Gud består av tre personer - Fadern, Sonen och den Heliga Anden, ändå är han En.
Namn på Gud och Jesus i Bibeln: Abrahams Gud Överstepräst Den Allsmäktige Alfa och Omega Forntida av dagar Upphovet till evig frälsning

Text: Carl Grinde Datum: 20 November 2013 
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad March 11 2019

 
Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.
Johannes 1:14Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er.
Johannes 14:15-17


Jag och Fadern äro ett.»
Johannes 10:30


Jesus namn i Bibeln -Yeshua", "Yahshua
http://www.yashanet.com/library/Yeshua_or_Yahshua.htm
http://www.jewsforjesus.org/answers/jesus/names
http://www.revelations.org.za/WhoisGod3.htm
http://www.jesus.org/is-jesus-god/names-of-jesus/yeshua
http://www.seedofabraham.net/jesusyeshua.html
http://www.seekgod.ca/htwhatsinaname.htm

Olika namn på Gud i bibleln: Elohim, Adonai, Jehovah/Yahweh etc
http://www.characterbuildingforfamilies.com/names.html
http://christianity.stackexchange.com/questions/695/what-are-
http://www.agapebiblestudy.com/documents/the%20many%20names%20of%20god.htm
https://bible.org/article/names-god
http://www.blueletterbible.org/study/misc/name_god.cfm
http://www.biblegateway.com/blog/2013/05/the-names-of-god-bible-now-a
http://www.holybible.com/resources/names_of_lord.htm
http://www.kingjamesbibleonline.org/Bible-Verses-About-Names-of-God/
http://christiananswers.net/dictionary/namesofgod.html
http://www.searchingthescriptures.net/main_pages/answering_cults
http://www.jesusislord.org/names/the_names_of_God.htm
http://www.allaboutgod.com/names-of-god.htm
http://cms.intervarsity.org/studentsoul/item/names-of-god
http://www.jollynotes.com/the-names-of-god-and-meanings
http://www.patheos.com/blogs/christiancrier/2013/10/17/7-powerful-bib
http://www.whatchristianswanttoknow.com/21-amazing-bible-verses-about-god
http://www.pray-the-scriptures.com/prayingthenamesofgod/thename
http://www.ldolphin.org/names.html
http://www.openbible.info/topics/god_knows_your_name
http://www.openbible.info/topics/god_the_father
https://www.icr.org/nameofchrist
http://www.compellingtruth.org/names-of-God.html
http://www.theworkofgod.org/Library/Trinity/AbbaScrp.htm
http://www.thoughts-about-god.com/meditating/sg_gods_sufficiency.html

Hur kan Gud vara både en och tre?
https://www.youtube.com/watch?v=hnn7-sgpZ8s

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Matteus 28:19


Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.
Johannes 14:26


Dr Myles Munroes predikan: Guds treenighet
https://www.youtube.com/watch?v=ZY6pIoHqbLM

"Treenigheten" predikan av Dr. Bob Utley
https://www.youtube.com/watch?v=2z7GJasKLfg

Treenigheten -Fadern, Sonen och den Heliga Anden
Bibeln lär att det endast finns en Gud, ändå är han tre personer. Detta är svårt för oss att helt förstå.
Jag har hört en liknelse om treenigheten och vatten. Vatten kan anta flera olika former och skepnader med skillda egenskaper nämligen snö, is, ånga och vatten. Men det ändå samma beståndsdelar. Det är ändå alltid vatten.
http://www.creationtoday.org/about/statement-of-faith
http://christiananswers.net/q-eden/edn-t002.html
http://www.clarifyingchristianity.com/trinity.shtml
http://www.ewtn.com/library/theology/trinity.htm
http://www.amazingfacts.org/media-library/book/e/77/t/the-trinity.aspx
http://www.jesus.org/is-jesus-god/holy-trinity
http://carm.org/trinity
http://christian-oneness.org/about-God/chapter7.html
http://www.answering-islam.org/Trinity/trin3.html
http://www.bible-knowledge.com/trinity-god-jesus-holy-spirit
http://www.gospelway.com/god/persons_godhead.php
http://www.christianbiblereference.org/faq_trinity.htm
http://www.trusting-in-jesus.com/Trinity.html
http://carm.org/christian-doctrine
http://carm.org/what-trinity
http://apologeticsuk.blogspot.se/2012/01/trinity-defended.html
http://christmycovenant.com/?p=7811
http://reformedbaptistdaily.wordpress.com/tag/trinity/
http://www.arcapologetics.org/articles/article16.htm

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!