Jesus Kristus är grunden för den kristna tron. Frälsningen beror helt på Jesus Kristus, hans gudomliga och eviga ursprung, hans renhet, helighet och rättfärdighet, hans kärlek, godhet, solidaritet och barmhärtighet, hans frivilliga lidande, hans död på korset och hans uppståndelse. Jesus Kristus kom för att ta straffet för våra synder och därmed förena mänskligheten med Gud. Han kom för att ge förlåtelse för synder genom sitt offer. Han kom för att möjliggöra evig frälsning så att vi kan bo hos Gud för evigt.
I en sekulär ateistisk värld får man aldrig lära känna andliga sanningar. Eftersom världen är på väg mot sitt slut och sin undergång och står redo att ta emot Antikrist anser jag att det är nödvändigt att försöka förklara grundläggande sanningar och andliga sanningar och den historiska tidslinjen.

Text: Carl Grinde Datum: 26 August1 2016
Foto: pixabay.com. Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 11 September 2019Grunderna för kristen tro, grundläggande sanningar som jag ser det
1. Gud existerar och han är evig.
2. Gud har skapat hela universum, planeten Jorden och allt liv på planeten Jorden. Världen var perfekt i början.
3. Den judiska bibeln - Tanakh och böckerna av det kristna Nya testamentet är Guds inspirerade ord.
4. Gud älskar oss och vill ha vänskap med oss och han vill också ha vår tillbedjan, uppmärksamhet, kärlek, böner, lydnad och underkastelse.
5. Lucifer, en Guds ängel blev stolt och syndade mot Gud. Lucifer eller Satan som vi nu kallar honom ville vara högre än Gud. Han ville bli dyrkad som Gud själv. Han ville sätta sin tron ovanför Guds tron.
6. Lucifer, Satan kastades ut ur himlen och ner till jorden. En tredjedel av Guds änglar som deltog i Lucifers, Satans uppror kastades också ut från himlen.
7. Deras synder kommer aldrig bli förlåtna och Gud har förberett en evigt brinnande sjö för dem som deras straff.
8. I början av jordens historia skapade Gud en man och en kvinna och placerade dem i ett perfekt paradis, Edens lustgård.
9 Gud gav människorna bara en regel att följa: Ät inte frukten från Kunskapens träd som ger kunskap om gott och ont. Alltså: innan de syndade och åt av frukten så visste de inte ens vad ondska var för något. De hade ingen kunskap om ondska. De levde i harmoni med Gud och varandra, de var goda, de gjorde inget ont. Allt var bra och Guds lag styrde. Dessa människor var inte robotar. De hade en fri vilja, de hade ett val. Och de levde i ett bra livs val.
10. Satan tilläts att fresta kvinnan och hon föll för frestelsen och syndade mot Gud. Hon lydde Satan och var olydig mot Gud och åt av frukten från Kunskapens träd som ger kunskap om gott och ont. Kvinnan syndade.
11. Kvinnan frestade mannen så att han också syndade och åt av frukten från Kunskapens träd som ger kunskap om gott och ont. Mannen syndade.
12. Båda människorna som var perfekta från början och levde i en perfekt värld i total harmoni syndade och var olydiga mot Gud, deras skapare.
13. Dessa syndiga handlingar kallas syndafallet och det har haft katastrofala följder i hela skapelsen och har det fortfarande. Även om världen fortfarande är god och vacker, så lever vi också nu i en fallen, ond värld. Synden sprider sig och ärvs från generation till generation och det kallas arvssynd.
14. Harmonin i skapelsen förstördes på grund av synden och harmoni i världen är inte perfekt längre.
15. Döden är en konsekvens av synden.
16. Mänskligheten har förlorat Guds härlighet på grund av synden och kan inte bo hos Gud hans paradis längre. Synden skiljer människan från Gud.
17. Olydnad mot Gud är synd.
18. Paradiset har börjat förfalla.
19. Mänskligheten har gjort uppror mot Guds ordning och förkastat hans lag och befallningar och vill själv vara Gud.
20. Tidigt i jordens historia bestämde sig Gud för att döda allt liv på jorden eftersom allt var så fullt av ondska. Gud översvämmade hela jorden med vatten och dödade allt liv utom Noa och hans familj plus några djur. Gud fann Noa rättfärdig och bad honom att bygga en ark för att rädda honom och hans familj och även djur. Endast Noa och hans familj med tre söner och deras hustrur räddades för att åter befolka jorden.
21. Vi dyrkar mestadels annat i stället för Gud. Vi prisar varandra och vi dyrkar oss själva.
22. Vi älskar ofta materiella ting, pengar, nöje, sex, lyx etc mer än vi älskar Gud och detta kallas avgudadyrkan.
23. Avgudadyrkan är en synd strängt förbjudet av Gud. Gud har sagt: Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Förutom avgudadyrkan så gör vi människor också andra synder varje dag. Vi syndar alla mer eller mindre vilket innebär att vi tänker, säger eller gör saker som Gud inte vill att vi ska göra. Guds tio budord visar hur Gud vill att vi ska leva.
24. Gud älskar oss fortfarande trots att vi är syndare. Gud vill ha vår gemenskap ändå. Gud är nådefull. Gud är kärlek.
25. Gud har en plan för vår eviga frälsning och har ordnat så att någon annan tog straffet för våra synder så att vi skulle bli förlåtna och kunna att bo hos Gud.
26. Guds plan för vår frälsning är ett heligt och rent offer för våra synder.
27. Guds plan för vår frälsning är genom Jesus Kristus, Guds egen son som var villig att lida och dö för världens synder. Jesus Kristus tog straffet för våra synder och brott.
28. Jesus Kristus är ett annat namn på Yeshua som betyder frälsning. Jesus Kristus är Guds son. Jesus Kristus är Messias.
29. Jesus Kristus är en del av fadern själv. Jesus Kristus existerade innan jorden skapades. Jesus Kristus, Gud och den heliga anden är alla ett tillsammans. Gud är treenig. Detta kallas den Heliga Treenigheten - Fadern Son och Helig Ande. Gud är tre personer, men han är en.
30. Jesus Kristus föddes i Abrahams, Isaks, Jacob och kung Davids släktled. Jesus Kristus är avlad av den helige Ande och född för omkring 2000 år sedan av en jungfru - Maria. Många profetior i den skriftliga Torah (Gamla Testamentet) fullbordades genom Jesus Kristus
31. Jesus Kristus levde ett 100% heligt liv. Han syndade aldrig. Han utförde mirakler, botade sjuka, uppväckte människor från de döda och ändå blev han anklagad som en brottsling och dömdes till döden.
32. Jesus Kristus dog genom korsfästelse, men återuppstod från döden på den tredje dagen. Jesus Kristus besegrade döden och idag sitter han på Faderns högra sida i himlen.
33. Genom sin gudomlighet, heliga liv, lidande, död, uppståndelse, kärlek och barmhärtighet har Jesus Kristus auktoritet att förlåta synder och ge evigt liv.
34. Erbjudandet att få sina synder förlåtna, att få frälsning och evigt liv är öppet för alla människor.
35. Jesus Kristus kommer att vara domare på Herrens stora dag. Alla människor som tillhör honom kommer att få frälsning och komma undan Guds vredes dom över synden.
36. Frälsning och evigt liv ges genom tron på Jesus Kristus, bekännelse av honom som Herre, vattendop i hans namn. Frälsningen är en fri gåva från Gud.
37. "För om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. För genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst." Romarbrevet 10: 9
38. Antikrist och vilddjurets märke. De som inte accepterar eller förstår att den historiska Jesus Kristus från Nasaret är Messias kommer att dyrka anti-Kristus. Bibeln säger att i de sista dagarna ska det komma en ond världsledare som kommer att kommer att bedra och förslava många människor. Satan, djävulen kommer ha full kontroll över denna person och hela världen kommer att bli extremt ondskefull, laglös, syndig och smutsig då. Detta är förmodligen antagligen mycket nära oss som lever nu 2016, bara några år bort. Nedan finns bibelverser som talar om den onda diktatorn och den sataniska nya världsordningen som är på väg att komma. Du kan kalla honom anti-Kristus eller vilddjuret. Jag tror att vilddjuret kan vara både en person och världssystemet. Jag tror att profetiorna i Daniel 7:7, 2 Tess 2: 4, Matteus 24: 15-16, Uppenbarelseboken 13: 16-18, Uppenbarelseboken 14:11 alla talar om vår tid just nu 2016-2022.

Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt; det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och vad som blev kvar trampade det under fötterna; det var olikt alla de förra djuren och hade tio horn. Daniel 7:7

vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud. 2 Thessalonikerbrevet. 2:

När ni nu får se 'förödelsens styggelse', om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats -- den som läser detta, han give akt därpå --
då må de som är i Judeen fly bort till bergen, Matteus 24:15-16

Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan,
så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.
Uppenbarelseboken 13:16-18

Och när de så plågas, uppstiger röken därav i evigheters evigheter, och de har ingen ro, vaken dag eller natt, de som tillbeder vilddjuret och dess bild, eller som låter märka sig med dess namn. Uppenbarelseboken 14:11
39. Uppryckandet av kyrkan. Många kristna tror att Gud kommer att föra sin sanna församling upp i paradiset innan de stora svårigheterna startar. Vi vet inte detta som ett faktum, om det kommer att hända innan den stora vedermödan börjar men många tror att detta kommer att ske före den stora vedermödan. Det tror även jag, det verkar mest troligt och det innebär att det kan ske när som helst. Men detta kan också ske i den yttersta tidens slut vilket innebär att alla människor kommer att behöva genomlida de fruktansvärda prövningar i ändens tid. Oavsett hur man ser det så är alla kristna överens om att denna händelse kommer att hända en dag, förr eller senare. Alla döda kristna kommer först att uppstå, gravar över hela jorden kommer att öppnas upp. Efter detta kommer alla sanna kristna också att tas upp i paradiset. Bibeln anger inte hur mycket tid det är mellan dessa två händelser nämligen: 1. uppståndelsen och uppryckandet av de döda kristna och 2: uppryckandet av kristna som lever på jorden vid den tiden. Jag tror att det är troligt att många kristna som blir lämnade kvar kommer att förneka vad som just hände eftersom deras skam blir för stor. Därför kommer de att lyssna på budskapet av anti-krist världen. Och de kommer att bedras till att både ta emot vilddjurets märke och de kommer också buga sig ned och tillbe vilddjurets avbild. Alla människor som gör dessa saker kommer vara dömda till helvetet för evigt.  
40. I slutet av tiden kommer det sataniska Antikrist systemet att styra hela jorden. Bibeln säger att Gud kommer att ge vilddjuret "en timme" att styra jorden. Hur lång tid är det? En månad? jag vet inte. I de allra sista dagarna kommer sju skålar av Guds vrede att hällas över jorden. Detta kommer att vara den mest fruktansvärda och grymma perioden i jordens historia. Omoral, synd, laglöshet och ondska kommer att dominera allt. Lidandet och ondskan kommer att vara total.
41. Som ni ser är synden det stora problemet för mänskligheten eftersom den skiljer oss från Gud. Om det inte vore för Jesus Kristus så skulle Guds vrede över våra synder, evig dom, evigt straff och plåga vänta oss. Våra goda gärningar kan inte rädda oss. Vår egen goda vilja kan inte uppnå evig frälsning, för även om vi gör goda gärningar så syndar vi också. Därför är Jesus Kristus så oerhört viktig för oss. För han är ju helig och utan synd. Bekänn Jesu namn högt och offentligt bland andra människor. Bekänn honom som din herre och Gud. Håll Jesu Kristi namn högt. Prisa honom! Bli döpt i vatten i hans namn. Tro på Jesus Kristus, att han är Guds son. Tro att han dog för dina synder och att Gud uppväckte honom från de döda. Gör honom till din herre, och säg det högt med munnen. Följ hans bud och hans läror. Bli döpt i Jesu Kristi namn. Då blir du frälst, räddad från Guds vredesdom.
42. Många kyrkor säger att synden inte är så viktig. De lär att Gud inte bryr sig om synden alls. Lyssna inte till dessa demoniska läror. Gå till kyrkor där biblisk sanning förkunnas.
43 Hur ska jag leva som kristen? Kom ihåg att din tro på Jesus Kristus är grunden för frälsning. Försök att följa Jesus exempel. Håll honom som din förebild. När du misslyckas och syndar kommer han förlåta dig om du frågar honom och du ångrar din synd - och om du älskar honom. Lydnad är viktig för Gud. Håll dig borta från synd. Det kommer också en domens dag.
44. Jesus Kristus tusenårsrike vs den sataniska new age. Bibeln säger att Jesus Kristus kommer att styra hela världen i 1000 år. Om världen plötsligt utropar världsfred och säger att Jesus har återvänt och nu styr världen: hur skulle världen se då ut? En världsfred kan vara ond. Världsfreden kan fortfarande vara upprorisk mot Gud. Om dessa synder uppmuntras och stödjas av samhället: äktenskapsbrott , att vara otrogen i äktenskapet, homosexualitet lesbianism, otukt, promiskuitet, porr, avgudadyrkan, isåfall så styr inte Jesus Kristus världen. Det är möjligt för kristna, judar och muslimer att leva i fred i världen, men samtidigt revoltera mot Gud. Jag tror att världsfreden som kommer snart kommer att vara ond och satanisk. Ja det blir världsfred, men det kommer att vara ett system som vänder sig bort från Gud.

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!