"Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer." Uppenbarelseboken 21:1
"- I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? " John 14:2

Text: Carl Grinde Date: 24 Oktober 2013
Foton: istockphoto.com, pixabay.com redigerade av mig, vissa bilder har jag fotat.
Uppdaterad 27 December 2019
Detta är hur paradiset kan se ut, men förmodligen ännu bättre!
Bibeln lär att Gud kommer att skapa en ny planet, en ny jord, eftersom den nuvarande världen kommer att bli helt förstörd. Den eviga paradiset kanske kan se ut så här.
tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradisettänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradisettänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset


Betty Cone dör och träffar Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=Y5qkBuxtQfU

Den här rastamannen ser himlen | HANS VITTNESBÖRD
https://www.youtube.com/watch?v=IuJeZfjEmJY

Ett oförglömligt besök i himlen
https://www.youtube.com/watch?v=0JahvD6RnfU

Min glimt av evigheten - Betty Malz (Börja se from 30:00)
https://www.youtube.com/watch?v=mQtuN8yw5Hw&t=2128s

Richard Sigmund min tid i himlen - helt vittnesbörd
https://www.youtube.com/Richard+Sigmund+-+my+time+in+heaven

Det här är en fantastisk video om Richard Sigmunds besök i paradiset. Detta vittnesbörd verkar vara äkta enligt mig. Lyssna vid 2:15:46 "Profetiskt fick jag höra sju tecken (senare ..) sjufaldiga tidvågsvågar, Guds sista drag som bryter på evighetens stränder. Den största delen kommer att hällas ut på landsbygden." Jag söker min brud på ödmjuka ställen. Jag föddes i ett stall.""

Richard Sigmund - my time in heaven - vittnesbörd om himlen!!
https://www.youtube.com/Richard+Sigmund+-+my+time+in+heaven


" Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig."

Bibeln, Johannes 14:6


Jesus är vägen till Gud
Allt handlar om vår relation till Jesus och det är avgörande för evigheten. Om vi är vänner med Jesus kommer han att försvara oss och tala till vår fördel på domens dag. Han kommer att vara vår advokat inför Gud på domedagen. Och Jesus har vunnit seger! Han lever! Han älskar dig! Ta emot honom som din Herre.
Hur kommer paradiset att vara? Tyngdpunkten i himlen kommer förmodligen att vara: att tjäna och prisa Gud och Jesus, men också att slappna av och göra andra saker. Bara trevliga människor! Ingen ångest, smärta, slagsmål, tjuvar, brott, sorg sjukdom, död eller synd. Bara god mat och dryck, skratt, glädje, lycka, kamratskap, kärlek, vänskap, helighet, tro, renhet och rättvisa. Domstolar kommer inte att behövas. Detta liv för evigt! Gud och Jesus kommer alltid att finnas, lysande. Bibeln säger att solen inte längre kommer att behövas eftersom Gud och lammet, Jesus kommer att skina på oss. Gud själv skall vara ljuset.

Ian McCormack föredetta ateists nära döden upplevelse, ett kraftfullt vittnessbörd om Gud
Han är en surfare, dykre som var död i 15 minuter och mötte Gud i himlen. Gud talade till honom. Detta vittnessbörd om Guds helighet, härlighet, kärlek, nåd och förlåtelse är helt fantastiskt!
http://www.youtube.com/watch?v=sTU7MfOgDKM
http://www.aglimpseofeternity.org Ian McCormacks hemsida, väldigt bra! Prisa Gud!


"Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord; och man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka därpå."

Isaiah 65:17


Bilder på Guds heliga tron och Jesus Kristus Messias i paradiset
Det kommer verkligen att bli häftigt att stå framför Guds tron och prisa Honom, Jesus Kristus och den Helige Anden. Guds lysande härlighet, kärlek och strålglans överallt. Denna lovprisning kommer att fortsätta för alltid.
tänk dig paradiset tänk dig paradiset tänk dig paradiset

Jesus Kristus som Lejonet av Juda
All ära åt Jesus Kristus Kungars Kung och Herrars Herre! Prisa Honom för Hans underbara kärleksfulla gärning och för frälsningen Han ger oss.
Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah Jesus Christ Lion of Judah

Vittnessbörd om himlen - Oden Hetrick himlen är sannerligen verklig
http://www.youtube.com/watch?v=p2X0HLI0oDw#t=2593
http://www.youtube.com/watch?v=23ga7_dGXCg
http://www.youtube.com/watch?v=6nPhCuKthtk Oden hetrick heavenvisit
http://www.loishetrick.com/God.htm
http://www.loishetrick.com/contents.htm
Google images results Oden Hetrick
http://www.odenhetrick.com/order.html

Biblisk undervisning om himlen
http://www.bible.ca/su-heaven.htm Himlen är Guds andliga närvaro
http://www.bible-teaching-about.com/heaven.html
http://www.relevantbibleteaching.com/site/cpage.asp?cpage_id=140010243&sec_id=140001239
https://www.christiancourier.com/articles/1159-what-are-the-new-heavens-and-new-earth
http://www.openbible.info/topics/new_heavens_and_new_earth
http://www.pb.org/pbdocs/newearth.html
https://bible.org/seriespage/21-new-heaven-and-new-earth
http://www.jesusteachings.com/otherearth.html
http://www.freedominchrist.net/BIBLICAL%20STUDIES/New%20Testament


https://bible.org/seriespage/heaven-home-redeemed
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Revelation+21&version=KJV
http://www.bible-knowledge.com/new-heaven-and-new-earth
http://www.relevantbibleteaching.com/site/cpage.asp?cpage_id=140038399&sec_id=140001239
http://www.bumby.org/questions/bible-answers/2012/11/28/new-heavens-new-earth
http://www.biblewriter.com/revelation21.htm
http://www.bibletruthkeys.com/The%20New%20Jerusalem.htm
http://www.sundaylaw.net/books/other/smith/dr/drrev21.htm
http://biblestudyplanet.com/what-heaven-will-be-like/
http://4witness.org/the-new-heavens-and-the-new-earth-when-and-how
http://www.hccentral.com/eller7/part10.html
http://www.bibleexplained.com/revelation/r-seg21-22/r21a.htm
http://www.cupofwrath.com/risen-dust/03-heavens.php
http://www.teachinghearts.org/dre17hrev22.html
http://www.ligonier.org/learn/devotionals/a-renewed-creation
https://www.ministrymagazine.org/archive/2005/01/new-heaven-and-t
http://www.bibleplus.org/heaven/heaven.htm
http://www.biblewheel.com/InnerWheels/Revelation/Rev21.php
http://www.thepropheticyears.com/The%20book%20of%20Revelation/Revelat
http://www.bobbyclarktenor.com/teaching.html
http://www.biblestudytools.com/topical-verses/heaven-bible-verses
http://www.keyway.ca/htm2012/20121220.htm
http://www.lesfeldick.org/lesbk14.html
http://www.kjvbible.org/firmament.html
http://www.usccb.org/bible/revelation/21
http://www.nonsda.org/study9.shtml
http://apologeticfront.com/2012/11/17/is-paradise-earth-a-biblical-teaching
http://www.freechristianteaching.org/modules/smartsection/item.php?itemid=494#axzz2igCzeJOP
http://www.gardenofpraise.com/bibl35s.htm
http://www.ucg.org/booklet/heaven-and-hell-what-does-bible-really-teach/
"Han bestämmer stjärnornas mängd, han nämner dem alla vid namn. 5 Vår Herre är stor och väldig i kraft, hans förstånd har ingen gräns."

Bibeln, Psalm 147:4-5
"Men på eder äro till och med huvudhåren allasammans räknade."

Bibeln, Mattheus 10:30"Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara ur alla folkslag och stammar och folk och tungomål stå inför tronen och inför Lammet; och de voro klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer i sina händer."

Bibeln, Uppenbarelseboken 7:9

" Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som icke skall tagas ifrån honom, och hans rike skall icke förstöras."

Bibeln, Daniel 7-14


Det vackra Wisteria blomman, trädet, kan himlen se ut så här?
Här är lite mer länkar till Google bilder på det vackra Wisteria trädet. Prisa Herren Gud som kan skapa så vackra saker! Gud är underbar!
Tree Wisteria Tree Wisteria Tree Wisteria Tree Wisteria
"ja, Gud själv skall vara hos dem 4 och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget."

Bibeln Uppenbarelseboken 21-4"Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare, 21 vilken skall så förvandla vår förnedringskropp, att den bliver lik hans härlighetskropp -- genom den kraft varmed han ock kan underlägga sig allt. Därför, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, stån fasta i Herren med detta sinne, I mina älskade."

Bibeln Filipperbrevet 3-20-22Böcker om himlen
http://www.barnesandnoble.com/w/to-heaven-and-back-mary-c-neal/1110980881

Himmelska visioner av Profeterna Jesaja 52 -Heavenly Visions of the Prophets: Isaiah 52
http://www.newcreationministries.tv/isaiah-52.html

Det himmelska berget zion
http://disciplernetwork.blogspot.se/2013/05/the-heavenly-mount-zion-notes-from.html

Uppenbarelsen av Jesus
http://www.temkit.com/08-Bible-Prophecy/Knowing-Prophecy/rev_21-22.htm

Att skapa en Sion Kultur mitt i Babylon
http://www.blakeknightley.com/creating-a-zion-culture-in-the-midst-of-babylon

Darnisha erfar ett himmelskt möte efter att hon drunknat! (nära döden upplevelse)
http://www.youtube.com/watch?v=_WXU9u1u8C0

Få en bra relation till Gud genom Jesus
Om du tror på honom, bekänn Jesus Kristus som Messias och din personliga frälsare, säg det högt med din röst. Bekänn för honom att du är en syndare, att du gör fel ibland. Be om hans förlåtelse. Han vill förlåta dig.
Jesus kan ändra riktningen på ditt liv. Han kan göra det bra om det är dåligt. När han gick här på jorden för 2000 år sedan drabbades också, mycket hårt. Han blev till och med torterad och dödad. Men Gud har uppväckte honom från de döda och förde honom tillbaka till livet efter 3 dagar. Jesus tog straffet för våra synder. Vi måste bara acceptera hans förlåtelse, ta emot den, bekänna honom som vår frälsare, och tacka honom . Vi ska försöka vara som honom. Vi ska också försöka leva enligt hans ord och läror. Det är vad det är att vara kristen. Även när vi misslyckas förlåter han oss. Men han sade också att en tro utan gärningar är en död tro. Jesus känner vårt hjärta. Det vi strävar efter är viktigt för honom.
Bibeln lär att Jesus är Guds son. Han är verklig, han lever och han älskar dig!
Han är övernaturlig men ändå verklig och fullt närvarande. Han ger frälsningen som en fri gåva.

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!