Uppryckandet av församlingen Jesu Kristi sanna vänner upptagna i säkerhet i himlen
Många kristna har redan upplevt prövningar. Vi vet inte när uppryckandet kommer att ske. Vi måste vara beredda att lida för vår tro på Jesus Kristus. Maurice Sklar har varnat oss att: tiden rinner ut. Många ljumma kristna kommer lämnas kvar när uppryckandet sker.
Vilddjurets märke är här, rfid microchip implantat, och kyrkan verkar inte verkar bryr sig alls. Det är ett märke i höger hand, som används för att köpa eller sälja.

Text och foto: Carl Grinde Datum: 28 April 2016
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 28 April 2016

Uppryckandet, vad kommer att hända först?
Det verkar som om de döda i Kristus kommer uppstå först. Således kan allt börja med övernaturliga händelser på alla kyrkogårdar runt om i världen, på samma gång. Helgonen, de troende i Kristus som har dött återuppstår och flygs hem till Gud, till paradiset.
Min gissning är att vilddjurets märke kommer i samhället i stor skala efter detta har hänt. Och världen kommer att vilseledas, de kommer att tro att de lever i regeringstiden för Jesus tusenårsrike och de kommer att acceptera vilddjurets märke.

Video med Maurice Sklar om den stora vedermödan
Mycket intressant video (ljud). Jag håller inte med dem mellan 01:07:30 tills 01:08:40 om förödelsens styggelse som ska stå på helig plats, att det är Obamas kropp. Jag tror inte att vilddjuret är Obama, jag tror vilddjuret är Sir Evelyn de Rothschild. Hans fru Lynn Forrester de Rothschild har finansierat nästa världsledare Hillary Clinton. Ok här är videon/ljudfilen med Maurice Sklar:
De har en falsk profet i videon ovan, de introducerar henne 1:19:57 Syster Barbara. Hon är en falsk profet. Hon är en betald skådespelare, hon är Illuminati. Hon är falsk, men använder Guds ord, naturligtvis. Hon kallar sig God's healer 7.

Ordet HARPAZO (grekiska translitteration) används i Bibeln om människor som tas bort av Guds heliga ande, antingen upp till himlen eller att de flyttas "teleporteras" till andra geografiska platser.
Ordet HARPAZO används i olika situationer men generellt kan man säga att det betyder: att ta tag i något och föra bort, att rycka bort, att ta, för att ta bort och ta något med dig, föra bort etc. Det kan också innebära plundring, stjäla, att råna. Men i det finns också att du tar något, greppar tag i något och för bort.
Detta är vad många tror att Gud kommer att göra med sin sanna kyrka i slutet av tiden, ungefär. Att Gud kommer föra människor upp i himlen på ett övernaturligt sätt, över hela världen samtidigt. Det kommer att ske i en sekund, i ett ögonblick. Miljontals människor försvinner i tomma intet. Blipp!
Paulus säger att vi som lever inte kommer att gå före de som sover. Detta innebär att innan detta kan ske måste alla döda människor i Kristus återuppstå först.
Detta kan innebära att många gravar runt om i världen kommer att öppnas och helgon kommer att komma ut ur dem, kanske flyger ut i skinande vita kläder som Ken Peters såg i hans profetiska vision.
I sin syn såg han just detta hända, många gravar runt om i världen öppnades och helgon kom ut ur dem i skinande vita kläder och sedan försvann de.
Ken såg inte att levande människor också förvandlades samtidigt. Han såg inte detta hända på samma gång.
Aposteln Paulus säger att de döda i Kristus uppstå först. "Då vi som lever och är kvar ska fångas upp tillsammans med dem i molnen".
Paul anger inte hur lång tid efter det tar för att detta ska ske. Så vi vet inte hur lång tid efter det kommer att ta innan vi också kommer att omvandlas. Men bibeltexten säger att vi som lever och är kvar i Kristus skall omvandlas efter personerna som uppstått från de döda. Vår omvandling kommer efter denna händelse, efter uppståndelsen från de döda.
Uppenbarelseboken 20: 4-6 talar om helgon som halshuggs för deras vittnesbörd om Jesus, och för Guds ord, och eftersom de inte hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och inte fått vilddjurets märke på sina pannor eller i sina händer.

Aposteln Paulus ord om uppryckandet och uppståndelsen från de döda och Jesus återkomst
" Vi vill inte lämna er, kära bröder, i okunnighet om hur det förhåller sig med dem som avlidigt, för att ni inte ska sörja som de andra, de som inte har något hopp.
För lika säkert som Jesus, som vi tror, har dött och har uppstått, lika säkert ska också Gud genom Jesus föra de som är avlidna fram tillsammans honom.
Som ett ord från Herren säger vi er nämligen detta, att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse absolut inte ska komma före dem som är avlidna.
För Herren ska själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först ska de döda i Kristus uppstå;
sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar bli bortryckta tillsammans med dem på moln upp i luften , Herren till mötes; och så ska vi alltid få vara hos Herren."
1 Thessalonikerbrevet 4:13-17


Här är vad HARPAZO betyder i olika bibeltexter:


harpazo definition
att gripa, föra bort med våld
att ta sig, göra till sitt eget ivrigt
att rycka ut eller bort
King James ordval - Totalt: 13
fånga upp 4, ta med våld 3, fånga bort 2, plocka 2, fånga 1, dra 1
http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/harpazo.html

harpazó ord definition
New American Standard Bible (NASB) översättning: föra bort (1), fångad (4), rycka (2), ryckte ... bort (1), rycker (1), rycker bort (1), rycka (1), ta ... bort ... med våld (1), ta ... med våld (2).
http://biblehub.com/greek/726.htm

1 Tess 4:17 (bli bortryckta)
sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar bli bortryckta tillsammans med dem på moln upp i luften , Herren till mötes; och så ska vi alltid få vara hos Herren."
http://biblehub.com/text/1_thessalonians/4-17.htm
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Thessalonikerbrevet+4%3A17&version=SV1917

2 Kor 12:2 (blev uppryckt)
Jag vet om en man som är i Kristus, att han för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himmelen; huruvida det nu var i kroppslig måtto, eller om han var skild från sin kropp, det vet jag inte, bara Gud vet det.
http://biblehub.com/text/2_corinthians/12-2.htm
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+corinthians+12%3A2&version=SV1917

Matteus 12:29 (röva, plundra)
Eller hur kan någon gå in i en stark mans hus och beröva honom hans bohag, omt han inte innan har bundit den starke? Först därefter kan han plundra hans hus.
http://biblehub.com/text/matthew/12-29.htm
https://www.biblegateway.com/passage/?search=matthew+12%3A29&version=SV1917

Apostlagärningarna 23:10 (rycka undan)
Då nu en så häftig strid hade uppstått, fruktade översten att de skulle slita Paulus i stycken, och befallde manskapet gå ner och rycka honom undan dem och föra honom till kasernen.
http://biblehub.com/text/acts/23-10.htm
https://www.biblegateway.com/passage/?search=acts+23%3A10&version=SV1917

Johannes 6:15 (föra med sig med våld)
När då Jesus märkte att de tänkte komma och med våld föra honom med sig och göra honom till konung, drog han sig åter undan till berget, helt ensammen.
http://biblehub.com/text/john/6-15.htm
https://www.biblegateway.com/passage/?search=john+6%3A15&version=SV1917

Johannes 10:29 (att rycka ur)
Min Fader, som har gett mig dem, är större än alla, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.
http://biblehub.com/text/john/10-29.htm
https://www.biblegateway.com/passage/?search=john+10%3A29&version=SV1917

Judasbrevet 1:23 (rycka ur)
och frälsa dem genom att rycka dem ur elden; mot de andra bör ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni avskyr till och med deras livklädnad, den av köttet befläckade.
http://biblehub.com/text/jude/1-23.htm
https://www.biblegateway.com/passage/?search=jude+1%3A23&version=SV1917

Matteus 11:12 rycka till sig
Och från Johannes döparens dagar intill denna stund tränger himmelriket fram med storm, och människor storma fram och rycka det till sig.
http://biblehub.com/text/matthew/11-12.htm
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matteus+11%3A12&version=SV1917

2 Korinthierbrevet 12:4 (blev uppryckt)
jag vet om honom, att han blev uppryckt till paradiset och fick höra outsägliga ord, sådana som det inte är tillåtet för en människa att uttala.
http://biblehub.com/greek/e_rpage__726.htm
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Korinthierbrevet+12%3A4&version=SV1917

Acts 8:39 (rycka bort)
Men när de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer, då han nu glad fortsatte sin färd.
http://biblehub.com/greek/e_rpasen_726.htm
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Apostlag%C3%A4rningarna+8%3A39&version=SV1917

Revelation 12:5 (blev uppryckt)
Och hon födde ett barn gossebarn, som en gång ska styra alla folk med järnspira. Men hennes barn blev uppryckt till Gud och till hans tron;
http://biblehub.com/greek/e_rpasthe__726.htm
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Uppenbarelseboken+12%3A5&version=SV1917

Sidor om uppryckandet och den yttersta tiden
http://www.watchmanbiblestudy.com/biblestudies/Definitions/Harpazo.html
http://gone-fishin.org/2014/02/15/harpazo-rapture
https://blograpture.wordpress.com/category/latin-rapturo-greek-harpazo-english-caught-up/
https://rapturerevelation.wordpress.com
http://www.itsagodthingproductions777.com/The_Rapture.shtml
http://www.wacriswell.org/index.cfm/FuseAction
http://www.spiritandtruth.org/teaching/Book_of_1st_Thessalonians
http://preceptaustin.org/1thessalonians_417-18.htm
http://www.christiantruthcenter.com/rapture-is-biblical
http://www.jesus-is-savior.com/Believer's%20Corner/Doctrines/rapture.htm
http://www.wherewillyoube.org/evidence-for-the-rapture
http://www.accordingtothescriptures.org/prophecy/raptureek.html
http://eyeofprophecy.com/2013/07
http://www.truthnet.org/Endtimes/5
http://www.pawcreek.org/salty-saints/why-the-rapture-before-the-great
http://www.whatsaiththescripture.com/Prophecy/Harpazo.html
http://www.prophecyupdate.com/the-doctrine-of-the-catching-away
https://www.youtube.com/watch?v=-nNBVHxGODE
http://www.endtime.com/the-rapture
http://agapegeek.com/category/bible-study/understanding-bible-study/rapture
http://www.raptureready.com
http://king-of-the.net/rapture.html

Uppryckelser i det förflutna - människor som redan har tagits upp och iväg till himlen
http://www.biblebell.org/proph/rapture1.html

Chuck Missler om Harpazo, uppryckandet av kyrkan
https://www.youtube.com/watch?v=0QLrGIim4bc

Hal Lindsey - Uppryckandet, The Rapture
https://www.youtube.com/watch?v=RhEF1zDirms&nohtml5=False

blueletterbible.org/lexicon/harpazo
https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?t=kjv&strongs=g726

End Times Prophecy/uppenbarelse för midnattstimman/Rapture Ready - Maurice Sklar
https://www.youtube.com/watch?v=cweeHzg-pC0&nohtml5=False

Chuck Missler om Harpazo: definitionen av uppryckelsen och Israels betydelse, [Del 1]
https://www.youtube.com/watch?v=eAlCTStJMRQ

trackingbibleprophecy.com
http://trackingbibleprophecy.com/speculation.php

Dr. Richard Mayhue - Bevis för ett uppryckande före vedermödan (1 of 3)
https://www.youtube.com/watch?v=LS7CN_lTm4I

Uppryckande före vedermödan - bevis Uppenbarelsebooken 4:1-11 David Hocking (Del 1 av 4) #PreTribRapture
https://www.youtube.com/watch?v=JUtJ3rf6vwk&nohtml5=False

7 skäl för uppryckande innan stora vedermödan
https://www.youtube.com/watch?v=32o8s8PaiM8&nohtml5=False

Giltiga argument mot uppryckande före vedermödan #Rapture? NEJ!
https://www.youtube.com/watch?v=057gH2OzDiQ&nohtml5=False

När är uppryckandet? [FULL] är det nära? - Steve Quayle
https://www.youtube.com/watch?v=QkdVpzZRkkU&nohtml5=False

Uppryckandet och den första uppståndelsen
http://www.logosapostolic.org/bible_study/RP355-3Rapture

Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla dö, men alla ska vi bli förvandlade,
och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. För basunen ska ljuda, och de döda ska uppstå till oförgänglighet, och då ska vi bli förvandlade."

1 Korinthierbrevet 15:51-52


Förundra er inte över detta. För den stund kommer, då alla som är i gravarna ska höra hans röst
och gå ut ur dem: de som har gjort vad gott är ska uppstå till liv, och de som har gjort vad ont är ska uppstå till dom.

Johannes 5:28-29


Men det bekänner jag för dig att jag, i enlighet med 'den vägen', vilken de kallar en sekt, så tjänar mina fäders Gud, att jag tror allt vad som är skrivet i lagen och i profeterna,
och att jag har samma hopp till Gud som dessa hyser, att de döda ska uppstå, både rättfärdiga och orättfärdiga.

Apostlagärningarna 24:14-15


Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som inte hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och inte heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blev nu åter levande och fick regera med Kristus i tusen år.
(De övriga döda blev inte levande, förrän de tusen åren hade gått till ända.) Detta är den första uppståndelsen.
Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och ska få regera med honom de tusen åren.

Uppenbarelseboken 20: 4-6


Om vilddjurets märke


Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får varken köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han kan räkna ut betydelsen av vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.
Uppenbarelseboken 13:16-18


Lägg märke till orden: "DET FÖRMÅR ALLA"

Detta innebär att alla människor kommer att tvingas att ta vilddjurets märke, eller antagligen dö. Varför skulle Gud inte göra något? Jag tror att Gud kommer att göra något för att rädda sitt folk.
Detta är vad jag tror att vilddjurets märke är: mikrochip implantat i kontantlöst samhälle. Den används för att köpa eller sälja i stället för fysiska kontanter. Vad tror du?
rfid microchip implantat
rfid microchip implantat videos
Jag gör inte anspråk på att veta saker till 100% säkerhet. Jag vet inte exakt vad som kommer att hända eller när. Detta är bara vad jag gissar. Jag tycker det är ganska troligt att Gud faktiskt kommer att göra något för att rädda sin älskade. Uppryckandet kommer att vara för dem som är fullt överlåtna åt Jesus Kristus, som har gett sina liv till Jesus, de kommer att gå direkt in i paradiset.
Om detta händer, kan jag inte veta säkert om jag kommer att tas med eller på efterkälken. Den absoluta majoriteten av världens befolkning kommer förmodligen då att lämnas kvar och även större delen av alla kristna, eftersom de flesta av oss är ljumma, lever syndiga liv, leva för att tillfredsställa våra egna önskemål snarare än att leva för Gud och försöka behaga honom som har skapat oss, honom som har skapat den värld vi lever i.
Ironiskt nog, många av de kristna som blir kvar kommer att förneka vad som just har hänt, skammen kommer att vara för stor för att bära. Vissa kristna som kommer att lämnas kvar kommer leva i blint förnekande, framhärda i sin egen stolthet och fortsätta i sin egen kraft, i kraft av sitt eget kött snarare än ge upp och be den heliga anden om hjälp.

Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och de har ingen ro, vaken dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild, eller som låter märka sig med dess namn.
Uppenbarelseboken 14:11Vilddjurets märke används för att "köpa eller sälja"


Är det verkligen så svårt att förstå att detta är vilddjurets märke? Vakna! Stäng av din TV och tänk lite själva. Om du tar vilddjurets märke och tillber vilddjurets bild du kommer att hamna i helvetet. Var alert.


Intressant nog blir www - world wide web också 666
http://www.av1611.org/666/www_666.html

"Nej, det kommer att finnas något skrämmande kring "vilddjuret" i hans yttre uppträdande som Hollywood föreställer oss. Tvärtom kommer det motsatta att inträffa, och kristna bör vara medvetna om det."
http://www.askelm.com/secrets/sec108.htm

Och detta är inte att undra på. Satan själv omvandlar sig ju till en ljusets ängel.
Det är då inte något märkligt, om även hans tjänare så gör om sig, att de liknar rättfärdighetens tjänare. Men deras ände ska svara emot deras gärningar.
2 Korinthierbrevet 11:14-15

Vem eller vad är vilddjuret? Vem är fördärvets son, laglöshetens man?
Här är den jag tror vilddjuret är: Sir Evelyn De Rothschild. Han är den rikaste och mest inflytelserika, mäktiga personen på jorden. Han är kreditgivaren som har skapat den finansiella krisen.
Sir Evelyn De Rothschild

Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och mun som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet.
Uppenbarelseboken 13:2

"Som en panter med fötter som en björn, mun av ett lejon"
Titta på Rothschild hemsida, vad ser du?

https://www.rothschild.com

Royal Coat of Arms of the United Kingdom
credit crunch economic collapse dollar collapse martial law
rothschild documentary

och draken gav det sin makt ..
city of london dragon statue
city of london dragon symbol

City of London illuminati wallstreet federal reserve bank elit amerikanska ekonomin skuld aktieägare
City of London illuminati wallstreet federal reserve banking elite us economy debt share holders

Den nya världsordningen kommer. Lämna Amerika nu! Fly till Europa, Kanada eller Quebec. Undvik Alaska.
http://www.bobfletcherinvestigations.com/underground-hideouts.html
https://www.youtube.com/watch?v=2uRR9_8osvY
https://escapetheusanow.com/general/learn_more
nwo leave america now escape martial law fema camps
america nwo haarp natural disasters mega tsunami fema dhs
Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!