En sida om den kommande bröllopsfesten och Guds eviga vackra paradis.


Text: Carl Grinde Date: December 19 2014
Text also shared from linked pages
Uppdaterad 2 December 2015


Storleken på det nya Jerusalem
Det är fantastiskt att tänka på det nya Jerusalem som kommer att vara i paradiset. Enligt Uppenbarelseboken kommer stadens form vara bygd i en liksidig kub ca 2193 km hög och bred. Det är mega stort.
Bibeln säger också att planeten som vi lever på nu kommer att försvinna och Gud kommer att skapa en ny jord. Om staden kommer att vara så enorm, kanske även den nya jorden kommer att vara mycket större än den här planeten vi bor på nu? Kanske 10 eller 20 gånger större? 500 gånger större? Det skulle vara häftigt.
Det kommer inte att finnas något tempel eller någon kyrka i staden. Hela staden kommer att vara ett enda stort tempel! Folk kommer att tillbe och prisa Gud överallt i staden. Wow!

Håll ögonen på Jesus och följ honom. Det är genom Jesus som vi kan ta del av nåden och bli förklarade helt rena inför Gud. Vi är väldigt värdefulla för Gud. Han har skapat oss och älskar oss. Låt Jesus vara ditt föredöme och din förebild för hur du lever ditt liv. Jesus har lagt grunden för vår frälsning. Tänk på hans ord: "Om ni förblir i mig". Johannes 15:7http://sizenewjerusalem.blogspot.se
http://www.truthnet.org/Holy-Spirit/12HolySpirit-eternity/Index.htm
http://truthsword.net/heaven-new-jerusalem.html
http://tourofheaven.com/eternal/new-jerusalem/size.aspx
https://rapturewatcher.wordpress.com/2014/06/05/new-jerusalem
http://ccofct.blogspot.se/2013/12/where-is-new-jerusalem-part-4.html
The size of the new Jerusalem


Saliga de som tvättar sina kläder rena. De skall få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar.
Uppenbarelseboken 22:14

Vittnesmål om himlen
http://www.testimonyofheaven.org
http://odenhetrick.com
http://www.freecdtracts.com/testimony/RevOdenHetrick.htm
http://www.loishetrick.com
https://www.youtube.com/watch?v=G5QBZU870Ms
http://heavenvisit.com/Oden_Hetrick.php

Jesu tusenåriga rike
Bibeln säger att Jesus Kristus kommer att regera på jorden i tusen år. Satan kommer att vara bunden under denna period och kommer inte att kunna påverka människor med ondska. Det kommer att vara tusen år av fred och harmoni med Jesus Kristus som världens kung. Efter denna period kommer Gud att släppa lös Satan, Abbadon ut från avgrunden. Han kommer att tillåtas att bedra folket och orsaka många att göra uppror mot Gud.
Detta kommer att bli den sista upproret mot Guds tron. Gud kommer att vinna och upproret kommer att misslyckas. Att tusenårsriket ska sluta med ett uppror mot Gud låter hemskt och sorgligt men Gud vill att detta ska ske, varför annars skulle han släppa ut honom? Hela syftet med detta är ett test av lydnad. Gud vill testa vår kärlek för honom. Vem kommer att följa fienden? Vem kommer att motstå? Vem är lojal mot Gud.
Den sista stora striden kommer inte ens att kunna börja, bara förberedelserna inför striden och behovet för alla att välja sida. Gud kommer att slå ner denna enorma armé med eld från himlen. Guds rike kommer att vinna.
http://www.matthewmcgee.org/millen.html
http://www.amazingbible.org/Documents/Bible_Prophecy/Final_Rebellion.htm
http://www.tedmontgomery.com/bblovrvw/c_13b.html
http://www.jesus-is-savior.com/End%20of%20the%20World/tribulation.htm
http://www.1000yearmillennium.com
http://www.deliriumsrealm.com/abaddon
http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Abaddon

Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis.
Uppenbarelseboken 2:7

Vision av himlen av Dr Percy Collett del 3 -besök i 5 dagar
https://www.youtube.com/watch?v=rqaqzIHlQp0
Vision av himlen av Dr Percy Collett - Youtube resultat

Sök Gud med hela ditt hjärta
https://www.youtube.com/watch?v=LnlcwODY1kw

Efter HERREN ska de så draga åstad, och han skall ryta som ett lejon; ja, han skall upphäva ett rytande, och hans barn ska då med bävan samlas västerifrån;
Hosea 11:10

HERREN drar ut som en hjälte, han eggar upp sig till iver såsom en krigare; han uppgiver härskri, han ryter och visar sin makt mot sina fiender.
Jesaja 42:13

Kung Aslan av Narnia av PT
https://www.youtube.com/watch?v=CZtf_kWMBDc

Bästa vittnesbördet om himlen
https://www.youtube.com/watch?v=QL9zqGrBnTE

Min resa genom himlen! - Richard Sigmund
https://www.youtube.com/watch?v=XodiDqRhwig

"En plats kallad himlen" av Richard Sigmund - Part 1 of 2
"A Place Called Heaven" by Richard Sigmund - Part 1 of 2

Min upplevelse i himlen
https://www.youtube.com/watch?v=MFnjXjNk_AI

Tony Kemp - Vittnesbörd om himlen
youtube.com/results?search_query=Tony+Kemp+-+Testimony+of+Heaven

Tony Kemp övernaturliga fundament
https://www.youtube.com/results?search_query=tony+kemp+supernatural+foundations

Derek Prince - Mannen bakom församlingen
https://www.youtube.com/watch?v=0vm2o4EGTNk

Stad i himlen föreläsning #2 Ögonvitnens berättelser om himlen
https://www.youtube.com/watch?v=EzepC-KMg0Y

Vittnesbördet om himlen Lois Hetrick
https://www.youtube.com/watch?v=AWyl_1iVRq4

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!