En sida om frälsning, helgelse och hur Jesus Kristus betalade för våra synder med sitt liv.
Text: Carl Grinde Datum: 18 April, 2014
Uppdaterad 13 April 2017Jesu Kristi rena liv, hans död och uppståndelse - nyckeln till vår frälsning
Jesus var helt ren och oskyldig. Han är Guds son. Men han anklagades för att vara en brottsling och han blev dömd till döden. Han blev piskad blodig, torterad, hatad, hånad, slagen, kastad till marken, han tvingades bära sitt eget kors, de satte en krona av taggiga törnen på hans huvud. De spikade hans händer och fötter till korset och lät honom hänga där tills han dog. De stack också hans sida med ett spjut. Jesus visste allt detta skulle hända honom. I Getsemane var han i stor ångest och smärta, så svår att han svettades blod. Kan du tänka dig en sådan ångest? Tre dagar senare uppstod han från döden. Jesus lever idag.

Bilder på när Jesus torteras och korsfästs (blodiga bilder, känsliga personer varnas)
Jesus lider och dör Jesus lider och dör Jesus lider och dör Jesus lider och dör Jesus lider och dörJesus lider och dör Jesus lider och dör Jesus lider och dör Jesus lider och dör Jesus lider och dörJesus lider och dör Jesus lider och dör Jesus lider och dör Jesus lider och dör Jesus lider och dörJesus lider och dör Jesus lider och dör

Frälsningen var aldrig gratis.
Den kostade Jesus hans liv.Jesus Kristus - Messias tog straffet för våra synder för att göra oss fria.
Inför Gud är alla människor utom Jesus skyldiga till synd. Om vi blir vänner med Jesus och har honom som vår Herre, om tror på honom som Guds son och bekänner oss till honom och gör vårt bästa för att lyda honom så blir vi friköpta från Guds dom på domedagen. Jesus lidande, död och uppståndelse raderar ut synderna för de som tror på honom.
Vi kommer tyvärr att misslyckas med att lyda honom helt. Vi kan inte vara exakt lika perfekt som Jesus, vi syndar. Jesus förlåter dig när du syndar om du ber honom om förlåtelse. Han ser till vårt hjärta. Han älskar oss. Men om du älskar synden i ditt liv mer än du faktist älskar Jesus då ser han även det.
Men han sa att han inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen.

Vi blir inte frälsta genom vår egen rättfärdighet, utan genom en vänskap med Jesus
När vi har Jesus som förebild och försöker leva efter hans bud, tror på honom, lyder honom och blir frälsta så blir vi inte frälsta på grund av vår egen rättfärdighet. Absolut inte. Vår egen rättfärdighet är likt en smutsig filt inför Gud (eftersom Gud själv är 100% ren helig och fläckfri) och den duger inte till frälsning. Nej att vi blir frälsta beror på Jesus rättfärdighet och kärlek. Om han ser att vi har honom som Herre, att vi är hans vänner då får vi ta del av Hans rättfärdighet. Men om vi fortsätter i synd konstant livet igenom och aldrig ber om förlåtelse eller gör bättring, om synden är det enda vi lever för då är vi inte vänner med Jesus. Då blir vi dömda till evigt straff av Gud.

Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud;
Romarbrevet 3:23

Som det är skrivet: »Ingen rättfärdig finnes, inte en enda.
Romarbrevet 3:10

För den lön som synden ger är döden, men den gåva som Gud av nåd ger är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.
Romarbrevet 6:23

Hur djup var Jesus smärta?
Bibeln lär att Jesus dog i vårt ställe. För att vi ska kunna undgå Guds dom och Guds vrede. För att undgå evigt straff och istället få evig frälsning och leva med Gud i paradiset för evigt.
Så när Jesus hängde på korset, behandlade Gud honom också på ett mycket smärtsamt sätt.

Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
Jag hörde en predikan som var ungefär så här: Jesus straffas som en "ersättare" för oss. Han tog den ultimata fysiska smärta man kan tänka sig, piskad blodig, övergiven av sina lärjungar, fastspikad på korset, folk spottade på honom. Han blev korsfäst och dödad. Men det fanns antagligen djupare nivåer av smärta som Jesus upplevde på korset. Straffet skulle betala för alla mänsklighetens synder, alla mord, rån, hor, otukt, orenhet etc. Straffet måste vara maximalt. Därför, när Jesus hängde på korset fokuserade Gud all ilska, skuld och förakt för alla synder på honom. I den andliga världen, strax innan Jesus dog behandlade Gud honom som en äcklig brottsling och han vände bort sitt ansikte från honom. Han övergav honom och lämnade honom att dö helt ensam. Detta var det ultimata straffet och det ultimata lidandet. Jesus kände hur Gud förkastade honom, och det är därför han skrek av smärta : Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Sen fick han surt vin att dricka. Efter detta sa han: "det är fullbordat." och sedan dog han.


Kan du tänka dig, Jesus hänger där blodig på korset, och som om detta inte var nog så känner han hur Gud avvisar honom? Vilken mörk känsla. Totalt svart.


Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst och sade: »Eli, Eli, lema sabaktani?»; det betyder: »Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?»
Matteus 27:46

Och när Jesus hade tagit emot vinet, sade han: »Det är fullbordat.» Sedan böjde han ned huvudet och gav upp andan.
Johannes 19-30

Och se, då rämnade förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ned, och jorden skalv, och klipporna rämnade,
Matteus 27:51

Men vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker, som varade ända till nionde timmen.
Mark 15-33

Att förhänget i templet brast innebär alla nu får komma direkt in i det allra heligaste inför Gud. Jesus öppnade vägen.

Riv ner detta tempel, och jag ska bygga upp det igen på tre dagar
Jesus sade detta flera dagar före sin korsfästelse som ett bevis på att han visste att han skulle bli dödad. Efter tre dagar återuppstod han från döden och det är underbart! Jesus är uppstånden!

Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen.
Johannes 1:9


Jesus levde ett helt perfekt liv och han har aldrig syndat eller gjort ett misstag. Han besegrade synden, satan, död och mörker. Han var kärleksfull vänlighet rakt igenom. Han hade uppdrag från Gud att lida för våra synder, för att dö och att återuppstå. Att göra detta ger honom ställningen och auktoriteten att förlåta brott och synder. Eftersom han var ett offer för brott själv. Han inbjuder oss alla att få våra synder förlåtna om vi bekänner honom som vår Herre och Frälsare och ärligt försöker leva enligt hans ord, om vi älskar honom. Han lovar också evigt liv i paradiset med honom och Gud. Dessa är riktigt goda nyheter. Dina synder kan förlåtas, och du kan få evigt liv i paradiset.

Jesus led en hemsk bestraffning, svettades blod, piskades, hånades, torterades, fastspikad på ett kors. Han skulle inte ha gjort det om det inte var absolut nödvändigt.


Det finns strömningar inom kristendomen som avvisar Jesu död på korset och förnekar dess syfte
Det känns som många kyrkor förbereder sig för att bli medlemmar i nya världsordningen, aka the new world order, som lämnar Jesu frälsning till förmån för the New Age. Sick.
http://www.lighthousetrailsresearch.com/alanjones.htm
http://www.crossroad.to/articles2/006/emerging-2.htm
http://www.amazon.com/New-Kind-Christianity-Questions-Transforming/dp/0061853992
http://carm.org/reimagining-christianity-alan-jones
http://www.amazon.com/Reimagining-Christianity-Reconnect-without-Disconnecting/dp/0471457078
http://www.the-highway.com/reimagining_Bennett.html

Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill.”
Matteus 26:39

Åter gick han bort, för andra gången, och bad och sa: »Min Fader, om detta inte kan gå ifrån mig, utan jag måste dricka denna kalk, så ske din vilja.»
Matteus 26:42


http://bible.knowing-jesus.com/topics/Sanctification,-Means-And-Results
http://www.kingjamesbibleonline.org/bible-verses-about-sanctification
http://www.openbible.info/topics/sanctification
http://www.apostolic-churches.net/bible/sbs/sanctification.html
http://www.gty.org/blog/B120913
http://www.biblestudytools.com/dictionaries/bakers-evangelical-diction
https://bible.org/seriespage/necessity-sanctification-romans-6
http://www.whatchristianswanttoknow.com/what-is-sanctification-a-bible-study
http://bible-truth.org/msg60.html
http://www.desiringgod.org/sermons/how-the-spirit-sanctifies
http://carm.org/justification-and-sanctification
http://www.bible-topics.com/Sanctification.html


Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden, för att nåden skall bli så mycket större?
Romarbrevet 6:1


Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!
2 Korinthierbrevet 5:17


http://www.biblegateway.com/resources/dictionary-of-bible-themes/3233-Holy-Spirit
http://biblehub.com/1_thessalonians/4-3.htm
http://biblehub.com/1_corinthians/1-30.htm
http://www.godswordforyou.com/individual-studies/28-a-short-study-on-sanctification
http://www.abideinchrist.com/keys/sanctification-progressive.html
http://helpmewithbiblestudy.org/9Salvation/SanctifyWhatDoesItMeanToAbide_Radmacher.aspx
http://biblehub.com/john/15-7.htm
http://www.cmalliance.org/about/beliefs/sanctifier
http://tasteheavennow.net/how_to_repent/role_of_consecration.htm
http://www.truthnet.org/Holy-Spirit/5HolySpirit-Indwelling/Index.htm
http://www.apuritansmind.com/the-christian-walk/the-holy-spirit-regeneration-and-sanctification-by-dr-c-matthew-mcmahon
http://arminiantoday.com/category/sanctification
http://www.abideinchrist.com/selah/nov8.html
https://bible.org/article/regeneration-justification-and-sanctification
https://www.kcm.org/real-help/article/now-are-we-christ-jesus


Bibelverser om att lyda Gud, helgelse, och att leva heligt
http://www.obeygod.com/holy.html
http://biblehub.com/1_peter/1-16.htm
http://biblehub.com/isaiah/8-13.htm
http://www.dianedew.com/holiness.htm
http://www.auburn.edu/~allenkc/holiness.html
http://ariel.org/dlc/dlc-sma-16.htm
http://biblicalpatterns.wordpress.com/2011/11/16/holiness-without-it-no-one-will-see-the-lord
http://www.wordofgodtoday.com/hebrews-chapter-3
http://www.ecclesia.org/truth/holiness.html
http://www.bibleversesabout.org/holiness-sanctification-christian-life
http://www.gracegems.org/Ryle/holiness4.htm


Jag kommer snart; håll fast det du har, så att ingen tager din krona
Uppenbarelseboken 3:11


http://biblehub.com/nlt/1_thessalonians/4-3.htm
http://www.calvarychapelofhope.org/index.php?option=com_biblestudy&view=studydetails&id=119


Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse?
Romarbrevet 2:4


Gå in genom den trånga porten. För vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många är de som går fram på den;
Matteus 7:13-14


Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda.
Matteus 5:17


Nej, när du vill be, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.
Matteus 6:6


Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med er.
Johannes 13:14-15


Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
1 Johannesbrevet 1:9


Ty Herren, din Gud, är en barmhärtig Gud, och han skall inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed.
5 Moseboken 4:31


Bön om förlåtelse
Bekännelse och bön om förlåtelse
( Alla) Jag bekänner inför dig, helige Gud, Att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar.
Tänk på mig i barmhärtighet Och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit.
( Präst ) Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse :... (paus )
( Alla) Jesus, Guds Sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelse för Jesu Kristi skull.


Jesus, Guds Sons blod renar oss från all synd.
Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelse för Jesu Kristi skull.


Här är en sida om Jesus Kristus uppståndelse

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!