Frälsningen är en fri gåva från Gud genom hans son Jesus Kristus och det är tillgängligt för alla, oavsett vem du är. Frälsning ges till de som tror på Guds son Jesus Kristus, bekänner honom som herre och blir döpt. Eftersom vi alla syndar, mer eller mindre kan vi inte förtjäna frälsning genom våra goda gärningar. Frälsningen är en gåva att ta emot för dem som tror. Det är på grund av Jesu offer på korset och Guds kärlek och nåd som vi kan bli frälsta och få evigt liv. Jesus dog och tog straffet för våra synder. Men Jesus återuppstod och besegrade döden. Jesus Kristus är Guds son. Han lever idag.

Text: Carl Grinde Foto: pixabay.com Datum: 20 Juni 2015
Även återgiven text från länkade sidor.
Uppdaterad 2 Oktober 2018Jag har en till sida om att bli kristen. Det handlar också om Jesus Kristus som vår överstepräst.
Du kan hitta den här.

Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska förgås, utan ha evigt liv.
Johannes 3:16

Det finns en mening med livet. Gud har skapat oss, Han älskar oss.
Gud skapade oss människor till sin avbild att vara lika honom, att vara hans älskade vänner och njuta av livet i den underbara skapelsen han har gjort. Bibeln säger att vi människor är skapelsens krona. Gud vill ha vänskap med dig! Du är väldigt värdefull för Gud. Gud älskar dig.


Icke däri består kärleken, att vi har älskat Gud, utan däri, att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.
1 Johannesbrevet 4:10


Varför behöver vi frälsning? Varför behöver vi Jesus?
Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud; och de blir rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus, honom som Gud har ställt fram som ett försoningsmedel genom tro, i hans blod. Så ville Gud - då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna - nu visa att han ändå var rättfärdig.
Ja, så ville han i den tid som nu är lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig och göra den rättfärdig, som låter det bero på tro på Jesus.
Romarbrevet 3:23-26

För den lön som synden ger är döden, men den gåva som Gud av nåd ger är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.
Romarbrevet 6:23

Vi blir frälsta genom tro på Jesus Kristus
Gud älskar oss trots att vi är syndare och vår gemenskap med Gud säkerställs genom Guds initiativ. Gud vill förlåta våra synder och överträdelser och det är möjligt på grund av hans son Jesus Kristus som frivilligt dog i vårt ställe. Jesus Kristus, Guds Heliga offerlamm dog genom korsfästelse och tog straffet för våra synder. Jesus Kristus besegrade döden och återuppstod. Hans liv och seger varar för evigt.
Vi blir frälsta genom tro på Jesus Kristus.


Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse.
Hebreerbrevet 9:22


Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet.
Johannes 5:24


För av nåd är ni frälsta genom tro och det inte av er själva, Guds gåva är det -- inte av gärningar, för att ingen ska berömma sig.
Efesierbrevet 2:8-9

Denne Jesus har nu Gud låtit uppstå; därom kunna vi alla vittna.
Apostlagärningarna 2:32

Ingen har någonsin sett Gud; den enfödde Sonen, som är i Faderns sköte, han har kungjort vad Gud är.
Johannes 1:18

Jag är dörren; den som går in genom mig, han skall bli frälst, och han ska få gå ut och in och ska finna bete.
Johannes 10:9

Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som inte hörsammar Sonen, han ska inte få se livet, utan Guds vrede förblir över honom.»
Johannes 3:36

Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Johannes 14:6

Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som tror, han har evigt liv.
Johannes 6:47

Då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus
Romarbrevet 5:1

Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom det namn som är över alla namn
för att i Jesu namn alla ska alla knän böja sig, deras som är i himmelen, och deras som är på jorden, och deras som är under jorden,
och för att alla tungor ska bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herre.
Filipperbrevet 2:9-11

På aftonen samma dag, den första veckodagen, medan lärjungarna av fruktan för judarna var samlade inom stängda dörrar, kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: »Frid vare med eder!»
Och när han hade sagt detta, visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada, när de såg Herren.
Åter sade Jesus till dem: »Frid vare med er! Såsom Fadern har sänt mig, så sänder också jag er.»
Och när han hade sagt detta, andades han på dem och sade till dem: »Ta emot helig ande!
Johannes 20:19-22

Ännu många andra tecken, som inte är uppskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn.
Men dessa hava blivit uppskrivna, för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.
Johannes 20:30-31


Bekänn Jesus Kristus som din Herre med din mun.
Tro i ditt hjärta att han dog för dina synder och att Gud har uppväckt honom från de döda.För genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst.
Romarbrevet 10:10

För om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst.
Romarbrevet 10:9

Och jag säger er: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också Människosonen kännas vid inför Guds änglar.
Lukas 12:8

Jag älskar dem som älskar mig, och de som söker mig, de finner mig.
Ordspråksboken 8:17


Du måste bli född på nytt och bli döpt


Att bli döpt och född på nytt innebär att man är en ny skapelse med evigt liv i Jesus Kristus genom nåden och tron på honom. Man har Jesus Kristus som sin herre, frälsare, mästare, Gud och förebild och man vill leva efter hans bud, hans ideal. Den gamla syndiga människan har dött och en ny människa har fötts, en människa med evigt liv!
Bekänn dina synder till Gud och ångra dina synder och vänd dig bort från synd. Som Jesus sade: Gå och synda inte mer.

Jesus svarade och sade till honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt, så kan hon inte få se Guds rike.»
Johannes 3:3

Jesus svarade: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född av vatten och ande, så kan hon inte komma in i Guds rike.
Johannes 3:5

Bilder på Kristet dop

Älskar ni mig, så håller ni mina bud,
Johannes 14:15

Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och jag skall uppenbara mig för honom.»
Johannes 14:21

För var och en som gör min himmelske Faders vilja, den är min broder och min syster och min moder.»
Matteus 12:50

Petrus svarade dem: »Gör bättring, och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då ska ni få den helige Ande som en gåva.
Apostlagärningarna 2:38

Jesus svarade och sade till honom: »Det är skrivet: 'Herren, din Gud, ska du tillbe, och honom endast ska du tjäna.'»
Lukas 4:8

Bekänn Jesus som din Herre
Om du bekänner Jesus som Herre medger du att han har rätt att härska över dig. Du säger att han är din herre. En naturlig följd av detta är att du lever enligt hans läror. Annars är inte Jesus din Herre. Annars är du själv din egen Herre. Jag kan inte tänka mig något bättre än att få vara vän med Guds egen son. Jag säger absolut JA! till Jesus. Ja Herre!


Synonymer för Herre:
befälhavare, general, kommendant, guvernör, kung, majestät, kunglig person, ledare, chef, boss, kejsare, kunglighet, härskare, suverän, överman, domare


Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er..
Johannes 15:14

Namn på Messias, Kristus - Guds Smorde
Kristus, Jesus Kristus, Yeshua Hamashiach (Hebreiska), Den Gode Herden, Kungars Kung, Guds Lamm, Herre, Herrars Herre, Fridsfurste, Återlösaren, Frälsaren, Människosonen, Guds Son, Emmanuel, världens Ljus

Löfte om Den Helige Ande - Hjälparen
och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos er:
Johannes 14:16

Men när den helige Ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien, och sedan intill jordens ända.»
Apostlagärningarna 1:8

och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.
Romarbrevet 5:5


Vi blir frälsta av nåd genom tro för att Gud älskar oss. Han vill ha oss. Vi är Hans skapelse, Hans barn. Hans avbild.


Då svarade han honom: »'Du ska älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd.'
Detta är det yppersta och förnämsta budet.
Därnäst kommer ett som är detta likt: 'Du ska älska din nästa såsom dig själv.'
På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.»
Matteus 22:37-40

Gud kommer att komma in i ditt liv
Jag har lämnat en syndigt liv bakom mig. Jag lever nu för Jesus. Det senaste året har jag känt hans närvaro i mitt liv. Jag får praktisk hjälp i mitt dagliga liv. Jag ber morgon, middag (en timme) och på kvällen. Jag läser Bibeln varje vecka. Gud har hjälpt mig att övervinna mina dagliga synder som jag förut brukade göra. Och om jag faller, då ber jag Gud om förlåtelse och hjälp och han får mig upp på fötterna igen.
Detta är sant: Han ger mig dagligen hjälp, jag vet det. Jag har sett det. Genom tro på Jesus Kristus är jag född på nytt. Tack Gud! All ära till Gud Fadern, Jesus Kristus hans Son och den Helige Ande.

Bra lovsånger
Now to Him Just As I Am A Shield About Me Rain Down The Rapture Song (Take Me Home) Hear the Call of the Kingdom Great Is the Lord Almighty Christ in Me Arise I Have Seen The Light We need Jesus I Won't Be Satisfied On Bended Knee I Come
Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!