och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom».
Hebreerbrevet 10:38
Jag vill uppmuntra dig att spendera mer tid med Herren. Lämna TV, Tivo, Youtube för en stund. Vad är det som du dyrkar? Gå ut i naturen i stället och umgås med Gud! Han väntar på dig. Eller gå till en kyrka. Eller be till Gud hemma.

Text och foto: Carl Grinde Datum: 26 Juli 2014
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 18 Maj 2018


Den kommande förföljelsen, avfallet, anti kristus globala acceptans, uppryckelsen
Denna sida är en varning om kommande global förföljelse mot bibeltroende kristna, hur hela världen mycket snart kommer att förenas i ett rike som dyrkar antikrist och avvisar den ursprungliga äkta messias Jesus Kristus.

Grant Jeffrey skuggregering - shadow government
Grant Jeffrey shadow government (youtube.com)

Drömmar Från Gud: Slutet är nära N Hemsworth
Lyssna från början eller efter 20:30. Hon får ett budskap från Gud: "Vi kommer att förenas."
http://www.youtube.com/watch?v=MPyyn1LDqJU


När kommer Jesus tillbaka?

Låt ingen bedra er på något sätt. För först måste avfallet ha skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, ha trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.
2 Thessalonikerbrevet 2:3-4


Jesu återkomst och uppryckandet? I Herrens dag? Vad är vad? När kommer uppryckandet äger rum?
Detta är mina tankar om denna fråga. Jag har inte 100% bevis förstås. Jag tycker att dessa saker är mycket intressanta och jag håller med om att när jag säger "snart" att det är bara vad jag antar, och vad jag anser. Ok? Kanske händer det ännu tidigare. Kanske senare. Bara Gud vet, men det kommer att hända någon gång. Du kan tänka för dig själv och göra din egen slutsats. Denna ovanliga historiska händelse kommer att ske plötsligt som "en tjuv om natten". Jag skriver bara vad jag tror. Många talar om Jesus återkomst och "Herrens dag" som EN enda händelse. Jag tror att detta kan vara två separata händelser. Jag tror att först inträffar uppryckandet inträffar, alla Guds sanna vänner förs upp till himlen, de avlidna Kristus först. Sedan blir det en period av 7 år av en anti kristus rike på hela jorden. Det kommer att bli fruktansvärd ångest, lidande, diktatur, krig, terrror, massdöd, accepterade och praktiserande av smutsig syndfullhet i hela samhället. Denna period kallas den stora vedermödan och kommer att vara den period med mest lidande någonsin i jordens historia. Sedan kommer Jeus tillbaka och han kommer då att döda alla syndiga människor. Sedan kommer han att starta sin 1000 års regeringstid på jorden.
Efter 1000 år kommar Satan att släppas lös och kommer att tillåtas att bedra folket. Efter detta kommer den slutliga domedagen och efter detta är vårt eviga öde är förseglat.

Uppryckelsen
Här menar jag det som brukar kallas uppryckandet (på engelska rapture)- "den ene skall tas med och den andre lämnas kvar." Jag menar det ögonblick då Jesus kommer att föra hans sanna kyrka, hans sanna trogna upp till himlen för att vara med honom och Gud för evigt. Enligt Paul aposteln, kommer de döda i Kristus uppstå först. Han ger oss inte en tidsram för hur lång tid det tar tills de människor som lever och följer Kristus kommer att tas upp till Gud. Ken Peters hade en profetisk dröm om den stora vedermödan, uppryckandet och den sista tiden. I drömmen såg han gravar öppnas och folk kom ut levande i skinande vita kläder. I hans dröm alla människor på jorden var chockad och fick panik på den dagen och han såg inga levande människor också att omvandlas. Så kanske blir det en tid innan de döda i Kristus går till himlen och de levande i Kristus går till himlen. En tid mellan de två händelserna skulle ge tid för omvändelse och helgelse för de människor som bor så att de kan förberedas och även att tas upp. Herren vill att rädda så många som möjligt. Bibeln säger att ingen vet dagen eller vår, inte ens Jesus, bara Fadern vet. Vi kan bara gissa och försöka tolka de bibliska texterna.

Saker som måste hända innan uppryckandet
Här är några saker som jag tror måste ske innan uppryckandet äger rum: ett stort avfall-apostacy med stor utsträckning inom kyrkorna, kommer det tredje templet i Jerusalem byggas om, måste fördärvets son ofta hänvisad till som "anti kristus" vara avslöjas. Han kommer att uppenbara sig själv, kommer han att kliva upp på den globala politiska scenen, är han den mäktigaste mannen på jorden, men också den farligaste och ond man. Han är anti kristus, anti Gud.
Jag tror att den här personen är Sir Evelyn de Rotshchild. att det är bank dynastin Rothschild som har skapat den globala ekonomiska krisen. Hans holdingbolag äger all skuld för resten av världen. Han är mycket girig och han vill bli dyrkad som Gud själv. Han kommer att sätta sin tron i det nybyggda templet i Jerusalem och kräva dyrkan från världen. Många kommer att tillbe honom ärligt, andra i rädsla. Jag har kallat den här personen anti kristus, men också vilddjuret. Jag tror att vilddjuret kan vara både ett rike och en person.
Nya världsordningen NWO verichip 666 vilddjurets märke draken

Planer på att återuppbygga det tredje templet i Jerusalem.
http://www.squidoo.com/templejerusalem
http://www.templemount.org/tempprep.html
http://www.thepropheticyears.com/reasons/Jews.htm
http://www.heisnear.com/NewJerusalemTemple.html
http://endtimepilgrim.org/temple.htm
http://www.templeinstitute.org
http://templemountfaithful.org/multimedia/rebuilding-the-holy-temple-of-G-d.php
http://templemountfaithful.org/articles/four-blood-moons-and-the-prophet-joel.php
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/06/buildng-third-temple-jerusalem.html#
http://www.deseretnews.com/article/865602313/Rebuilding-the-temple-in-Jerusalem.html?pg=all
http://www.templemount.org
http://www.youtube.com/watch?v=yVJnAE4x1Ro
http://www.youtube.com/watch?v=e46_a00Y0u4
https://www.christiancourier.com/articles/14-daniels-prophecy-of-the-seventy-weeks
Daniel 9:27

Stora Nyheter: röd kviga född
De behöver en röd kviga innan de kan börja bygga det tredje templet i Jerusalem. En röd kviga har fötts. Det kommer att avlivades till Herren i samband med byggandet av det nya templet.
http://www.youtube.com/watch?v=byAoFbA6cr8
http://www.youtube.com/watch?v=AcRUU-wnOQw
http://www.youtube.com/watch?v=cPfRJdZZv4A

Tecken på att kyrkan är på väg att tas bort
http://www.youtube.com/watch?v=AKxq1f3lwfo

Israel fredsavtal uppryckelsen
http://www.tribwatch.com/many.htm
http://www.arewelivinginthelastdays.com/article/treaty/treaty.htm
Israel peace agreement rapture


Vem är fördärvets son, förstörelsens son? Som ska ta sitt säte i Guds tempel och föregiva sig vara Gud?


Fördärvets son, förstörelsens son -Sir Evelyn de Rothschild
Denna onda men samtidigt mäktiga människa förtjänar att bli exponerad. Både USA och stora delar av Europa har blivit skuldsatta och globalt krig kommer snart.
Enligt mig är det Sir Evelyn de Rothschild och hans bolag som är skyldigt till detta. Enligt mig är han fördärvets son som Bibeln talar om.
Sir Evelyn de Rothschild 500 trillioner Sir Evelyn de Rothschild Sir Evelyn de Rothschild Sir Evelyn de Rothschild THE HOUSE OF ROTHSCHILD Money's prophets THE HOUSE OF ROTHSCHILD Money's prophets

Den sista tiden: Mer varnings Drömmar
http://www.youtube.com/watch?v=DDk_I163wmI

Dröm - Jesus kom och besökte mig
http://www.youtube.com/watch?v=jfxO9gLcf34


och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom».
Hebrews 10:38


Kämpa för att komma in genom den trånga dörren för många säger jag er, ska försöka komma in och ska ändå inte kunna det.
Luk 13:24


Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud
1 Kor 7:19


Varning för jungfrurna som tröttnade och återföll med Chosen Vessels
http://www.youtube.com/watch?v=usdMWRtvmGU

Vad Jesus berättade för mig den 13 feb 2014 Gör Jesus till mittpunkten i ditt liv av Robert Lyte
http://www.youtube.com/watch?v=h8efE2kEWXc

Världens slut och den heliga anden av Robert Lyte
http://www.youtube.com/watch?v=bgtAKdbYpig


Men vaka alltjämt, och be att ni ska kunna undfly allt detta som ska komma, och kunna bestå inför Människosonen.»
Luk 21:36


Fly ut ur Babel; må var och en söka rädda sitt liv, så att I icke förgås genom dess missgärning. Ty detta är för HERREN en hämndens tid, då han vill vedergälla det vad det har gjort.
Jeremiah 51:6


Engelsk översättning.


"Flee from Babylon! Run for your lives! Do not be destroyed because of her sins. It is time for the LORD's vengeance; he will repay her what she deserves.
Jeremiah 51:6


Helvetet är verkligt -mitt vittnesbörd vision från den Helige Ande
http://www.youtube.com/watch?v=pz4bFiqYHHI

Vision/Dream: Eldklot närmar sig Jorden av N Hemsworth
http://www.youtube.com/watch?v=1V0PRE6PULw

Mer om uppryckelsen avslöjat i en vision och en dröm av N Hemsworth·
http://www.youtube.com/watch?v=SufW0OlVbLI

Dröm om uppryckelsen, gå in i arken innan den stängs! av Guds krigare vid tidens slut
http://www.youtube.com/watch?v=EjDtLaRmjoA

BRUD, vara redo!! av Guds krigare vid tidens slut
http://www.youtube.com/watch?v=Nfd6Jjj9f9U


Offra rättfärdighetens offer Och förtrösta så på HERREN.
Psalm 4:5


PASTOR PAUL BEGLEYs bekräftande video, det är dags.
http://www.youtube.com/watch?v=gjyDAweq8hw

Brådskande vision av sluttecken före uppryckandet
http://www.youtube.com/watch?v=8AjE9hyv26Q

Pastor Joe Schimmel - Den svåraste passagen i bibeln
http://www.youtube.com/watch?v=BM5RWlQ-OOc

Pastor Joe Schimmel
http://www.blessedhopechapel.org/joe.html
http://www.youtube.com/playlist?list=PLuXXfsLeHW1qaV0SMBKc7oXxJ7rMX2zkg

När kommer uppryckelsen att ske? En del människor tror att det kommer att ske efter vedermödan.
http://www.endtime.com/blog/explaining-post-tribulation-rapture

Uppryckelsen -tecken på Jesu återkomst, andlig beredskap
http://worshippingchristian.org/signs_of_jesus_return.html
http://www.raystedman.org/new-testament/matthew/the-secret-presence
http://www.raptureready.com

Liknelsen om de tio jungfrurna
1 Då ska himmelriket bli som tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 2 Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. 3 De oförståndiga hade tagit med sig lamporna men tog ingen olja till dem. 4 De kloka tog olja i kärlen tillsammans med lamporna. 5 Då nu brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. 6 Vid midnatt hördes ett rop: 'Brudgummen är här, gå ut och möt honom!' 7 Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. 8 De oförståndiga sa till de kloka: 'Ge oss av er olja, för våra lampor slocknar.' 9 De kloka svarade: 'Den räcker nog inte både till oss och till er. Gå till dem som säljer och köp åt er.' 10 Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod redo gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. 11 Efter ett tag kom de andra jungfrurna tillbaka och sa: 'Herre, Herre, öppna för oss!' 12 Men han svarade: 'Det jag säger till er är sant: Jag känner er inte.' 13 Vaka därför, för ni vet inte dagen eller timmen.
Matteus 25

 

Falska "profeter", falska sanningssägare, betalda skådespelare på Youtube

Var på din vakt, de falska sanningssägarna är många. Även om jag har länkat till flera videor här nere, tillbringa inte så mycket tid med att titta på dem. Det är mest bedrägliga videor och full av skit. De vill att vi ska dyrka digitala medier, för att bli "Som ETT" på den digitala motorvägen. Detta är ett bedrägeri. Smartphones, TV och datorer har blivit idoldyrkan.Här är lite misstänkta sidor som jag hittat. Jag tror att dessa människor är korrupta och betalda för att ljuga på TV, Youtube, internet och de arbetar tillsammans med den hemliga regeringen för att dölja sanningen för oss. De får betalt för att göra det.
Det finns flera lager av bedrägeri. De kan till och med skapa falska konton på Youtube, låtsas vara kristna och skriva hatfulla meddelanden till dessa människor, så att resten av världen kommer att hata kristna.
Jag säger aldrig att jag hatar dessa människor men jag hatar vad de gör. Jesus älskar dem och han dog också för dem. Illuminati kontrollerar alla sociala medier och de är en mycket viktig nyckel i propagandakriget.
En person som du chattar med på nätet kan vara en falsk identitet och inte en verklig person -en webbot eller CIA. Dessutom har de hjärnimplantat (nanostorlek) så många människor är sinnes styrda utan att veta det.

Även om jag länkat till många videos här nedan bör du inte lägga alltför mycket tid på dem. Det är mest massa skräp.
De finns så många uppenbara betalda skådespelare, som betalas av Illuminati, betalda skådespelare precis som i Sandy Hooks Gene Rosen, Robbie Parker med "fru" och andra, Washington Navy Yard massaker lögnen etc.
När det värsta i mänsklighetens historia är på väg att starta vilddjurets märke 666 microchip implantat, den stora vedermödan, globalt krig etc, då säger de alla: det blir faktiskt bättre nu!

Illuminati sellout Glenn Beck är en Frimurare
Glenn Beck is a Mason

Glenn Beck säger 911 truthers är farliga
http://www.youtube.com/results?search_query=glenn+beck+911+truthers+dangerous

Falsk sanningssägare, Greenberg Familjen
http://www.youtube.com/watch?v=J0cp_DyfiRU
http://www.youtube.com/watch?v=yLLLGGWciug
"Och det är allt på grund av att regeringen trycker upp så mycket pengar."
http://www.youtube.com/watch?v=K48aj7enetk
Agendan är att förstöra papper pengar till förmån för digitala pengar och RFID-mikrochip implantat. Den här killen är en betald skådespelare.

TheShepherdsChurch är en falsk predikant, falsk budbärare betalt för att vilseleda oss.
Enligt mig är denna kvinna en betald skådespelare för att skapa konflikter bland kristna. Satan styr den här världen. Iilluminati regeringen, FBI, CIA, frimurare etc har ett stort nätverk av agenter som arbetar för sin sak; världsherravälde. Denna kvinna ser verkligen inte äkta ut eller som en verklig efterföljare till Jesus Kristus.
Videons intro: Frimurar symbolism, sol, (soldyrkan) (sol dyrkan) ljus kontrast med mörk skugga (huvudprofil) och senare säger hon: "det här är återigen min bittra kalk att dricka" .. skitsnack.
http://www.youtube.com/channel/UC74xJevPVbPyZ81RzC9THLw
http://www.youtube.com/watch?v=3O7rJTNNwB0

"the desire of the nations is come" "I will tear away and strip the power of the darkness and chase the shadows with my light". Her talk about key and lock is masonic symbolism
http://www.youtube.com/watch?v=mbYk5cVz8Nc&list=UU74xJevPVbPyZ81RzC9THLw

Frimurarnas symbolik: öga (Allseende ögat, Horus öga) "Är du redo och villig att äta markens goda (frukter)? Gör dig redo, för nu ärver du jorden." Denna kvinna är en betald lögnare.
http://www.youtube.com/watch?v=fIwjmoLSQdc&list=UU74xJevPVbPyZ81RzC9THLw

http://www.youtube.com/watch?v=X8Wa4Q7964U&list=UU74xJevPVbPyZ81RzC9THLwimitating message from God, does not sound authentic

frimurarnas symbolik mörker, ljus kontrast "manna från himlen vid bordet av kungen" "det kommer att bli en sådan välsignelse, så mycket, kan du bära den?" "Jag ställer dig upp och etablerar dig. (...) Vill du spela mitt spel?
http://www.youtube.com/watch?v=BTmRaHXww1g&index=14&list=UU74xJevPVbPyZ81RzC9THLw
http://www.youtube.com/watch?v=epJjqS95xuY&index=15&list=UU74xJevPVbPyZ81RzC9THLw"Freedom will be your new home."

"leva i nuet, andas in och ut" "Denna välsignelse, kan du bära den?" "hoppas allting, uthärda allt, tro allt för kärleken av detta slag misslyckas aldrig." Jag hör dig, Mitt barn, min smorde och utsåg en. Ta ett djupt andetag och släpp ut det. Koppla av och lyssna på fågelsång. (..) Du är smord för din död, begravning och uppståndelse."
http://www.youtube.com/watch?v=aJ_5NYNE0Mk&index=16&list=UU74xJevPVbPyZ81RzC9THLw

"Den här videon är inte för att argumentera om läran eller tron utan att i stället öppna våra sinnen.."
1:32 "Den här videon är inte för att argumentera om läran eller tron utan att i stället öppna våra sinnen för att se att på grund av vår begränsade mänskligt tänkande (som hon själv inte verkar påverkas av)" (video klipp på 205) Antikrist kan också betyda före kristus, som en slags Johannes Döparen (02:40 klippa, 02:50 klipp) först Iphone sedan triangel (pyramid symbol) 03:50 klippa, 04:17 pussle bit Illuminati symbol, 07:26 triangel igen med en masonic multi triangel form i mitten, talar om "nivåer". 08:03 skära igen med en svart jesus bild, 09:20 skära igen, "det snart skulle komma consumation av bruden brudgummen med sin brud, uppryckandet" 11:18 stort bedrägeri, ger hon ett vittnesbörd om hon bli hånad, förföljd , sårad och ligger riktigt illa, även falska leende talar om sig själv som "förföljda". Sjukt. 12:43 till 12:49 verkar tala utanför manus, säger några spontana ord. 13:01 "Han är så trogen" bild med en kvinna i vilda brinnande eld 18:50 "som till förvirringen kring frågan om huruvida vi är ännu i vedermödan 18:55 cut" 21:19 ", men hans brud, den tredje nivån beredda kära "28:28" snälla be med mig för människorna på jorden "(jag är från planeten Zulon) talar utanför manus de allra sista sekundera. ABSOLUT MEGA FEJK!
http://www.youtube.com/watch?v=Z3rHQGf3IoQ

Verkar inte äkta
http://www.youtube.com/watch?v=Hpx3wp0cwqE
https://www.youtube.com/user/TheShepherdsChurch/videos

Fejk predikan
Ensam snubbe predikar i tomt rum frmaför kamera. Pålagt ljudspår efteråt med fejkade kommentarer.
https://www.youtube.com/watch?v=qQXBuMAhBnQ

Falsk profet
http://www.youtube.com/channel/UCuwIymxgYBezp5I0Q053_Rg

En massa meningslöst nonsens
https://www.youtube.com/watch?v=ldABAM7yMHo&list=PLC9JBL9VKFcjpIkE87NjBULwjU8Iu7NvQ&index=4
http://www.youtube.com/watch?v=Zk7bCdRY6KI&list=UUsqOo2YgH0cnpiQZnrz6tew

Ser ut att vara betalda skådespelare, lögnare. Blandar sanning med lögn.
https://www.youtube.com/watch?v=2EUheoDRu58

Transhumanism, brain/computer device, androids, cyborgs, digitala "revolution" vill du ta din hjärna in i den digitala världen?
Illuminati vill skapa en nytt medvetande som innebär att vi ska lämna våra liv helt till det digitala samhället och koppla ihop våra hjärnor till Internet. Det här är sjukt.
Här är filmer som är tydliga exempel på hjärntvätt för detta ändamål. Dessa filmer inspirerar oss och visar oss hur det kan vara att leva i en digital värld. Skulle du välja det? Att ligga i din säng alla dagar 7 dagar i veckan 24 timmar bara för att spela tv-spel? Bara så att du kan fly verkligheten och leva i en falsk digital data värld? En digital värld som skapats av dem?
Avatar Gamer Matrix Inception Source code Second Life

Video glasögon -för den moderna slaven
En av förespråkarna för denna teknik, sade att det var människans sista farväl till Gud. Din själ kommer att gå förlorad i en syndig digital drömvärld. De har till och med ha hjärnimplantat också att ansluta dig till nätet direkt. Håll dig borta från allt detta.
http://avegant.com video eyewear glasses video eyewear glasses vr cyber

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!