Avfall, syndens kostnad -helvetets eld och evig skilsmässa från Gud
Denna sida är inriktad på Guds varning till de olydiga och hans uppmaningar att vända sig bort från synden.

Text: Carl Grinde Datum: 11 November 2014
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 20 September 2016Vad är det som avgör om du är frälst eller inte?
Jag kan nämna tre saker som enligt min mening inte avgör att du är frälst:
Att ge pengar till välgörenhet eller ge pengar i kollekten.
Att gå till kyrkan ibland eller varje söndag.
Lyssna på kristen musik, gospel, etc.

Dessa är fina saker och frälsta människor gör det ofta. Men det finns ingen garanti för att du är frälst bara för att du gör dessa saker. Dessa saker kan också göras av en person som egentligen inte känner Herren Jesus och som är på väg till helvetet. Jag har varit en sådan person i många år själv tills Gud väckte mig. Merparten av denna tid gick jag inte ens i kyrkan. Jag sa: "Jag är en kristen på mitt eget sätt."
Gå till kyrkan, be till Gud under dagen och sedan när du kommer hem, titta på internet porr? Det är inte ett klokt beslut. Bryr du dig om din frälsning? Jag har själv kollat på porr och även levt i sexuell synd i många år. Jag har levt ett promiskuöst homosexuellt liv. Man bedrar sig själv väldigt lätt. Det är inte ok för Gud att leva så.

Här är tre saker som jag anser avgör att du är frälst. Om du
Tror på Jesus som Guds Son, att han dog och uppstod från de döda för att ta straffet för dina synder.
Bekänner honom som din Herre och Frälsare. Bekänner dina synder, ångrar dina synder och ber om förlåtelse
Blir döpt i vatten i Jesus Kristus namn
Älskar honom, följer honom och lyder honom. LYDER Honom.

Om du älskar Jesus och verkligen försöker att leva som en kristen och begår misstag, om du syndar (vilket 100% av oss gör), han kommer att förlåta dig, om du bekänner din synd. Vår frälsning är ett verk av Guds nåd och Jesu offer. Men han känner ditt hjärta. Har du ens har ambitionen för honom? Älskar du honom alls? Vid en viss punkt, om du fortsätter i synd kommer han att säga: Gå din väg, jag känner inte dig. Om han gör det för dig på domens dag kan du inte fixa det då. Då kommer det vara för sent. Det är nu när du lever som du kan visa Gud om du älskar honom eller inte. Om du sätter in i systematisk, synd och ständigt och tänker i förväg att Guds nåd kommer att förlåta dig, då bedrar du dig själv. Det är inte sant.
Jag skulle föreslå att du stänger av sekulär media, TV-program, Hollywood-filmer, sekulär musik etc eftersom satans lögner finns där överallt, säger att synden är något bra. Att det är naturligt. Vägen till fördärvet är bred som Jesus sagt.


"Gå in genom den trånga porten. För vid är porten och bred är den väg som leder till fördärvet, och många går in genom den.
Matteus 7-13


Så vad avgör om du är frälst eller inte?
Jesu offer och kärlek skapar möjlighet för vår frälsning. Denna gåva är tillgänglig för alla som älskar honom. Det är upp till dig att älska eller att förkasta Jesus Kristus. Han vill ha din kärlek, han älskar dig, han dog för dig. Älskar du honom? Tror du att han är Guds son och att han uppstod från de döda, att han lever i dag? Jesus själv säger i Bibeln att de som älskar honom gör hans vilja. På den sista dagen, domens dag då vi kommer att dömas inför Gud, då finns det bara en sak som kan köpa oss fria och rädda oss. Och det är bara om Jesus säger om dig: han/hon är med mig, det är lugnt, jag känner honom/henne, detta är en av mina vänner, hon/han är förlåten. Kommer Jesus erkänna dig som sin vän på domens dag?

Varning till de tysta väktarna. Gud kommer att hålla dig ansvarig för syndare som förgås
Om Gud har välsignat dig rikt med sin ande vill han att du ska hjälpa honom att sprida hans ord.

För jag ska säga honom att jag skall straffa hans hus till evig tid, därför att han har syndat, genom att han visste hur hans söner drog förbannelse över sig och ändå inte försökte hindra dem.
Därför har jag också med ed betygat om Elis hus: Sannerligen, Elis hus' missgärning skall aldrig någonsin kunna försonas, vare sig med slaktoffer eller med någon annat offergåva."

1 Samuelsboken 3:13-14Om jag säger till den ogudaktige: 'Du måste dö' och du då icke varnar honom, ja, om du icke säger något till att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och rädda hans liv, då skall väl den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand.
Hesekiel 3-18och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drager sig undan, så finner min själ icke behag i honom».
Hebrews 10:38


Men du, människobarn, säg till dina landsmän: Den rättfärdiges rättfärdighet skall icke rädda honom, när han begår överträdelser; och den ogudaktige skall icke komma på fall genom sin ogudaktighet, när han vänder om från sin ogudaktighet, lika litet som den rättfärdige skall kunna leva genom sin rättfärdighet, när han syndar.
Hesekiel 33-12


Men om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, alla sådana styggelser som den ogudaktige gör -- skulle han då få leva, om han gör så? Nej, intet av all den rättfärdighet han har övat skall då ihågkommas, utan genom den otrohet han har begått och den synd han har övat skall han dö.
Hesekiel 18:24


Om den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör vad orätt är, så måste han just därför dö.
Hesekiel 33:18


Men om den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och övar rätt och rättfärdighet, då skall han just därför få leva.
Hesekiel 33:19


Men om den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och övar rätt och rättfärdighet, då skall han just därför få leva.
Hesekiel 18:21


men om mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, då ödmjukar sig och beder och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land.
2 Krönikeboken 7:14


Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.
Efesierbrevet 2:1-5


För de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de inte ser det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.
2 Korintierbrevet 4:4


Att Söka Guds rike Keith Moore predikan
"Men vet du vad den största fienden till Guds ord är? Människans traditioner, de har ersatt Bibeln i hela världen."
http://www.flcmedia.org/productvideo/0909-SeekingTheKingdom-01-TheReignOfGod.mp4


Fighting The Good Faith Fight Keith Moore predikan
http://www.flcmedia.org/FLCSarasota/MP4/2014/140831Video.mp4
http://www.flcbranson.org/listseries.php?xml=rss/FightingTheGoodFaithFight.xml

Covenant Church It Takes the Holy Spirit and You predikan av Ken Peters
https://www.youtube.com/watch?v=Z34nIFL8-yA

Covenant Church foundation of the church predikan av Ken peters
https://www.youtube.com/watch?v=DCgurJngF5c

Förundra er inte över detta. För den stund kommer, då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem: de som har gjort vad gott är ska uppstå till liv, och de som har gjort vad ont är ska uppstå till dom.
John 5:28-29

Besök i himlen (SARAH BINAYAMO)
http://www.youtube.com/watch?v=74_PSnRWQnQ
http://www.youtube.com/watch?v=UXtPJIRTBg4

Keith Moore Förvandlad Del 9 E sak
http://www.youtube.com/watch?v=ZZh3RD8rU0o

Keith Moore att vara ledd av anden
http://www.flcmedia.org/special/140219-1900.mp4

Keith Moore Sanningen om frestelser Del 6 överkomma frestelser del 2
http://www.youtube.com/watch?v=VqvXq0LpaSc

Keith Moore Hur man skördar Del 1 Så länge Jorden består
http://www.youtube.com/watch?v=pIGTGoUs5vs&list=PLBF3BD3E69CD231DF

Keith Moores besök i himlen
http://www.youtube.com/watch?v=FCtm8zySHuA#t=80

Keith Moore Hungrig efter den helige Anden Del 7 Uppenbarelsens gåva Del 3
http://www.youtube.com/watch?v=la5AHudPK1w

Keith Moore Hungrig efter den helige Anden Del 1 Gåvor från Gud
http://www.youtube.com/watch?v=6V-PO17D1y0

12 Keith Moore - Himmelska visioner #2 (Andlig känslighet)
http://www.youtube.com/watch?v=kw_94IBc7xU

Keith Moore Hur man skördar Del 10 Vad försenar skörden
http://www.youtube.com/watch?v=JR0cD_LM1XM&list=PLBF3BD3E69CD231DF&index=10

Bibeltext säger att helvetet är verkligt -och evigt. Plågan från helvetets eld kommer att vara för evigt

Min fantastiska liv efter döden upplevelse, den demoniska ande världen och himlen - Av: Howard Pittman
https://www.youtube.com/watch?v=flWdFhP2h1s

"Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och de hava ingen ro, vaken dag eller natt, de som tillbedja vilddjuret och dess bild, eller som låta märka sig med dess namn."
Uppenbarelseboken 14:11


Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
Uppenbarelseboken 13:16-17

Detta är angeläget
Jag kände starkt att Gud ville att jag skulle göra den här sidan om hans varningar. Han har gett mig flera hintar. Min hemsida blev hackad under helgen vid ett flertal tillfällen. Jag hade just sett Alis Youtube video (Joy abundantly) "WATCHMEN: BRÅDSKANDE varning till utvalda". Och just när jag tittat klart, såg jag att min webbplats hade blivit hackad och jag blev chockad. Det var någon slags arabisk hacker grupp som visade sig på min sida.
Men en annan sak hände också, det var i dag på mitt jobb. Jag ber alltid Jesus för skydd på jobbet, att allt kommer att gå bra, jag ber även för allmänt skydd mot lite av varje, från strömavbrott, olyckor etc. Vad hände på jobbet i morse var att det var strömavbrott 3 eller 4 gånger på ca 10 minuter. Men det var ingen vanlig strömavbrott. Det sa bara klick, allt bara släcktes under en halv sekund och kom sedan tillbaka igen. Eftersom allt gick så fort blev det lite av känslan av ett skalv, och brådskande, att något var nära förestående. Det hände flera ggr med en liten stunds mellanrum.
Gud tillät min webbplats att bli hackad för att varna mig. Och saken med elstörningarna på mitt jobb, det kändes som ett tilltal från Gud också. Jag måste göra något.
Vänd tillbaka till Gud! Vänd tillbaka till Jesus! Följ hans vägar. Sluta synda! Du lurar dig själv! Kyrkobesökare, återgå till din första kärlek i Jesus. vart är du på väg? Gud är helig, och han kommer inte att ändra sitt ord eller hans domar. Det finns bara en väg till frälsning och det är genom en vänskapsrelation med hans son Jesus Kristus.

Du kan förändra ett syndfullt liv med Guds hjälp
Med Guds hjälp kan du förändra ditt liv. Jag har sett en stor förändring i mitt liv. Jag lever inte ett homosexuellt liv längre även om jag har den läggningen inom mig. Alla de grova sexuella synderna som jag brukade hålla på med (ha sex eller förhållanden med män, porr, onani etc) har Jesus hjälpt mig att övervinna så att jag slutat med dem. De senaste 1,5 åren har jag studerat och blivit undersköterska. Och Gud känns mer verklig för mig. Mycket närmare! Prisa Jesus!
Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!