Jesus Kristus blev korsfäst och dödad men återuppstod från döden på den tredje dagen. Idag sitter han på Faderns högra sida i himlen. Genom sin seger och helighet har han makt att förlåta synder. Han kan rädda dig från Guds vredesdom som annars kommer att drabba alla syndare. Han vill vara din vän. Han är vägen till Fadern. Han är Guds son.

Text: Carl Grinde Datum: 18 April, 2014
Uppdaterad 31 Mars 2015Bibelverser om Jesu uppståndelse och påsken
Jesus Kristus blev korsfärst och dog men på tredje dagen återuppstod han från de döda. Detta skedde i samband med den Judiska högtiden, Påsken. Han till och med besegrade döden! Han är verkligen en fantastisk hjälte. Han är Messias Guds son, vår frälsare.
http://www.biblestudytools.com/topical-verses/easter-bible-verses
http://www.kingjamesbibleonline.org/Bible-Verses-About-Resurrection-of-Christ
https://www.unlockingthebible.org/resurrection-easter-quotes-bible-verses
http://www.openbible.info/topics/the_resurrection
http://biblehub.com/romans/8-11.htm
http://www.biblegateway.com/passage/?search=John+20&
 

Jesu uppståndelse och den tomma graven
Men Maria stod och grät utanför graven. Och under det hon grät, lutade hon sig in i graven och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, den ene vid huvudets plats, den andre vid fötternas.
Och de sade till henne: »Kvinna, varför gråter du?» Hon svarade dem: »De har tagit bort min Herre, och jag vet inte var de har lagt honom.»
Vid det hon sade detta, vände hon sig om och fick se Jesus stå där; men hon visste inte att det var Jesus.
Jesus sade till henne: »Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?» Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och svarade honom: »Herre, om det är du som har burit bort honom, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.»
Jesus sade till henne: »Maria!» Då vände hon sig om och sade till honom på hebreiska: »Rabbuni!» (det betyder mästare).
Johannes 20: 11-16


Igen sade Jesus, " Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. "Och med det han andades på dem sade han:" Ta emot den Helige Ande.
Johannes 20:21.htm


Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.
Romarbrevet 8:1


Jesus förlåter en kvinnas synder
En syndig kvinna, en prostituerad närmade sig Jesus. Hon stod bakom honom vid hans fötter och tvättade hans fötter med sina tårar, kysste dem och smörjde dem med dyr parfym. Hon torkade sedan hans fötter med sitt hår.
Jesus sa sedan till henne: Dina synder är förlåtna.
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lukas+7%3A36-50&version=SVL
http://www.jesuswalk.com/lessons/7_36-50.htm
http://www.bibleanswer.com/sinnerslk7.htm
http://www.ucg.org/christian-living/follow-me-so-what-do-you-see


Jesus sträcker bara ut armarna och frågar: vill du ha min kärlek? Vill du att dina synder blir förlåtna och raderade? Vill du ha evigt liv i paradiset med mig? Om du vill ha min kärlek kom och följ mig och lämna dina synder bakom dig. Sluta synda och börja ett nytt liv med mig. När Jesus blev korsfäst var det två tjuvar som också korsfästes hängande bredvid honom, en på varje sida. En av dem sade: Herre tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus sade: Redan idag skall du vara med mig i mitt rike. Jesus sade aldrig ett bittert ord om sina bödlar. Han sade: Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.

Sedan sade han till henne: »Dina synder äro dig förlåtna.»
Lukas 7:48


Sträva efter fred med alla och efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren.
Hebreerbrevet 12:14


Att lita på Gud (Utdrag ur boken Marriage Supper of the Lamb) av Message from GOD
http://sites.radiantwebtools.com/index.cfm?i=15948&mid=12&id=27739&hm=1
http://www.amazon.com/Marriage-Supper-Of-The-Lamb/dp/1477478337

The Marriage Supper Of The Lamb. Del 1
http://www.youtube.com/watch?v=DqzbB4MjBk8

Marriage Supper Of The Lamb
http://www.youtube.com/watch?v=vkkoqO5i6hM


Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting.
1 Korinthierbrevet 13:2


Om du arbetar för Guds rike, men gör det utan kärlek, är ditt arbete värdelöst.


Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
1 Korinthierbrevet 13:13


Bibelverser om nåd
http://www.godvine.com/bible/category/mercy
http://www.openbible.info/topics/gods_mercy
http://www.biblestudytools.com/topical-verses/mercy-bible-verses
http://www.youtube.com/watch?v=zuEIefkmHtE
http://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=12&article=960
http://www.apostolic-churches.net/bible/sbs/mercy_of_god.html
http://bible.knowing-jesus.com/topics/God,-Grace-And-Mercy-Of
http://www.kingjamesbibleonline.org/Bible-Verses-About-Mercy
http://www.acts17-11.com/mercy.html
http://www.icr.org/article/gods-everlasting-mercy
http://www.whatchristianswanttoknow.com/15-inspirational-psalms-about-mercy
http://www.godsmercyandgrace.com
http://www.bible-topics.com/Mercy-of-God-The.html

(acts17-11.com) Nåd - att inte få vad du förtjänar/undanhållet straff (engelska ordet grace) - att få vad du inte förtjänar/oförtjänt favör


Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus – av nåd är ni frälsta – och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus.
Efesierbrevet 2:4-6


Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.
Efesierbrevet 2:8-10


Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi ska få barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.
Hebreerbrevet 4:16

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!