Många Kristna runt om i världen förföljs och dödas för sin tro på Jesus Kristus. Detta är fruktansvärt! Be för de förföljda. Hjälp människor i nöd om du har möjlighet.

Text: Carl Grinde Datum: 29 December, 2013
Även återgiven text från delade sidor
Uppdaterad 12 December 2015Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk skall bli hans fiender.
Matteus 10:34-39


Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas
Matteus 24:21


Matteus 10:34-39 "Jag har inte kommit med fred utan med svärd." - Steve Gregg undervisar
http://www.youtube.com/watch?v=SU0eqbjyTE0

Förföljese av Kristna och den stora vedermödan
Det känns som om den stora vedermödan sakta håller på att starta, steg för steg. Det här är angeläget för alla kristna. Vad betyder vår tro för oss, ..egentligen?
Pastor Stanley Sjöberg har sagt att Stockholm idag är den mest avkristnade platsen i hela världen. Jag tror att förföljelse av Bibeltrogna kristna mycket väl kan starta här i Sverige snart.
(indystar.com) "Över hela världen blir människor utpekade och förföljda endast för den tro de har .... (Mellanösterns kristna) är rotade i sina samhällen, de antar och till och med formar lokala sedvänjor. Ändå ... (en) massflykt äger rum, av Bibliska mått. På vissa ställen finns det stor risk att kristendomen kommer att dö ut."
http://www.indystar.com/story/opinion/readers/conversations/2013/12/16/christ
http://www.unrv.com/culture/christian-persecution.php
http://persecution.in
http://www.christiantoday.com/article/persecution.of.christians.ge
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/labour/10532775/Labour-We-must-
http://christianpersecutioninamerica.com
http://thegospelcoalition.org/blogs/tgc/2013/10/29/9-things-you-shoul
http://www.persecution.net
http://www.prisoneralert.com/vompw_persecution.htm
http://www.persecution.com
http://www.persecution.org
http://www.opendoorsusa.org/persecution
http://www.eyewitnesstohistory.com/christians.htm
http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2013/dec/22/pe
http://www.huffingtonpost.com/tag/christian-persecution
http://www.christianitytoday.com/ct/topics/p/persecution
http://www.christianpersecution.info
http://www.northkoreanchristians.com

Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd?
Så är ju skrivet: »För din skull blir vi dödade hela dagen; vi har blivit aktade såsom slaktfår.»
Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss.
För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma,
varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
Romarbrevet 8:35-39

Guillotiner i Georgia - HB 1274 dödsstraff; Guillotine Provisions
https://www.youtube.com/watch?v=63aIt9Hp9rQ

Nytimes, CNN säger att avrättningar borde TV sändas
http://www.nytimes.com/2011/07/31/opinion/sunday/executions
http://edition.cnn.com/2014/05/09/opinion/gabriel-televise-executions

Varför behöver regeringen guillotiner?
http://www.thecommonsenseshow.com/2013/06/29/why-does-the-government

Kent Hovind frisläppt 9 Juli 2015!
Kent Hovind undervisar om skapelsetro och är en väldigt framgångsrik predikant, apologet, debattör och därför har han spenderat några år i fängesle för ett påhittat skattebrott. De har ljugit om honom. Han är ärlig. Tack Jesus att han nu är en fri man!
http://kenthovindblog.com
https://www.youtube.com/channel/UCxiEtqPja47nnqsJNrdOIQQ
https://www.youtube.com/watch?v=fhfJdv-gd-Q
http://www.forbes.com/sites/peterjreilly/2015/07/07/kent-hovind-homecoming-this-week
http://www.yah-tube.com/videos/creation
http://www.creationtoday.org
http://www.freehovind.com

Guillotiner har anlänt FEMA CAMPS!! Biblisk profetia!!
http://www.youtube.com/watch?v=o_i-qmNO8HE&feature=related

Christians classified as Terrorists by Obama Administration
http://www.youtube.com/watch?v=l8ytOHkZqWA&feature=related

Hem Bibelstudier olagliga i Amerika
http://www.youtube.com/watch?v=gjJrmWbHM2I&feature=related
http://www.apg29.nu/index.php?tags=Stephanie+Fromm

Förföljelse av kristna är ett svårt ämne. En sak står klart för mig ändå. Världen är idag syndig och vill leva i synd och man kommer att dömma ut de som predikar omvändelse från synden. Jag har också levt i synd men jag har nu ändrat mitt liv och jag vill leva för Jesus och jag vet att det kommer att kosta.
Gud tillåter prövningar och straff eftersom hans eget folk har vänt sig bort från honom. Det betyder inte att de människor som bygger FEMA camps måste vara goda människor eller Guds tjänare. Många rättfärdiga människor kommer också att få lida i den stora vedermödan som är på väg att börja.
Vissa människor kommer att få lida som ett resultat av Guds vrede och Guds straff. Andra kommer att få lida som ett resultat av att de är rättfärdiga och står upp för sin tro i en gudlös värld, alltså rättfärdiga som blir förföljda på grund av sin tro.
Man får försöka urskilja lite och inte dra allt över en kam.
Det är väldigt klart för mig till exempel att kent Hovind är en god och trogen Guds tjänare. Han lider för att han är rättfärdig. Men många är de som låtsas att tjäna Gud, men inte älskar honom.

Här är några bibelverser från Hosea.

Om de än med får och fäkreatur gå åstad för att söka HERREN, så finna de honom ändå icke; han har dragit sig undan från dem. Mot HERREN har de handlat trolöst, ja, de har fött barn som inte är hans. Därför skall nu en nymånadsdag förtära dem, jämte det som de fingo på sin del.
Hosea 5:6-7

Jag vill gå min väg, tillbaka till min boning, till dess att de har fått lida vad de har förskyllt och börjat söka mitt ansikte.
Hosea 5:15

Ja, i sin nöd ska de söka mig: »Kom, låt oss vända om till HERREN. För han har sargat oss, han ska också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss.
Hosea 6:1

Vad ska jag ta mig till med dig Efraim? Vad ska jag ta mig till med dig, Juda? Er kärlek är ju lik morgonskyn, lik daggen, som tidigt försvinner.
Hosea 6:4

Och de betänka icke i sina hjärtan att jag lägger all deras ondska på minnet. De äro nu kringrända av sina egna gärningar, ty dessa hava kommit inför mitt ansikte.
Hosea 7:2

Men ju bättre bete de fick, dess mättare blev de, och när de var mätta till fyllest, blev deras hjärtan högmodiga; och så glömde de mig.
Hosea 13:6

Vänd om, o Israel, till HERREN, din Gud; ty genom din missgärning har du kommit på fall.
Hosea 14:1

När Gud säger: "vänd tillbaka, Israel" gäller kommandot för alla människor som inte lyder, det är inte bara för Israel. Vi bör alla lyda Gud.

The Revival Hymn (FULL)
https://www.youtube.com/watch?v=ec5dJHtMTSg&list=FLPZ2jry9i_kGkziVtjdtu3Q&index=55

Titta och be! Det är den sista tiden. Jerusalems tredje tempel börjar!
https://www.youtube.com/watch?v=huIZhzysknI

Vakna upp Amerika! - Dumitru Duduman på The Prophecy Club
https://www.youtube.com/watch?v=8RnwWiQGZF8


'Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, och era söner och era döttrar ska profetera, och era ynglingar ska se syner, och era gamla män ska ha drömmar;
Apostagärningarna 2


Pojke ser slutet på världen! Rapture & himlen! när han bad om natten!
Jag tycker att detta vittnesbörd är intressant. Både fantastiskt och skrämmande. En vision om att stå inför Gud, Amerika under totalt förstörelse, all el avstängd, alla kristna dödas.
https://www.youtube.com/watch?v=8xcgH0uSQOs
Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!