Dagen är nära, förbered dig för att möta Gud! Jesus kommer snart för att för att hämta sina barn när vi minst förväntar oss det. Hemska katastrofer är på väg att börja här på jorden. Varning för de ogudaktiga! Varning till syndiga ljumma kyrkbesökare. Världen är full av omoral, smuts, ondska och synd. Därför kommer Guds sanna barn snart att tas upp till säkerhet i himlen till paradiset. Vakna!!! Omvänd dig från din synd. Vänd dig bort från synden. Be om Guds nåd att få bli medtagen i uppstigandet till himlen.
Här är min sida om Daniels bok vilken också handlar om den sista tiden på¨Jorden.

Text: Carl Grinde Datum: 26 Juli 2012
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 14 Augusti 2019
Besök i himlen med Herren dröm
https://www.youtube.com/watch?v=FahMXTDfMoE


The Rapture is in the Air
https://www.youtube.com/watch?v=Ezz4VZvlZCU

My Rapture Dreams That Shook Me To My Core!!!
https://www.youtube.com/watch?v=xnEa7by4gjg

Tecken på tidens slut och den stora vedermödan
Ken Peters Prophecy club Jesus kommer snart Hans Jansson RFID microchip mindcontrol CIA
ndaa act indefinite detention new world order Fema camps indefinite detention
Obama prolonged detention full speech NDAA ACT Det kommande polissamhället
National Defense Authorization Act granskad
Skillnaden mellan uppryckelsen och Jesu andra tillkommelse - Dr. Thomas Ice
https://www.youtube.com/watch?v=4NTWbk5yv9E

Vad är uppryckelsen?
Uppryckandet, på engelska "the rapture" är tanken inom kristendomen att Gud kommer att hämta hem sin församling, sina sanna barn, de som verkligen älskar honom och att Gud kommer att göra detta på ett övernaturligt sätt. Det kommer att ske i ett ögonblick över hela Jorden samtidigt då människor plötsligt försvinner i tomma luften. De får komma direkt till paradiset. Kvar blir alla andra, och även många människor i kyrkan, i kristna församlingar kommer att lämnas kvar. De kommer att lämnas kvar för att de egentligen inte älskade Jesus eller levde för honom utan för sin egen egoism. Vi vet inte exakt hur eller när det kommer att ske. Vissa kristna tror att det kommer att ske innan de stora vedermödorna som Bibelns profetior talar om och att de som rycks upp till himmelen således blir skonade från det fruktansvärda lidande som ska komma på Jorden. Andra anser att uppryckandet av församlingen kommer att ske efter de stora vedermödorna och att alla Kristna kommer att få genomlida den sista tiden på Jorden som kommer ett lidande utan motsvarighet i historien.
Jag tror uppryckandet av församlingen sker innan vedermödan, tiden är knapp.

Vi närmar oss de stora vedermödorna, tiden går in i sitt sista skede
Jag är väldigt intresserad av frågan om uppryckelsen och eftersom vi inte vet exakt hur och när är det lätt att man ändrar uppfattning och åsikt i frågan. Jag har skrivit, länkat till både pre-trib och post-trib. Just nu känns det för mig mest logiskt att uppryckelsen sker innan den stora vedermödan och det innebär att det skulle kunna ske när som helst.
Vi kan vara överens om en sak och det är att vi inte vet varken när eller hur detta kommer att ske, men att det kommer att ske någon gång.
Men jag tror att templet i Jerusalem måste återuppbyggas först och antikrist måste träda fram. Men jag tror att uppryckelsen är nära.
Jag tror att de döda i Kristus uppstår först. Detta kommer att ske i ett ögonblick över hela världen då gravarna kommer öppnas på kykogårdarna och de döda får liv och svävar upp till himlen i skinande vita kläder. Sedan efter detta kommer vi som förblir i Kristus och lever att tas upp till himlen. Men vi vet inte hur lång tid efter de dödas uppståndelse det kommer att ta.
Vad som kan hända när som helst nu är att vi kommer att lida förföljelse för vår tro. Den stora vedermödan är runt hörnet.

ett lidande vars like inte har funnits från världens början
Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.
Matteus 24:21-22

De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud.
Johannes 16:2


Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.
Lukas 21 36


Du har bevarat ordet om min uthållighet, och därför skall jag bevara dig från prövningens stund, som skall komma över hela världen för att pröva jordens invånare.
Uppenbarelseboken 3:10


Se, jag berättar för er en hemlighet: Vi ska inte alla dö, men vi ska alla bli förvandlade, och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. För basunen skall ljuda, och de döda ska uppstå till oförgänglighet, och då ska vi bli förvandlade.
1 Kor 15:51-52


Då är två män ute på åkern; den ena tas med och den andra lämnas kvar.
Matteus 24:40


Två kvinnor ska mala på samma kvarn; en ska bli upptagen, och en ska lämnas kvar.
Matteus 24:41


arbeta med fruktan och bävan på er frälsning
Filipperbrevet 2:12


Rapture dream & vision -The King is Coming!!
https://www.youtube.com/watch?v=pd0J7J3n4h4

Dröm om uppryckelsen Jesus kommer snart
https://www.youtube.com/watch?v=KQ5KxO9bxME

Tiden är knapp, Jesus kommer snart
https://www.youtube.com/watch?v=uAlQqtFtXdg

Jesus kommer för sin brud!
https://www.youtube.com/watch?v=YJ7MjTQKhQI

Uppryckelse innan vedermödanE
https://www.youtube.com/watch?v=U9D00FMt34E

Dröm om uppryckelsen ingen tid kvar!!!
https://www.youtube.com/watch?v=T1sApmEefJw

Först uppståndelsen sedan uppryckelse
https://www.youtube.com/watch?v=OR4u-B5A9z4

Kommer Uppryckelsen att ske efter den stora vedermödan? Eller mitt i?
En sak som talar för att uppryckelsen sker efter den stora vedermödan är Ken Peters profetiska dröm. Gud gav honom drömmen när han var ateist, eller iallafall inte kristen. Han fick drömmen för 20 år sedan och den beskriver den nya världsordningen väldigt detaljrikt med tex det digitala hemmet där alla människorna är frivilligt övervakade dygnet runt.
I hans dröm ser han hur alla människor som dött i Kristus återuppstår och deras gravar öppnas på ett övernaturligt sätt. Gravarna nästan sprängs upp och alla sanna Kristna som avlidit börjar leva och svävar upp till himlen i förhärligade kroppar klädda i vita skinande kläder. Detta hände samtidigt över hela Jorden på alla kyrkogårdar och det blev kaos överallt. I drömmen såg han inte att de kristna som levde också förvandlades och svävade upp till himlen. Han såg inget sådant hända i samband med den där synen. Det han såg var att alla den dagen blev väldigt bedrövade. Alla hade ett ansiktsuttryck som om de hade förlorat sin mamma den dagen. Alla var bestörta och chockade. Jag skulle gissa att vilddurets märke kommer på bred front i samhället direkt efter detta.
Det står ju i Bibeln att de döda i Kristus ska möta Gud först. Om Gud gör en sådan här sak blir det en enorm väckarklocka för alla kristna. Även den kristne som sover allra hårdast kommer att bli klarvaken. Oooooooopps!!! Oj! Aaaajjj! Inte bra alls.
Den nya världsordningen står precis innanför dörren nu. Gud måste göra något konkret för att skaka om oss och väcka oss. Ställer vi upp på antikrist och vilddjuret? Röstar vi på dem? Tar du emot märket så gör du det. Det handlar om din eviga frälsning. Din eviga gemenskap med Jesus.
Gud har tillåtit att hemska saker drabbat hans församling förut. Ken peters såg i sin dröm hur hans fru blev halshuggen. Han såg även en korridor som var typ flera kilometer lång. I den stod en oändligt lång kö med människor. Alla tog ett steg frammåt var 10:e minut. Vissa svimmade. De väntade på att ta ställning till om de skulle förneka Gud eller inte. Att bli halshuggna eller inte. I drömmen användes inte namnet Jesus. Bödlarna sa bara: förneka HONOM nu. Förneka honom.
Det står även i Bibeln att vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och besegra dem.
Uppenbarelseboken 13:7

Vedermödan, det värsta lidandet någonsin i världens historia
Denna period kommer att vara den mest fruktansvärda och fasansfulla tid i jordens historia någonsin eftersom samhället kommer att tolerera ondska och alla slags laglöshet.
Guds domar kommer dessutom att drabba Jorden, sju vredesskålar ska tömmas över Jorden. Det blir jordbävningar, hungersnöd, krig, hat, förföljelse, allmän ogudaktighet och fientlighet.
Det kommer att bli ett globalt antikrist rike som kommer att styra hela världen under den här prövningen.
King James Bibelöversättning kommer antagligen att förbjudas och vara olaglig. Endast en ny bibelöversättning, en liberal version kommer att tillåtas.
Många kristna kyrkor, kommer att ingå i denna satans antikrist religion. Alla människor kommer att acceptera ett mikrochip i sin högra arm eller pannan så att de kan köpa och sälja, använda digitala pengar. Uppenbarelsebokens profetior kommer att förnekas rakt av.
Alla människor kommer att falla ned och tillbedja vilddjurets avbild. Jag tror att detta kommer att omfatta Maitreya statyn och globala TV-sändningar ungefär med temat "Holy hour", "Loving kindness", "Universal Love" etc.
Samtliga bostäder kommer att övervakas med live kameror installerade i TVn 24/7. När du bugar och tillber framför TV: n kommer din kamera registrera dig och känna igen dig med ansiktsigenkänning "Det Allseende ögat".
Om du inte bugar kommer du att dödas. Satan kommer att få totalt politiskt och andligt utrymme. Antingen ger du ditt liv till Antikrist och Satan och buga inför honom. Eller så ger du ditt liv till Jesus.

Här är diverse videos och sidor om uppryckelsen efter den stora vedermödan
Jag håller inte med om dessa synsätt men lägger ut länkar iallafall för den som vill titta.
https://www.youtube.com/watch?v=8h6Fpq7gfqA
https://www.youtube.com/watch?v=KQ0YJhSPZJc
https://www.youtube.com/watch?v=YlFveYr_HDs
https://www.youtube.com/watch?v=ZzPK5m8EMeA
http://www.warsofgod.com/01_firstresurrection.html

Argument för ett uppryckande efter vedermödan.
Här är argument för ett uppryckande efter vedermödan. Jesus säger på flera ställen: "jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen."
Johannes 6:39, Johannes 6:40, Johannes 6:44

Detta talar för att uppryckandet av församlingen sker allra sist vid världens/tidens slut, där världen som vi känner den idag tar slut.
Å andra sidan står det i Uppenbarelseboken: "Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och ska få regera med honom de tusen åren."
Uppenbarelseboken 20:6

Tidpunkten för uppryckandet inte glasklar
Detta bibelställe gör det hela förvirrat: "Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt" Uppenbarelseboken 20:6
Uppenbarelseboken talar även om "de andra döda" som inte får börja leva igen förrän efter 1000 år och de får inte regera tillsammans med Kristus de 1000 åren. Dessa verkar vara de som inte tillhör Guds församling. Återigen har vi ju verserna där Jesus säger: "jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen." Detta gör frågan om tidpunkten för uppryckelsen ganska svår att svara på.

"Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som inte hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och inte heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blev nu åter levande och fick regera med Kristus i tusen år.
(De övriga döda blev inte levande, förrän de tusen åren hade gått till ända.) Detta är den första uppståndelsen.
Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen; över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och ska få regera med honom de tusen åren."
Uppenbarelseboken 20:4-6


Förödelsens styggelse sägs vara starten på den stora vedermödan.


När ni nu får se 'förödelsens styggelse', om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats, den som läser detta, han måste vara uppmärksam
då måste de som är i Judeen fly bort till bergen,
Matteus 24:15-16

I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och hur vi ska församlas till honom, ber vi er, kära bröder,
att ni inte vare sig genom någon »andeingivelse» eller på grund av något ord eller något brev, som påstås komma från oss -- så hastigt låta er tappa fattningen och förlora besinningen, som om Herrens dag redan stod för dörren.
Låt ingen lura er på något sätt. För först måste avfallet ha skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, ha trätt fram,
vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tar sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.
2 Thessalonikerbrevet 2:1-4

Templet i Jerusalem återuppbyggt snart?
temple in jerusalem being rebuilt

MegaChurch, byggd replica av Solomons tempel öppnar i Brazil
http://www.breakingchristiannews.com/articles/display_art.html?ID=14289
Temple of Solomon
http://www.otemplodesalomao.com/en

Vi vill inte lämna er, käre bröder, i okunnighet om hur det förhåller sig med dem som dör, för att ni inte ska sörja som de andra, de som inte har något hopp.
för lika visst som Jesus, som vi tror, har dött och har uppstått, lika visst ska också Gud genom Jesus föra dem som är avlidna fram tillsammans med honom.
Som ett ord från Herren säger vi er nämligen detta, att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse inte ska komma före dem som är avlidna.
För Herren ska själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först ska de i Kristus döda uppstå;
sedan ska vi som då ännu leveroch har lämnats kvar bli bortryckta tillsammans med dem på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så ska vi alltid få vara hos Herren.
Så trösta nu varandra med dessa ord.
1 Thessalonikerbrevet 4:13-18

Men på den tiden, efter den vedermödan
Men på den tiden, efter den vedermödan, ska solen förmörkas och månen upphöra att ge sitt sken,
och stjärnorna ska falla ifrån himmelen, och makterna i himmelen ska bäva.
Och då skall man få se 'Människosonen komma i skyarna' med stor makt och härlighet.
Och han skall då sända ut sina änglar och församla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himmelens ända.
Markus 13 24-27

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!