perfekt. Och du kanske också ser ner på andra och respekterar inte andra. Detta är en mycket allvarlig synd. Din egen rättfärdighet blir din avgud och du glömmer ditt beroende av Jesu offer på korset. Kanske tror du att du är frälst på grund av din egen godhet? Kanske tror du att du har frälst dig själv?
Var inte högfärdig som de skriftlärda, fariséerna som trodde att de var perfekta inför Gud bara för att de fastade och gav tionde, men samtidigt föraktade andra. De såg ner på andra. Gud förkastade de arroganta fariséerna, de skriftlärda som fylldes med självgodhet och skrytsamhet. Var ödmjuk, sök Guds ansikte. Men glöm inte om ditt beroende av Jesu offer på korset. Glöm inte dina nära och kära, glöm inte din granne.
Alla har syndat och förlorat Guds härlighet. Vi är helt beroende av Jesu offer på korset för vår frälsning. Vår egen rättfärdighet är som en smutsig trasa inför Gud.
Glöm inte att du är också en syndare. Bete dig inte som de skriftlärda och fariséerna som föraktade andra människor.
Se inte ner på syndare. Du och jag är också syndare som behöver Jesus Kristus offer och barmhärtighet. Vår egen rättfärdighet inte bra nog för frälsning, eftersom vi alla också syndar.


Ytterligare framställde han denna liknelse för vissa som litade på sig själva och ansåg sig vara rättfärdiga, samtidigt som att de föraktade andra:
»Två män gick upp i helgedomen för att be; den ena var en farisé och den andre en publikan.
Fariséen steg fram och bad så för sig själv: 'Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är såsom andra människor, rövare, orättrådiga, äktenskapsbrytare, ej heller som denna publikan.
Jag fastar två gånger i veckan; jag ger tionde av allt vad jag förvärvar.'
Men publikanen stod långt borta och ville icke ens lyfta sina ögon upp mot himmelen, utan slog sig för sitt bröst och sade: 'Gud, var barmhärtig mot mig syndare.' --
Jag säger er: Denne gick hem igen rättfärdig mer än den andra. För var och en som upphöjer sig, han skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig, han skall bli upphöjd.»

Lukas 18:9-14


För jag säger er, att om er rättfärdighet inte övergår de skriftlärdes och fariséernas, så ska ni inte komma in i himmelriket.
Matteus 5:20


Att söka Guds ansikte genom bön och fasta är en sak Jesus vill att vi ska göra.
Men vi får inte glömma vår granne, vår familj och våra nära och kära. Vi får inte glömma människor i nöd. Vi ska hjälpa varandra.


Nej, detta är den fasta, som jag vill ha: att ni lossar orättfärdiga bojor och löser okets band, att ni gör de förtryckta fria och krossar sönder alla ok,
ja, att du bryter ditt bröd åt den hungriga och skaffar de fattiga och hemlösa härbärge att du kläder den nakne, var du ser honom, och ej drar dig undan för den som är ditt kött och blod.
Då skall ljus bryta fram för dig som en morgonrodnad, och dina sår ska läkas med hast, och din rätt skall då gå framför dig och HERRENS härlighet följa dina spår.

Jesaja 58:6-8

Frälst eller självbedragen, Saved or self-deceived, Del 1 (Selected Scriptures) John MacArthur
https://www.youtube.com/watch?v=0lRkU4KrURI

Hemsidor om fariseism och religiös stolthet
http://bible.knowing-jesus.com/topics/Pharisees,-Attitudes-To-Jesus-Christ
https://lifehopeandtruth.com/change/justification/the-pharisee
http://deeptruths.com/treasures/pharisee_publican.html
http://www.jesuswalk.com/lessons/18_9-14.htm
http://www.bible-history.com/pharisees/PHARISEESJesus
http://bible.knowing-jesus.com/topics/Self-Righteousness,-Nature-Of
http://www.cslewisinstitute.org/Pride_and_Humility_SinglePage
https://bible.org/seriespage/lesson-70-guarding-against
http://www.gospelway.com/christianlife/meekness.php
http://www.gty.org/resources/sermons/42-217/four-hallmarks-of-humility-part-1
http://www.greatbiblestudy.com/religious_spirits.php
https://www.blueletterbible.org/faq/don_stewart/don_stewart_248.cfm
http://www.bibleriches.org/archives/8woes1.html
http://www.amazingfacts.org/news-and-features/inside-report/magazine/id/10688/t/the-kings-of-pride
https://kitwechurch.com/category/hypocricy


Då kallade Jesus dem till sig och sa till dem: »Ni vet att de som räknas som folkens furstar uppträder mot dem såsom herrar, och att deras mäktiga låter dem känna sin myndighet.
Men så är det inte bland er; utan den som vill bli störst bland er, han ska vara de andras tjänare,

Markus 10:42-43


Nej, den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han känner mig: att jag är HERREN, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. för till sådana har jag behag, säger HERREN.
Jeremia 9:24


Hur man känner igen en självgod och stolt skriftlärd/farisé:
Vilka är de stolta skriftlärda och fariséerna i dagens kristna kyrkor? Du behöver inte vara gammal och har en stort skägg för att bete dig som en stolt skriftlärd/farisé. Du kan också vara ung, man eller kvinna.
Efter mitt andliga nyvaknande som jag fick i oktober 2013 när jag insåg att mitt liv var mycket syndigt och jag bestämde mig för att vända tillbaka till Jesus och börja leva mitt liv för Gud, hade jag själv två korta perioder när jag själv blev en dömande självgod och skrytsam farisé/skriftlärd. Tyvärr ... Tack Gud som gjorde mig medveten om detta.
Oavsett hur bra vi alla försöker vara, är de flesta av oss alla också egoistiska. Det är så det fungerar. Jag gjorde en lista här på vad jag tycker är typiskt för en stolt religiös person, en farisé/skriftlärd av idag.
De saker som anges nedan var inte allt en del av mitt beteende under dessa två korta perioder, men jag kan berätta vad det var: Jag slutade att göra mina dagliga medvetna synder och på grund av detta trodde jag nästan att jag hade frälst mig själv. Jag trodde nästan att jag hade skapat min egen frälsning.
Plus att jag gjorde en väldigt dömande sida på min hemsida som nästan upphävde Jesu nåd. Jag bad om ursäkt på samma sida efteråt och tog bort texten när jag insåg mitt misstag.
Här är listan över vad jag anser är karaktärsdrag av en stolt skriftlärd/farisé i dagens kristna kyrkor. Och som sagt, jag har också varit här personen ... en del av det i alla fall, även om det bara var för en kort tid.
Och naturligtvis är denna lista inte menad att beskriva alla kristna. Inte alls. Men den sterotypa krista personen kan hittas.


Självgod, stolt och arrogant skriftlärd/farisé:
Gör goda gärningar av plikt snarare än av broderlig kärlek

Ser ner på människor som betraktas som underlägsna och inte passar in i den religiösa mallen

Tror att du kan förtjäna din frälsning genom goda gärningar. (Detta skulle faktiskt vara möjligt om du var 100% rättfärdig och aldrig någonsin syndade i tanke, ord eller handling. Att förtjäna din egen frälsning skulle vara möjligt om du var 100% perfekt, ren och helig som Gud och hans son Jesus Kristus. Men du måste inse att du inte är det. Oavsett hur många goda gärningar du gör. Du är också en syndare. Men du är älskad av Gud och genom tron på Jesus Kristus kan du ses som 100% rättfärdig i Guds ögon. Gud älskar dig och vill förlåta dig och tillbringa evigheten med dig! Om du tror på Jesus Kristus och håller honom som din Herre och erkänner honom som din Herre och i ditt hjärta tror att han dog som ett offer för dina synder och att Gud uppväckte honom från de döda och om du säger det högt med munnen då blir dina synder är förlåtna, då blir du frälst, genom Guds kärlek och barmhärtighet. Inte på grund av dina egna goda gärningar. Du skall också döpas i Jesu Kristi namn.)

Ingen insikt om att ens egen rättfärdighet är som en smutsig trasa inför Gud.

Ingen insikt om att jämfört med Gud så är du på samma nivå som alla andra syndare.

Ser ner på och föraktar "sämre" syndare än en själv.

Visar ingen nåd.

Har ingen förlåtelse.

Låtsas att alltid vara glad och lycklig, bär en mask.

Svimmar och faller ner i kyrkan på grund av själv suggesion, på grund av inbillad Guds smörjelse.

Skulle lätt säga: "Vill du att jag ska be för dig?" men skulle aldrig bara sitta ner och prata med dig.

Lättstyrd, lättmanipulerad, ingen kritiskt tänkande, allt du behöver är en predikstol.

Undviker ögonkontakt och hälsar sällan eller aldrig på dig.

Gudstjänsten i kyrkan är för kyrkan snarare än inför Guds ansikte.

Lever bara för rikedom och pengar.

Har en rasistisk attityd.

Är smörig, äcklig, dryg, VIDRIG och hycklande.

Två diken som vi kristna lätt faller i:
Som kristna kan vi alla delas in i två fällor:
1. Mycket liberal livsstil, accepterar synd, lever precis som världen, bryr sig inte om Guds vilja, bryr sig inte om Guds bud. Predikar endast Guds kärlek och barmhärtighet.

2. Mycket dömande, arrogant, kall attityd, har ingen förlåtelse alls. Gudstjänsten är för kyrkan snarare än inför Guds ansikte. Tyngdpunkten ligger på Guds moral och det finns inget fokus på Jesus kärlek och offer. Det finns ingen verklig harmoni, endast robot leenden.

Arrogant stolthet är en mycket farlig och allvarlig synd
Varför ska vi bara tala om arrogant stolthet inom kyrkan? Det kan hittas bland ateister också. Det kan finnas överallt. Och det är ett mycket stort problem.
Ju mer jag tänker på det, desto mer inser jag att arrogant stolthet är en av mänsklighetens största synder. Det var faktiskt den allra första synd i historien när ängeln Lucifer, Satan ville vara över Gud. Han ville bli dyrkad. Han ville ta över Guds tron.

Mänsklig arrogant stolthet kan hittas överallt, inte bara bland kristna
Ok även om jag gjorde listan, jag gillar kristna mycket! Alla kristna är inte så här. Och jag gillar att gå till kyrkan. Jag är kristen själv :) Jag gjorde listan bara för att försöka visa hur fel det kan vara. Arrogans, stolthet, själviskhet och självupptagenhet har varit min största synder i livet. Också att vara fixerad vid hur jag ser och narcissism ... mycket sorgligt men sant. Du behöver inte vara religiös för att vara en stolt arrogant person. Titta bara på Hollywood-kändisar som är så fulla av ond stolthet. De känner inte Jesus Kristus alls. De lever för sin egna begär, pengar och berömmelse. Och de ser ner på andra människor som inte passar in. Bra utseende, sex, droger, pengar och berömmelse är allt som betyder något för dem. Det handlar om avgudadyrkan. De känner inte Gud.

Arrogant stolthet bland rika presidenter stora företag och frimurarna
Här, en annan kategori av stolta arroganta personer: alla super rika cheferna för giriga företag,människor som bara bryr sig om sina pengar och rikedom. Gud kommer att döma dem.
Tänk på frimurarna också. Hur onda de är. De har korrumperat hela vårt samhälle. De sitter i våra lokala stadshus. De är alla över hela världen. Frimurarna är mycket onda. Och de finns överallt, inse detta.
Frimurarna låtsas även att vara kristna, men det är de inte. De följer inte Jesus Kristus. Och frimurarnas organisationer är kriminella. Gud kommer döma dem.

Partiskhetens synd, att favorisera de rika
Mina bröder, mena inte att tron på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, kan stå tillsammans med att ha anseende till personen.
Om till det exempel kommer in en man i er församling med guldring på fingret och i präktiga kläder, och en fattig man i smutsiga kläder kommer in tillsammans med honom,
och ni då vänder era blickar till den som bär de präktiga kläderna och säger till honom: »Sitt du här på denna goda plats», men däremot säger till den fattige: »Stå du där», eller: »Sätt dig därnere vid min fotapall» --
har ni inte då kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer efter orätta grunder?
Hör, mina älskade bröder: Har inte Gud utvalt just dem som i världens ögon är fattiga till att bli rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älskar honom?
Ni åter har visat förakt för den fattige. Är det då inte de rika som förtrycker er, och är det inte just de, som drar er inför domstolarna?
Är det inte de, som smädar det goda namn som är nämnt över er?
Om ni, som skriften säger, fullgör den konungsliga lagen: »Du ska älska din nästa som dig själv», då gör ni visserligen väl.
Men om ni har anseende till personen, så begår ni synd och blir av lagen överbevisade om att vara överträdare.
För om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett, så är han skyldig till allt.
Jakobsbrevet 2:1-10


'Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan äro långt ifrån mig;
Matteus 15:8


Mega-kyrkor, New world order Agenda Exposed! 2015 (Church of Tares)
https://www.youtube.com/watch?v=Zn-9qVw2Jck

Megakyrkor framgångs teologer lögner & girighet 100% Exposerat (full längd)
https://www.youtube.com/watch?v=8Ozx71VzvTo
https://www.youtube.com/watch?v=PduvBp5JBEs

TD Jakes Exponerad - Pt 1
https://www.youtube.com/watch?v=VDIFf1zO0PE

Kyrkor och predikanter att undvika..
https://i.ytimg.com/vi/tmpvECCS0SU/maxresdefault.jpg
https://www.revival.com/revival.xhtml
http://www.thewisdomcenter.tv
Mike Murdock exposed
http://www.www.kcm.org
Kenneth Copeland mansion
http://saddleback.com
http://rickwarren.org
http://www.jhm.org
http://www.tbn.org
http://www.xpministries.com
https://www.morningstarministries.org
http://catchthefire.com
https://www.paulawhite.org
"Living in His Anointing" Rodney Howard-Browne
https://www.joycemeyer.org
http://www.lyndiemccauleyministries.org
Joyce Meyer - Nine Attitudes That Keep You Happy 2016

Christian Assemblies International CAI exponerade. Dolda homosexuella sexuella övergrepp av kyrkliga ledare
https://www.youtube.com/watch?v=y_L9YyQpl_o

(2019-01-24) Videon ovan kom som en chock för mig. Jag känner människor i Christian Assemblies International. Det är väldigt sorgligt och fruktansvärt när sexuella övergrepp sker. Alla medlemmar av Christian Assemblies International är inte onda. Jag har träffat goda kristna där. Men detta var väldigt tragiskt att höra. Jag har nu tagit bort min länk till dem på min webbsida.

Christian Assemblies International pastor Anthony Scott Williams 14 anklagelser om sexuella övergrepp
Christian Assemblies Internationell pastor Anthony Scott Williams på 14 anklagelser om förvärrad oanständigt angrepp, sexuella övergrepp och samlag utan samtycke.
https://www.coffscoastadvocate.com.au
https://www.coffscoastadvocate.com.au
https://www.religionnewsblog.com
https://nswcourts.com.au
https://donaldelley.wordpress.com
http://religiouschildabuse.blogspot.com

Falska lärare exponerade: Word of Faith/Prosperity Gospel Justin Peters/SO4J-TV
https://www.youtube.com/watch?v=ptN2KQ7-euQ

Några videos om ondskefulla predikanter och andlighet inom kyrkan som verkligen spårat ur

Heidi Baker - Demonisk
youtube.com/heidi+baker+demonic

Heidi Baker - Demonic impartation
https://www.youtube.com/watch?v=16H84rcaqyk

A Mess - Heidi Baker - Bill Johnson - Rolland Baker - Bethel Redding
https://www.youtube.com/watch?v=vbEpJU1UMR0

CHOCKERANDE DOKUMENTÄR 1- Falska andar invaderar kyrkan - KUNDALINI VARNING - Andrew Strom -Del 1
https://www.youtube.com/watch?v=eBpw2oQrvMM

Skrämmande manipulation av församlingen i kyrkan
https://www.youtube.com/watch?v=nVG98f8NL5g

Headbangers Inc - More Stacey Campbell Todd Bentley
https://www.youtube.com/watch?v=QRnDXXIf1vA
youtube.com/stacey+campbell+head+shaking

Girighet, andliga övergrepp, hjärntvätt, falsk andlighet bortom alla ord
Filmerna nedan är nästan för syndiga, fruktansvärda och motbjudande för att visas här. Men eftersom de alla handlar om människor som påstår sig vara kristna eller är filmade i kyrkor ville jag visa dessa filmer här. Detta är en uppenbar förklaring till varför så många människor hatar kristna och hånar Jesus. Det är bortom alla ord.

Satan's Top 10 favorit Kenneth Copeland moments
https://www.youtube.com/watch?v=g68vouUaA9E

Top 40 galnaste Predikningar av TV Pastorer
Jag har inte sett hela videon men titta efter 17:40. Det är obeskrivligt. Absolut obeskrivligt .. Jag vet inte vad som är mest motbjudande, predikanten eller församlingen?
https://www.youtube.com/watch?v=9ZKcQXDOaLc

Rodney Howard Brown's "holy laughter" HERESY
https://www.youtube.com/watch?v=YXJ2hxbNCa4

Kenneth Hagin Laughing Chaos - Funny Scam Tv Preacher
https://www.youtube.com/watch?v=9gbpec1jJnk

Preacher gone wild
https://www.youtube.com/watch?v=PTCiMxPz2Qg

Rodney Howard Browne holy laughter
Rodney Howard Browne holy laughter

Unholy laughter - inte från Gud
https://www.youtube.com/watch?v=Q8jcGXRJu5Y

Godstuff (Episode #1 of 9) galna TV pastorer
https://www.youtube.com/watch?v=RUP7r5S6rRw

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!