Jesus Kristus är Guds son och den enda vägen till Gud.
Jesus Kristus är Messias som det talas om i Tanakh eller hebreiska Bibelns (Gamla Testamentets) profetior och i Nya testamentet i den kristna bibeln.
Han är Guds perfekta och heliga offerlamm för att betala för världens synder. Han kom till Jorden för 2000 år sedan. Gör honom till din herre och få evig fred, evigt liv med Gud.

Text och foto: Carl Grinde Datum: 26 Augusti 2016
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 9 Juli 2018

Jesus Kristus är Guds levande son. Jesus Kristus är Messias som kan förlåta synder, ge frälsning och evigt liv. Jesus Kristus har auktoritet att förlåta synder och ge evigt liv i paradiset med Fadern. Jesus sa: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Jesus Kristus är inte bara Judarnas utan hela världens frälsare och Messias, för alla som tror på honom och tar emot honom som Herre.

"Han är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.
För i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.
Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom."
Kolosserbrevet 1:15-17

Sidor som visar att Jesus Kristus är Messias, den levande Guds son
http://www.jewishvoice.org/messianic-education/messianic-vision
http://www.desiringgod.org/messages/to-the-jew-first-and-also-to-the-greek
http://yeshua.org
http://firm.org.il/learn/who-is-yeshua
https://jewsforjesus.org/answers/prophecy/top-40-messianic-prophecies
http://lastdayscalendar.tripod.com/messianic_prophecies.htm
http://www.shalom-peace.com/Yshuatenach.html
http://www.menorah.org/yeshname.html
http://godanyheter.hislife.me/2015/12/04/kraftfull-enkel (in Swedish)
http://www.newcovenantforum.org/?page_id=144
http://www.newcovenantforum.org/?page_id=148
http://www.hadavar.org/critical-issues/anti-missionary-arguments
http://www.alphanewsdaily.com/Messiah1.html
bp.blogspot.com/messiah.jpg
http://yeshua-the-messiah.blogspot.se/2012/06/yeshua-hamaschiah-in-tanahk.html
https://jewsforjesus.org/answers/jesus/proofessay
http://seedofabraham.net/Messiahs-Deity-and-Micah-5.2.pdf
https://therefinersfire.org/accurate_messiah_prophecies.htm
https://godshotspot.wordpress.com/tag/jesus-yeshua-god-with-us
http://www.truthnet.org/TheMessiah/6_Messiah_Types
https://www.bibleprobe.com/300great.htm
http://www.jewishvoice.org/who-is-yeshua/reasons-to-believe/prophecies.html
http://www.symf.org.uk/yeshivah-studies/tanakh-prophecies-fulfilled
http://free.messianicbible.com/feature/messianic-prophecy-fulfilled
http://www.africanaquatics.co.za/_christian/_articles/messianic_prophecies.htm
http://www.olyfboom.co.za/Brancken.net/images_yeshua_hamashiach.pdf
http://yeshua.org/who/what-does-yeshua-mean
http://jesusisajew.org/YESHUA.php
http://www.neverthirsty.org/bible-qa/qa-archives/question
http://www.hebrew-streams.org/frontstuff/jesus-yeshua.html
http://cwi.org.uk/index.html
http://www.logosapostolic.org/hebrew-word-studies/3444-yeshua-salvation.htm
http://www.evangelicaloutreach.org/yeshua.htm#yeshua%20or%20jesus

Yitzhak Kaduri en framträdande rabbin säger att Jesus Kristus är Messias
https://www.youtube.com/watch?v=k0DTT3u2JZ8
http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/23877/Default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ATuecTsn3fg&feature=youtu.be
http://www.triumphpro.com/rabbi-kaduri-and-yeshua.pdf
http://www.mgr.org/RabbiRevealsNameOfMessiah.html
http://tulisanmurtad.blogspot.se/2012/07/rabbi-kaduri-r

Profetior om Jesus Kristus Messias
http://www.agapebiblestudy.com/charts/Isaiah%27s%20Messianic%20Prophecies.htm
https://jewsforjesus.org/answers/prophecy/top-40-messianic-prophecies
http://www.100prophecies.org/page4.htm
http://www.messiahrevealed.org/isaiah.html
https://answersingenesis.org/jesus-christ/birth/fulfilled-prophecies-at-the-birth-of-christ

Bibelord om Jesu Kristi gudomlighet
Här är bibelord som visar Jesus Kristus gudomlighet. Tro och vatten dop i Jesu Kristi namn är enda vägen till Gud.

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Johannes 1:1

Och Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss, och vi såg hans härlighet, vi såg likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.
Johannes 1:14

Jesus sade till dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag er: Innan Abraham blev till, är jag.»
Johannes 8:58

Jesus svarade honom: »Så lång tid har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern. Hur kan du då säga: 'Låt oss se Fadern'?
Johannes 14:9


Frälsning genom tro på Jesus Kristus förklarad
Mänskligheten är skild från Gud på grund av synder och brott. Vi har alla förlorat härligheten från Gud och vi kan inte bo med Gud i paradiset på grund av våra brott och synder.
Lönen och straffet för synd är döden. Vi är dömda till evigt straff, undergång och separation från Gud.
Gud älskar oss fortfarande även när vi är syndare och han har ordnat så att någon annan tog straffet för våra brott och synder.
Jesus Kristus, Guds son dog och tog straffet för mänsklighetens brott och synder. Han dog genom korsfästelse och återuppstod med hjälp av Guds kraft på tredje dagen. Om du tror detta i ditt hjärta och säger det högt med din röst och bekänner som Jesus Kristus som din Herre du skall bli frälst, bekänn det högt. Då kommer du att bli frälst.

Frälsning genom tro på Jesus Kristus förklarat djupare
Så först måste det finnas tro på Jesus Kristus och att du beänner honom som din herre. Sen måste det finnas omvändelse från synder: Det innebär att du bekänner dina synder till Gud och inser att vissa saker du har gjort är fel och dåliga och du ångrar de onda sakerna. Du säger att du är ledsen och du menar det verkligen. Du ber Gud om förlåtelse och du ödmjukar dig inför Jesus Kristus. Då är du helt förlåten och tvättas ren i Guds ögon eftersom Jesus Kristus betalade priset för dina synder och du får frid med Gud. Du är förlåten. Du blir frälst. Du kommer att få evigt liv i paradiset med Gud. Du måste också bli döpt i vatten i Jesu Kristi namn. Då blir du medlem i Guds familj, vänner och barn. Bekänn Jesus Kristus som Herre och Frälsare, din Gud. Jesus Kristus kom för att återställa gemenskapen mellan Gud och mänskligheten, så att vi ska kunna bo hos Gud i paradiset för evigt. Det är bara Jesus Kristus offer som kan åstadkomma detta eftersom han är 100% helig och han aldrig syndade. Jesus Kristus är ren. Inget annan offer kommer att duga i Guds ögon. Ingen annat offer kan tvätta bort syndens skuld. Endast Jesus kan radera synder. När vi gör Jesus Kristus, vår herre vi också försöka vårt bästa för att följa hans kommandon och lyda honom. När vi misslyckas med att lyda, när vi faller och syndar finns det förlåtelse. Jesus Kristus är nådefull. Jesus Kristus är kärlek. Jesus Kristus älskar dig. Gud älskar dig. Men missbruka Guds nåd som "licens för att synda." Gud är också ren, rättfärdig och helig. Gud ser ditt hjärta. Du kan inte lura Gud. När du ber om förlåtelse, se till att du verkligen menar det. När du tror på Jesus Kristus och gör honom till din herre, försök att följa hans bud. Gör ditt bästa. Jesus älskar dig. Men älskar du också honom?

Här är bibelverser som förklarar frälsning genom Jesus Kristus

För den lön som synden ger är döden, men den gåva som Gud av nåd ger är evigt liv, i Kristus Jesus, vår Herre.
Romarbrevet 6:23

men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare.
Romarbrevet 5:8

han utgavs för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.
Romarbrevet 4:25

för genom Moses blev lagen given, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus.
Johannes 1:17

För så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv.
Johannes 3:16

För om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst.
Romarbrevet 10:9

Och jag säger er: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska också Människosonen kännas vid inför Guds änglar.
Lukas 12:8

Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sig själva, utan leva för honom som har dött och uppstått för dem.
2 Korinthierbrevet 5:15

Men nu har, utan lag, en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om,
en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla dem som tro. För här är ingen åtskillnad.
Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud;
och de blir rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus,
honom som Gud har ställt fram som ett försoningsmedel genom tro, i hans blod. Så ville Gud, då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna, nu visa att han ändå var rättfärdig.
Romarbrevet 3:21-25

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar och döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,
lär dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»"
Matteus 28:19-20

Han svarade och sade: »'Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa såsom dig själv.'»
Lukas 10:27


Vår frälsning är en fri gåva från Gud genom Jesus Kristus. Endast han kunde åstadkomma ett rent offer tillräckligt bra för att förlåta synder. Jesus Kristus är gudomlig och han syndade aldrig.
Jesus Kristus är helig.



Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse.
Hebreerbrevet 9:22

inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod gick han en gång för alla in i det allraheligaste och vann en evig förlossning.
Hebreerbrevet 9:12

För av nåd är ni frälsta genom tro - och det inte av er själva, Guds gåva är det - inte av gärningar, för att ingen ska berömma sig.
Efesierbrevet 2:8-9


Jesus Kristus Messias blev korsfäst. Han dog för våra synder. Och han återuppstod. Han bor nu i himlen och sitter på Faderns högra sida.
Jesus korsfäst videos och bilder Jesus korsfäst bilder

Jesus Kristus återuppstod från döden på den tredje dagen.
Jesus uppståndelse bilder

Christos: den Smorde, Messias, Kristus
http://biblehub.com/greek/5547.htm

Namnet Jesus Kristus
http://www.v-a.com/bible/jesus.html
https://carm.org/what-does-christ-mean

Vi kristna har våra rötter i den judiska hebreiska religionen, våra rötter är i Israel
https://www.youtube.com/watch?time_continue=689&v=psJs3W15-kY
http://www.edrodgers.net

Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud;
och de blir rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus,
honom som Gud har ställt fram som ett försoningsmedel genom tro, i hans blod. Så ville Gud, då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna - nu visa att han ändå var rättfärdig.
Ja, så ville han i den tid som nu är lämna beviset för att han är rättfärdig. Härigenom skulle han både själv befinnas vara rättfärdig och göra den rättfärdig, som låter det bero på tro på Jesus.
Romarbrevet 3:23-26

Vad ska vi då säga om Abraham, vår stamfader efter köttet?
Om Abraham blev rättfärdig av gärningar, så har han ju något att berömma sig av. Men inte inför Gud.
För vad säger skriften? »Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.»
Den som håller sig till gärningar, honom blir lönen tillräknad inte på grund av nåd, utan på grund av förtjänst.
Men den som inte håller sig till gärningar, utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.
Så prisar ock David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet, utan gärningar:
»Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna, och vilkas synder är överskylda.
Salig är den man som Herren inte tillräknar synd.»
Gäller nu detta ordet »salig» endast de omskurna eller även de oomskurna? Vi säger ju att »tron räknades Abraham till rättfärdighet».
Hur blev den honom då tillräknad? Skedde det sedan han hade blivit omskuren, eller medan han ännu var oomskuren? Det skedde inte sedan han hade blivit omskuren, utan medan han ännu var oomskuren.
Och han fick omskärelsens tecken som ett insegel på den rättfärdighet genom tron, som han hade, medan han ännu var oomskuren. För så skulle han bli en fader för alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem.
Han skulle också bli en fader för omskurna, nämligen för sådana som inte endast är omskurna, utan även vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade, medan han ännu var oomskuren.
Romarbrevet 4:1-12

Hela Israel ska bli frälst
För att ni, mina bröder, inte ska anse er vara kloka, vill jag tala om denna hemlighet för er: Förstockelse har drabbat en del av Israel och ska fortsätta ända tills då hedningarna i fulltalig skara har kommit in;
och så ska hela Israel bli frälst, som det är skrivet: »Från Sion ska förlossaren komma, han ska skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.
Och när jag borttager deras synder, då ska detta vara det förbund, som jag gör med dem.»
Ser vi nu på evangelium, så är de hans ovänner, för ers skull; men ser vi på utkorelsen, så är de hans älskade, för fädernas skull.
För sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.
Såsom ni förut var ohörsamma mot Gud, men nu genom dessas ohörsamhet har fått barmhärtighet,
så har nu också dessa varit ohörsamma, för att de, genom den barmhärtighet som har getts åt er, också själva ska få barmhärtighet.
För Gud har givit dem alla till pris åt ohörsamhet, för att sedan förbarma sig över dem alla.
Romarbrevet 11:25-32

The Feast of Yom Kippur in the Endtimes by Mark Biltz Session 3
https://www.youtube.com/watch?v=b_K8weG0ayM

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!