Många kristna har övergett sin första kärlek till Kristus och gått vilse. Liberalism, sekularisering, en ljummen inställning, acceptans av synd, okunnighet om Guds ord, egoism och avgudadyrkan har kommit in dagens kristna kyrkor. Eftersom anti-Krists regeringstid är nära behövs en allvarlig varning för den ljumma och sovande kristna kyrkan.
Uppryckandet av kyrkan kan ske väldigt snart. Vara redo att möta Jesus.
Ångra era synder. Tiden är knapp.

Text och foto: Carl Grinde Datum: 26 August1 2016
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 10 Januari 2020


Varningens ord i den sena timmen
Jag är en kristen som hade förlorat min första kärlek till Jesus och gått vilse långt bort från Gud. Jag levde ett syndigt homosexuellt liv men fick ett andligt nyuppvaknande och kom tillbaka till Jesus 2013. Jag har fortfarande homosexuella tankar och känslor, men de kommer inte så ofta nuförtiden. Jag lever i celibat. Jag känner mig som den förlorade sonen som gick tillbaka hem och fann en kärleksfull far. Jag har ångrat mina synder, jag har slutat med dem och jag har blivit förlåten. Det är viktigt för Gud hur vi lever. Synd spelar roll för Gud. Vi blir frälsta på grund av Guds nåd och Guds vilja att förlåta. Vi blir frälsta på grund av kärleken hos Jesus Kristus vår herre och frälsare. Detta är vår eviga hopp. Frälsningen är en fri gåva från Gud. Men Bibeln säger tydligt att alla människor inte kommer att bli frälsta och komma i himlen. Alla människor kommer inte att träda in i paradiset. Guds dom dag kommer och vi kommer att redogöra för våra liv. Gud kommer inte att ändra sitt ord.
Vi kommer att dömas av Jesus Kristus ord.
Det finns en anledning till varför Gud ännu håller tillbaka sina domar. Det finns en anledning till varför Gud väntar med att skicka sina domar över jorden. Det finns en bra anledning till varför Guds dom dröjer: Gud vill ge oss en chans att återvända till honom. Gud vill ge oss en sista chans att omvända oss från våra synder och vända tillbaka till honom och be om förlåtelse.
Detta är anledningen till att Jesus är så mild, men han säger också att domen kommer.

Jesus Kristi exempel
Att följa Kristi exempel och att vara Kristen handlar om två saker.
1: Vår tro på Jesus Kristus och vår vänskap med Gud och vårt förhållande gentemot Gud och hans bud, att leva i renhet och helighet, att hålla oss obefläckade från världslig synd, otukt, sexuell orenhet etc.
2: Det handlar även om vårt förhållande till varandra, vi är kallade att hjälpa varandra och att bära varandras bördor, att älska i sanning och i handling och inte bara i ord. Som Kristen kan man inte bara enbart leva för sin egoism.
Det är bara på grund av Jesus Kristus och det som han har gjort som vi kan bli frälsta. Men som Kristi lärjungar är vi kallade att följa hans exempel, att vara hans vänner och att leva ut hans kärlek gentemot andra. Vi ska försöka leva som honom så gott vi kan och eftersträva ett heligt liv. Allt detta med vetskap om hans nåd och förlåtelse. Men att Gud en dag ska döma världen kan vi heller inte bortse ifrån.

"Om någon hör mina ord, men inte håller dem, så dömer inte jag honom; för jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen.
Men den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig; det ord som jag har talat, det ska döma honom på den yttersta dagen."
Johannes 12:47-48

Räcker tro på Jesus Kristus för att bli frälst?
Spelar det någon roll hur jag lever? Har mitt liv, mina handlingar påverkan på min frälsning? Är min tro på Jesus Kristus tillräckligt för frälsning? Som ungdomsledaren Andreas sa: "Dina handlingar visar vad du tror på." Senare när jag pratade med honom om detta ämne, sade han: "Du behöver både tro och handlingar." Jag tror att de flesta kristna skulle hålla med om detta. En tro utan handlingar är en död tro som Bibeln säger. Även Jesus sade: "Inte alla som säger till mig: 'Herre, herre' kommer in i himmelriket, men den som gör min Faders vilja som är i himlen."
Synd spelar roll för Gud. Ändå är det möjligt för Jesus Kristus att frälsa den mest hopplösa syndaren. Kraften i Jesu blod är stor! Jesus kan förvandla hjärtat hos en person djupt förlorad i synd. Eftersom våra överträdelser har blivit förlåtna ska vi inte stänga dörren för andra. Vi ska vara nådefulla och försöka nå ut och predika evangeliet om frälsning. Men undervisningen måste vara tydlig och grundad på bibeln. Vi kommer att hållas ansvariga för våra liv och det är självklart viktigt hur vi lever.

"Dina handlingar visar vad du tror på."

Kallhjärtad fariseism och religiösa stolthet är fel väg
Vi får inte bete oss som de skriftlärda och fariséerna som föraktade de svaga och fattiga människorna. De skriftlärda och fariséerna föraktade människor som var på samhällets botten. Och de ansåg sig heliga och perfekta. De beundrade sig och såg ner på andra. De var stolta. De visade ingen nåd. De hade ingen sann kärlek till sin nästa. De förkastade också Jesus Kristus och frälsning genom honom. De förkastade Jesus Kristus offer som betalning för deras synder. De trodde att deras egen rättfärdighet var tillräckligt bra. Detta är ondska och inte från Gud. Dessa människor kände inte Gud alls. Så när vi strävar efter helgelse och helighet måste vi undvika att hamna i deras dike.

Ett helgat och heligt liv utan religiös stolthet
Man måste försöka hitta en balans så att man kan göra goda gärningar, sträva efter godhet, rättfärdighet och helighet, utan att för den skull vara skrytsam, stolt och högdragen. När allt kommer omkring så handlar ju Jesus Kristus undervisning om att sträva efter godhet, helighet och helgelse, och att undvika synd. Och det stora problemet i dag är att världen och kyrkan lever i synd. Vi lever i en värld som i allmänhet har vänt sig bort från Gud. Det här är allvarligt. Jesus kommer att återvända för att hämta sin församling. Uppryckandet av Guds sanna församling kan ske mycket snart. Vi måste varna varandra och väcka sovande bröder och systrar så att de kan ångra sin synd och otro. Så att så många som möjligt kan frälsas.
När Guds tålamod är slut, kommer Guds vrede komma. Sju skålar av Guds vrede kommer att hällas över jorden. Och evig dom i helvetet väntar för dem som inte är frälsta genom Jesus Kristus. En sjö av eld väntar för de förlorade själarna. Är du kristen? Hur kan du vara tyst om Jesus Kristus? Detta är inte tiden för att sova. Vakna! Tiden är mycket kort. Tiden är dyrbar. Sök Guds ansikte. Stäng av TV: n och din smartphone.

Bibelverser om uppmuntran att leva ett helgat liv men också varningar

Inte kommer alla in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.
Matteus 7:21

"stolta ögon, en lögnaktig tunga.."

Sex saker är det som HERREN hatar, ja, sju är styggelser för hans själ
stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod,
ett hjärta som hopsmider fördärvliga anslag, fötter som äro snara till att löpa efter vad ont är,
den som främjar lögn genom falskt vittnesbörd, och den som orsakar gräl mellan bröder.
Ordspråksboken 6:16-19

Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde varje dag i glädje och prakt.
Men en fattig man, vid namn Lasarus, låg vid hans port, full av sår,
och längtade att få stilla sin hunger med vad som kunde falla ifrån den rike mannens bord. Ja, det gick så långt att hundarna kom och slickade hans sår.
Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte. Också den rike dog och blev begraven.
När han nu låg i dödsriket och plågades, lyfte han upp sina ögon och fick se Abraham långt borta och Lasarus i hans sköte.
Då ropade han och sade: 'Fader Abraham, förbarma dig över mig, och sänd Lasarus att doppa det yttersta av sitt finger i vatten och svalka min tunga, för jag pinas svårt i dessa lågor.'
Men Abraham svarade: 'Min son kom ihåg att du, medan du levde, fick ut ditt goda och Lasarus däremot vad ont var; nu åter får han här hjälp, samtidigt som du pinas.
Och dessutom är ett stort svalg satt mellan oss och er, för att de som vill bege sig över härifrån till er inte ska kunna det, och för att ej heller någon därifrån ska kunna komma över till oss.»
Då sa han: 'Så ber jag dig då, fader, att du sänder honom till min faders hus,
där jag har fem bröder, och låter honom varna dem, så att inte också de kommer till detta pinorum.'
Men Abraham sade: 'De hava Moses och profeterna; dem må de lyssna till.'
Han svarade: 'Nej, fader Abraham; men om någon kommer till dem från de döda, så ska de göra bättring.'
Då sade han till honom: 'Lyssnar de inte till Moses och profeterna, så ska de inte heller låta övertyga sig, om någon uppstår från de döda.'»
Lukas 16:19-31

De däremot som bara tänker på nöjen är redan döda även fast de lever.
1 Timotheosbrevet 5:6

Bär då också sådan frukt som tillhör bättringen.
Och tro inte att ni kan säga för er själva: 'Vi har ju Abraham till fader'; för jag säger eder att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham.
Och redan är yxan satt till roten på träden; så blir då varje träd som inte bär god frukt avhugget och kastat i elden.
Jag döper eder i vatten till bättring, men den som kommer efter mig, han är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att bära hans skor; han ska döpa er i helig ande och eld.
Han har sin kastskovel i handen, och han ska noga rensa sin loge och samla in sitt vete i ladan; men agnarna ska han bränna upp i en eld som inte utsläckes.»
Matteus 3:8-12

Glöm inte att visa gästfrihet gentemot främlingar, för genom gästfrihet har en del fått änglar till gäster utan att veta om det.
Hebreerbrevet 13:2

En man kom fram till Jesus och frågade: "Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden." Han frågade honom: "Vilka?" Jesus svarade: "Du ska inte mörda, Du ska inte begå äktenskapsbrott, Du ska inte stjäla, Du ska inte ljuga, Hedra din far och mor och Du ska älska din nästa som dig själv." Då sade den unge mannen till Jesus: "Allt detta har jag hållit. Vad är det mer som fattas?" Jesus svarade: "Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig." När den unge mannen hörde detta, gick han bedrövad sin väg, för han ägde mycket.
Jesus sa till sina lärjungar: "Amen säger jag er: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket.
Matteus 19:16-23

Hör nu, ni rika: Gråt och jämra er över det elände som ska komma över er.
Er rikedom multnar bort, och edra kläder frätas sönder av mal;
ert guld och silver förrostar, och rosten därpå skall vara er till ett vittnesbörd och ska såsom en eld förtära ert kött. Ni har samlat er skatter i de yttersta dagarna.
Se, den lön ni har förhållit arbetarna som har avbärgat era åkrar, den ropar över er, och skördemännens rop har kommit fram till Herren Sebaots öron.
Ni har levt i kräslighet på jorden och gjort er goda dagar; ni har gött er av hjärtans lust »på er slaktedag».
Jakobsbrevet 5:1-5

Genom att Han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken; så är också vi pliktiga att ge våra liv för bröderna.
Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder, när han ser honom lida nöd, hur kan då Guds kärlek förbliva i honom?
Kära barn, låt oss älska inte med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning.
1 Johannesbrevet 3:16-18

Bär varandras bördor; så uppfyller ni Kristi lag.
Galaterbrevet 6:2

Vi som är starka är pliktiga att bära de svagas skröpligheter och att inte leva oss själva till behag.
Romabrevet 15:1

Och han framställde för dem en liknelse; han sa: »Det var en rik man vars åkrar bar stora skördar.
Och han tänkte för sig själv och sa: 'Vad ska jag göra? Jag har ju inte rum nog för att inbärga min skörd.'
Därefter sa han: 'Så vill jag göra: jag vill riva ned mina lador och bygga upp större, och i dem skall jag samla in all min gröda och allt mitt goda.
Sedan vill jag säga till min själ: Kära själ, du har mycket gott förvarat för många år; ge dig nu ro, ät, drick och var glad.
Men Gud sade till honom: 'Du dåre, i denna natt ska din själ utkrävas av dig; vem skall då få vad du har samlat i förråd?'
Så går det den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud.»
Lukas 12:16-21


"När de berömde sig av att vara visa, blev de dårar"


Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem.
För hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet har ända ifrån världens skapelse varit synliga, så att det kan förstås genom hans verk. Så är de då utan ursäkt.
För fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom ändå inte som Gud, utan förföll till fåfänga tankar; och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade.
När de berömde sig av att vara visa, blev de dårar
och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot statyer, som var avbilder av förgängliga människor, ja även av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.
Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar.
De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.
Därför gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;
Likadant övergav ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lust till varandra och bedrev styggelse, man med man. Så fick de på sig själva uppbära sin förvillelses tillbörliga lön.
Och eftersom de inte hade ansett det något värt att ta vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.
Så har de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de är fulla av avund, mordlust, intriger, svek, vrångsinthet;
de är skvallrare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar,
oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra.
Och fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, räcker det inte för dem att själva så göra, de ger också sitt bifall åt andra som gör så.
Romarbevet 1:19-32

Du ska inte ligga hos en man som man ligger hos en kvinna; det är en styggelse.
3 Mosebok 18:22

Vet ni då inte att de orättfärdiga inte ska få Guds rike till arvedel? Gå inte vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant,
varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare ska få Guds rike till arvedel.
Sådana var också vissa av er, men ni har blivit tvättade rena, ni har blivit helgade, ni har blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu Kristi, namn och i vår Guds Ande.
1 Korinthierbrevet 6:9-11


"Sådana var också vissa av er, men ni har blivit tvättade rena, ni har blivit helgade, ni har blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu Kristi, namn"


Men den som hör mina ord och inte gör efter dem, han liknar en man som byggde ett hus på blotta jorden, utan att lägga någon grund. Och vattenströmmen störtade sig emot det, och strax föll det samman, och det husets fall blev stort.»
Lukas 6:49"

Var och en som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.
Markus 3:35

Kärlek och sanning - uppdraget för dagens kyrkor
Kyrkan bör välkomna syndaren och vara kärleksfull och omtänksam, men samtidigt predika sanningen om synd.
Jag anser att homosexuella och lesbiska ska vara välkomna i kyrkan. Jag är glad att jag kan vara älskad av Jesus Kristus och välkomnas i kyrkan. Men kyrkan måste predika Guds ord och stå upp för sanningen. Är du homosexuell eller lesbisk? Är du en person som är född med en oklar könsidentitet? Gud älskar dig väldigt mycket. Jesus Kristus älskar dig mer än sitt eget liv. Han dog för dig. Han dog för oss alla. Vad skulle jag göra utan Guds nåd? Jag skulle förgås. Hur som helst .. kyrkan bör predika hela Guds sanna ord och det är att homosexualitet och lesbianism är en synd. Det är något som vi inte borde göra eller agera ut. Homosexuella handlingar, lesbiska handlingar är en synd. Homoäktenskap, samkönade äktenskap en synd och en styggelse för Gud. Gud kommer att straffa dessa saker.
Gud kan göra en skillnad mellan synden och personen. Gud älskar syndaren men han hatar våra synder. Bibeln säger att människor som utövar en homosexuell livsstil inte kommer att komma in i Guds rike. Så det är viktigt hur vi lever. Lämna gaykulturen. Vänd dig bort från synden. Kalla synd för vad det är. Jag har fortfarande homosexuella tankar och känslor men de kommer mer och mer sällan. Jag agerar inte på dem. Jag tänker inte stödja dem. Men ja, jag är homosexuell. Men jag skulle också vilja säga att jag inte riktigt är en homosexuell person. Dagligen jag ber Jesus Kristus om andligt besskydd mot dessa känslor och jag har lämnat den homosexuella livsstilen. Jag tänker nästan aldrig på sex numera. Tack och lov finns det andra saker i livet att leva för. Jag känner Guds närvaro i mitt liv och det känns bra!
Jag vet att detta är ett mycket svårt ämne och en stor kamp för många människor precis som det har varit för mig. Det är inte lätt alls. Det har varit mycket svårt, jag har varit deprimerad och ensam så mycket. Jag tycker att den kristna kyrkan bör välkomna syndaren med öppna armar, men fortfarande predika sanningen om synd.
Med Jesus Kristus allt är möjligt. Jesus Kristus kan förändra ditt liv, om du tillåter det, om du gör honom din herre. Vi lever fortfarande under Guds nåd. Men tiden är knapp. Tiden är dyrbar. Vänd tillbaka till Gud när det finns tid! Vänd dig till Jesus Kristus Messias och spara din själ!

Äktenskapsbrott är en synd.
Att vara otrogen i äktenskapet är en synd.
Otukt är en synd.
Homosexualitet och lesbianism är en synd.
Promiskuitet är en synd.
Porr är en synd.
Avgudadyrkan är en synd.Till dig som är kristen och har varit gift och skilt dig (utan att din partner har varit otrogen), gift dig igen med en ny partner. Tänk på Guds ord om äktenskapsbrott och den negativa inverkan det skulle kunna ha på din evighet.


Och jag säger er: Den som för någon annan orsaks skull än för otukt skiljer sig från sin hustru och tager sig en annan hustru, han begår äktenskapsbrott.»
Matteus 19:9

För som det skedde på Noas tid, så ska det ske vid Människosonens återkomst.
Som människorna levde på den tiden, före floden: de åt och drack, män tog sig hustrur, och hustrur gavs åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken;
och de visste inget, förrän floden kom och tog dem allasammans bort - så ska det ske vid Människosonens återkomst.
Matteus 24:37-39

Uppryckandet av kyrkan kan komma mycket snart
Jag tänker inte sätta något datum. Men jag tror att just detta kan vara mycket nära förestående. Vara redo att möta Jesus! Var beredd att följa Jesus Kristus upp till himlen. Lyft upp ditt huvud. Håll ögonen på Jesus Kristus!
rapture rapture rapture rapture Maurice Sklar

Uppdatering 10 Januari 2020
Anående texten jag skrivit nedan skulle jag vilja göra ett tilläg såhär 3-4 år senare. När det gäller frågan om man blir frälst genom att endast tro eller om det även krävs gärningar, dvs goda handlingar, ett helgat renat liv etc är det så att Bibeln säger helt motsatta saker angående svaret på denna fråga på olika ställen i Bibeln och detta gör frågan komplicerad och svår. Hela denna sida är fylld med Bibelord som predikar att Gud vill att vi ska göra goda handlingar och lyda honom, leva i renhet etc.

Jakobsbrevet: "tron utan gärningar är död"
Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.
Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?
Jakobsbrevet 2:14-20

Vi är frälsta på grund av Jesu rättfärdighet och Guds kärlek och barmhärtighet
Det känns som om jag bör predika här att vi inte behöver våra egna gärningar för att bli räddade. Det enda sättet att bli frälst är att ta emot den som en gratis gåva från Gud genom tro på Jesus Kristus. Hur kan det hända när vi är så orena i vår synd inför Gud? För att Gud älskar oss och hans son Jesus Kristus gav sitt liv för oss.
Tro på Jesus, sök honom, bekänn honom som din Herre. Han välkomnar dig med Guds värme.

Romarbrevet - "en rättfärdighet från Gud utan lag" - de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd
Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.
Romans 3:21-26

Israels egenrättfärdighet
Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet:Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam.
Romarbrevet 9:30-33

Jag tror att den viktiga frågan för Gud är: Var är ditt hjärta?
Guds hjärta är för dig, han älskar dig. Genom Jesus Kristus är allt förberett. Kom tillbaka till Gud! Du är välkommen min vän! Du är så älskad!
My Glimpse of Eternity - Betty Malz (Youtube.com)

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!