"Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig."
Johannes 14:6

Text: Carl Grinde Foto: pixabay.com Datum: 20 Juni 2015
Även återgiven text från länkade sidor.
Uppdaterad 18 Januari 2017


Jesus Kristus - vår frälsare och förebild
Jesus Kristus är vägen och sanningen och livet. Jesus är också ett sätt att leva. Jesus Kristus är en livsstil.
Jesus var full av sanning, nåd och barmhärtighet, omtanke, medmänsklig kärlek och generositet, speciellt mot dem som var fattiga, utstötta och föraktade.
Han hjälpte och älskade andra och han vill att vi ska älska och hjälpa varandra. Som kristen har man Jesus som förebild.
Denna sida handlar om att ha medlidande med de svaga och att dela med sig. Jag vill ändå inte med denna sida propagera för kommunism. Jag anser att rätten till privat ägande är viktig att värna om.
Hur man väljer att prioritera i livet skapar ju förutsättningar för ett gott eller ett dåligt liv, en rik eller fattig tillvaro.
Om man tex väljer att inte röka sparar man ca 10,000-20,000 kr per år baserat på om man skulle rökt ett eller två paket cigaretter om dagen.
Det blir 100,000-200,000 kr på tio år. Pengar som man tex kan köpa fina möbler för.
Väljer man att avstå från dyra krogbesök, festande på nattklubbar med massa sprit mm så spar man ännu mer pengar. Om man är klok och värnar om sin egen hälsa så ökar förutsättningarna ännu mer för ett positiv och rik tillvaro.
Man har rätt att skörda frukten av sitt eget arbete och av sina egna handlingar. Som man bäddar får man ligga som det heter.
Samtidigt är det också sant att som andra bäddar får du ligga. Och som du bäddar åt andra så får de ligga. Tyvärr skadar vi varandra i livet genom vår egoism och ondska.
Det jag sår får någon annan skörda. Det någon annan sår, får jag skörda.
Det kan ju finnas flera olyckliga anledningar till varför vissa människor väljer att röka, dricka alkohol och har dålig hälsa. Har man tex alkoholister eller missbrukande, fattiga föräldrar så har man ju sämre odds från starten i livet. Man kanske blivit utfryst eller mobbad och blir därför drogmissbrukare eller långvarigt deprimerad och på grund av det - avskedad. Växer man upp i slummen, ja hur stor är chansen att man får en karriär som stjärnadvokat eller direktör för ett stort bolag? Livet är inte rättvist och vi har olika förutsättningar redan när vi föds. Jesus Kristus föddes i ett skitigt stall, han tvättade sina lärjungars fötter. Han som är universums härskare gjorde detta. Han böjde sig ner och antog en tjänares gestalt.
Han levde ut sin medmänskliga kärlek och gav åt så många han kunde. Det är hans liv som vi som kristna har som förebild och då kan man inte enbart tänka på sig själv och rakt av bara vara en egoist. Jag tror inte på påtvingat givande som inom kommunismen. Givandet måste bygga på frivillighet. Men som kristen bör man vilja hjälpa sin nästa.

Jesus Kristus - Guds son - antog en tjänares gestalt
Var så till sinnes som Kristus Jesus var,
han som var till i Guds-skepnad, men inte slog vakt om sin jämlikhet med Gud,
utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset.
Filipperbrevet 2:5-8

Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder, när han ser honom lida nöd, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?
1 Johannesbrevet 3:17

Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och prakt.
Men en fattig man, vid namn Lasarus, låg vid hans port, full av sår,
och längtade efter att få stilla sin hunger med vad som kunde falla ifrån den rike mannens bord. Ja, det gick så långt att hundarna kom och slickade hans sår.
Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams närhet. Också den rike dog och blev begraven.
När han nu låg i dödsriket och plågades, lyfte han upp sina ögon och fick se Abraham långt borta och Lasarus i hans närhet.
Då ropade han och sa: 'Fader Abraham, förbarma dig över mig, och sänd Lasarus att doppa det yttersta av sitt finger i vatten och svalka min tunga, för jag pinas svårt i dessa lågor.'
Men Abraham svarade: 'Min son kom ihåg att du, medan du levde, fick ut ditt goda och Lasarus däremot det som var ont; nu åter får han här hjälp, samtidigt som du plågas.
Dessutom är ett stort svalg är satt mellan oss och er, för att de som vill bege sig över härifrån till er inte ska kunna det, och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss.»
Då sa han: 'Så ber jag dig då, fader, att du sänder honom till min faders hus,
där jag har fem bröder, och låter honom varna dem, så att inte också de kommer till detta plågornas rum.'
Men Abraham sade: 'De har Moses och profeterna; dem ska de lyssna till.'
Han svarade: 'Nej, fader Abraham; men om någon kommer till dem från de döda, så ska de göra bättring.'
Då sade han till honom: 'Lyssnar de inte till Moses och profeterna, så ska de inte heller låta övertyga sig, om någon uppstår från de döda.'»
Lukas 16:19-31

Se, detta var din syster Sodoms missgärning: fastän hon och hennes döttrar hade fått höghet, överflöd och tryggad ro, hjälpte hon ändå inte den svaga och fattige.
Hesekiel 16:49

Hör nu, ni rika: Gråt och jämra er över det elände som ska komma över er.
Er rikedom multnar bort, och era kläder fräts sönder av mal;
ert guld och silver förrostar, och rosten därpå ska vara er till ett vittnesbörd och ska som en eld förtära edert kött. Ni har samlat skatter åt er i de yttersta dagarna.
Se, den lön ni har undanhållit arbetarna som har avbärgat era åkrar, den ropar över er, och skördemännens rop har kommit fram till Herren Sebaots öron.
Ni har levat i kräslighet på jorden och gjort er goda dagar; ni har gött eder av hjärtans lust "på eder slaktedag".
Ni har dömt den rättfärdige skyldig och har dräpt honom; han står er inte emot.
Jakobsbrevet 5:1-6

Men en sådan som bara gör sig goda dagar, hon är död, fastän hon lever.
1 Timotheosbrevet 5:6

Men de som vill bliva rika, de råkar in i frestelser och snaror och hemfaller åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänker människorna ner i fördärv och undergång.
1 Timotheosbrevet 6:9-10

Säg åt de som är rika i den tidsålder som nu är att inte vara högmodiga, och att inte sätta sitt hopp till ovissa rikedomar, utan till Gud, som rikligen ger oss allt till att njuta därav;
För kärleken till pengar är roten till allt ont; och vissa har låtit sig drivas av det så starkt att de har förvillats bort ifrån tron och därigenom orskakat sig själva många lidanden.
1 Timotheosbrevet 6:17

Och han framställde för dem en liknelse; han sa: »Det var en rik man vilkens åkrar bar stora skördar.
Och han tänkte för sig själv och sade: 'Vad ska jag göra? Jag har ju inte rum nog för att inbärga min skörd.'
Därefter sa han: 'Så vill jag göra: jag vill riva ned mina lador och bygga upp större, och i dem ska jag samla in all min gröda och allt mitt goda.
Sedan vill jag säga till min själ: Kära själ, du har mycket gott förvarat för många år; ge dig nu ro, ät, drick och var glad.
Men Gud sa till honom: 'Du dåre, i denna natt ska du dö; vem ska då få vad du har samlat i förråd?' --
Så går det den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud.»
Lukas 12:16-21

När han sedan begav sig iväg för att fortsätta sin väg, skyndade en man fram och föll på knä för honom och frågade honom: »Gode Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv till arvedel?»
Jesus sade till honom: »Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud endast.
Buden känner du: 'Du ska inte dräpa', 'Du ska inte begå äktenskapsbrott', 'Du ska inte stjäla', 'Du ska inte ljuga', 'Du ska inte ta ifrån någon person det som är hans egendom', Hedra din fader och din moder.'»
Då svarade han honom: »Mästare, allt detta har jag hållit från min ungdom.»
Då såg Jesus på honom och fick kärlek till honom och sa till honom: »Ett fattas dig: gå bort och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga; då ska du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.»
Men han blev illa till mods vid det talet och gick bedrövad bort, för han hade många ägodelar.
Då såg Jesus sig omkring och sa till sina lärjungar: »Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!»
Men lärjungarna häpnade vid hans ord. Då tog Jesus åter till orda och sade till dem: »Ja, mina barn, huru svårt är det inte att komma in i Guds rike!
Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike.»
Då blev de ännu mer häpna och sade till varandra: »Vem kan då bli frälst?»
Jesus såg på dem och sa: »För människor är det omöjligt, men inte för Gud, för för Gud är allting möjligt.»
Då tog Petrus till orda och sade till honom: »Se, vi har övergivit allt och följt dig.»
Jesus svarade: »Sannerligen säger jag er: Ingen som för min och evangeliets skull har övergivit hus, eller bröder eller systrar, eller moder eller fader, eller barn, eller jordagods,
ingen sådan finns, som inte ska få hundrafalt igen: redan här i tiden hus, och bröder och systrar, och mödrar och barn, och jordagods, mitt under förföljelser, och i den tillkommande tidsåldern evigt liv.
Men många som är de första ska bliva de sista, medan de sista bli de första.»
Markus 10:17-31

I samma stund trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: »Vilken är den störste i himmelriket?»
Då kallade han fram ett barn och ställde det mitt ibland dem
och sa: »Sannerligen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, ska ni inte komma in i himmelriket.
Den som nu så ödmjukar sig, att han blir som detta barn, han är den störste i himmelriket.
Och den som tager emot ett sådant barn I mitt namn, han tar emot mig.
Matteus 18:1-5

Mina bröder, ni ska inte tro att tron på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, kan stå tillsammans med att ha anseende till personen.
Om det till exempel kommer in i er församling en vackert klädd man med guldring på fingret, och en fattig man i smutsiga kläder kommer in samtidigt som honom,
och ni då vänder era blickar till den som bär de vackra kläderna och säger till honom: »Sitt du här på denna goda plats», men däremot säger till den fattige: »Stå du där», eller: "Sätt dig därnere vid min fotapall" -
har ni inte då kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer efter orätta grunder?
Hör, mina älskade bröder: Har inte Gud utvald just dem som i världens ögon är fattiga till att bli rika i tro, och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älskar honom?
Ni åter har visat förakt för den fattige. Är det då inte de rika som förtrycker er, och är det inte just de, som drar eder inför domstolarna?
Är det inte de, som smädar det goda namn som är nämnt över er?
Om ni, som skriften befaller, fullgör den konungsliga lagen: "Du ska älska din nästa som dig själv", då gören ni visserligen väl.
Men om ni har anseende till personen, så begår ni synd och blir av lagen överbevisade om att vara överträdare.
För om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett, så är han skyldig till allt.
Densamme som sa: »Du ska inte begå äktenskapsbrott», han sade ju också: »Du skall inte dräpa.» Om du nu visserligen inte begår äktenskapsbrott, men dräper, så är du ändå en lagöverträdare.
Jakobsbrevet 2:1-11

Två diken som man som kristen lätt hamnar i
Det finns två diken som man som kristen lätt kan hamna i. Dikena uppstår när kyrkan bara predikar ena hälften av Bibelns budskap.

Dike 1: Det liberala, ljumma diket som endast nämner Guds kärlek och nåd
Dike 1 är att bara predika Guds godhet, Guds kärlek, nåd och barmhärtighet. Detta är vanligast i kyrkor som också välsignar och accepterar en syndig livsstil och säger att synden egentligen inte är ett särskilt stort problem. I dessa sammanhang nämns väldigt sällan Guds vrede och dom över synden, eller Jesus ord om helvetet eller vad synd egentligen är förnågonting som tex avgudadyrkan, äktenskapsbrott, sexuell omoral, olydnad, fylleri och utsvävningar.
Man varnar aldrig här om syndens konsekvenser och Biblelns budskap blir så luddigt och otydligt att det mest kan tolkas såsom det passar en själv.

Dike 2: Det lagiska, dömande diket som endast nämner Guds lag, Guds dom och vrede över synden.
Den andra diket är att bara predika Guds lag, Guds helighet, Guds vrede och dom över synden och helvetet. Man glömmer här Guds nåd och kärlek och Jesus ord om att älska sin nästa som sig själv. Här tror man att man blir frälst genom sina egna goda gärningar. Detta skapar en kall och fientlig miljö. Kännetecken för detta är tro på självfullkomlighet, självrättfärdighet, arrogans, självgodhet, en rakt igenom dömande attityd mot dem som anses vara svagare eller mer syndfull än en själv.
Båda dessa två diken är fel. Man måste ta in hela Bibelns budskap om Guds karaktär. Och då förstår man att Gud älskar oss människor, även när vi fortfarande är syndare, men Gud vill samtidigt att vi ska ändra oss, ångra vår synd och sluta synda.
Gud är sanning, rättfärdighet och helighet men också kärlek, nåd och barmhärtighet.
Jesus Kristus predikade nåd och förlåtelse och evig frälsning genom tro på honom och det är det allra viktigaste. Men han predikade också omvändelse från synden och han predikade även om helvetets eviga eld och evig fördömmelse.
Gud vill att vi ska vända oss till honom med hela våra liv och låta honom vara vår Gud. Detta borde få långtgående konsekvenser för oss så att det syns i våra liv, så att även icke kristna kan se det.

Gud har förlåtelse i sitt hjärta för oss. Gud älskar oss. Vad finns i ditt hjärta för Gud?
Våra goda gärningar gör oss inte rättfärdiga inför Gud. Men han älskar oss väldigt mycket och om vi bekänner Jesus som vår herre och tror att Gud har uppväckt honom från de döda får vi ta del av Jesus rättfärdighet.

Jesu Kristi frälsningsverk är slutfört och fulländat. Frågan är hur vi gensvarar på hans erbjudande.


Jesus vänner kommer att bli frälsta
Det som räknas i slutändan för Gud är inte hur ofta du suttit i kyrkbänken på söndagar. Även människor som inte går i kyrkan kan ha en levande vänskapsrelation med Jesus kristus och således bli frälsta. Och människor som ofta går i kyrkan kan ha en död tro.
Bibeln är väldigt klar att vi inte kan bli frälsta genom våra egna försök till rättfärdighet. Vår egen rättfärdighet är som en smutsig klädnad, en smutsig filt inför Gud, eftersom vi, även om vi gör goda gärningar också syndar - alla syndar, mer eller mindre
Gud vill ändå att vi ska sträva efter rättfärdighet och helighet, helgelse men det är genom Jesus rättfärdighet som vi blir frälsta, räddade undan Guds vredesdom över synden. Det är Jesus Kristus vänner som kommer att få åtnjuta evig frälsning.

Vi blev alla som orena människor, och all vår rättfärdighet var som en fläckad klädnad. Vi vissnade allasammans som löv, och våra missgärningar förde oss bort såsom vinden.
Jesaja 64:6


Det är Jesus vänner som kommer att få åtnjuta evig frälsning
-PÅ GRUND AV JESUS FULLKOMLIGHET OCH HANS HELIGHET. FRÄLSNINGEN ÄR EN FRI GÅVA FRÅN JESUS KRISTUSTro utan gärningar är en död tro
Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?
Jakobsbrevet 2:20

Men varför ropar ni till mig: 'Herre, Herre', och gör ändå inte vad jag säger?
Lukas 6:46

Ni är mina vänner, om ni gör vad jag säger till er.
Johannes 15:14

»Kämpa för att komma in genom den trånga dörren; för många, säger jag er, ska försöka att komma in och ska ändå inte kunna det.
Lukas 13:24

och min rättfärdige ska leva av tro. Men om någon drar sig undan, så finner min själ inte behag i honom».
Hebreerbrevet 10:38

Många ska på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?'
Men då ska jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt er; gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän.'
Matteus 7:22-23

Och inför honom ska församlas alla folk
Och inför honom ska församlas alla folk och han ska skilja dem från varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna.
Och fåren ska han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra.
Därefter ska Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: 'Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som är tillrett åt er från världens början.
För jag var hungrig, och ni gav mig att äta; jag var törstig, och ni gav mig att dricka; jag var hemlös, och ni gav mig härbärge,
naken, och ni klädde mig; jag var sjuk, och ni besökte mig; jag var i fängelse, och ni kom till mig.'
Då ska de rättfärdiga svara honom och säga: 'Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka?
Och när såg vi dig hemlös och gav dig härbärge, eller naken och klädde dig?
Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig?'
Då ska Konungen svara och säga till dem: 'Sannerligen säger jag er: Vadhelst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.'
Därefter ska han också säga till dem som står på hans vänstra sida: 'Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar.
För jag var hungrig, och ni gav mig inte att äta; jag var törstig, och ni gav mig inte att dricka;
jag var hemlös, och ni gav mig inte härbärge, naken, och ni klädd mig inte, sjuk och i fängelse, och ni besökte mig inte.'
Då ska också de svara och säga: 'Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte?'
Då ska han svara dem och säga: 'Sannerligen säger jag er: Vadhelst ni inte har gjort mot en av dessa minsta, det har ni ej heller gjort mot mig.'
Och dessa ska då då bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.»
Matteus 25:32-46

Sammanfattning om Jesus ord om vem som är hans vän eller inte, vem som blir frälst eller inte:
Det du inte har gjort för den svaga, din medmänniska det har du inte heller gjort för mig.
Det spelar ingen roll hur mycket du har profeterat eller vilka storslagna saker du tror du gjort i mitt namn. Du har bara varit en egoist i hela ditt liv. Jag känner dig inte. Du är inte min vän.
Gå härifrån.
Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!