Guds skörd är nära. Änglarna kommer snart och tar alla Guds barn till paradiset.
Uppryckelsen är nära! Jesus Kristus är enda vägen till Gud. Jesus Kristus är Messias och han kan rädda din själ för evigheten om du vänder dig till honom med ditt liv.
Bekänn Jesus Kristus som din Herre och frälsare, bli döpt i hans namn. Ångra dina synder! Vänd dig bort från dina synder! Tiden är kort! Sprid evangeliet till andra.


Sammanställt av: Carl Grinde Datum: 24 April 2018
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 9 Augusti 2019
 


Uppryckandet av församlingen är nära
I en dröm såg jag en bild av min köksvåg med en digital display som visade: "skördetid." Därför gjorde jag den här bilden ovan. Gud har verkligen hjälpt mig att ändra mina gamla syndiga värderingar, vanor och slänga ut syndfullheten i mitt liv och det känns så bra. Gud kommer ta upp sina barn till paradiset väldigt snart. Jag vill göra allt jag kan för att vara en del av denna händelse. Jag vill inte bli lämnad kvar här nere på jorden och gå igenom vedermödan.
Det känns som att Gud talar till mig i symboliska drömmar och låter mig veta hur jag ligger till angående min del i uppryckandet av församlingen. Oftast i sådana drömmar får jag följa med men inte alltid.
Obs! uppryckelsen och frälsning är inte exakt samma sak. Man kan ju missa uppryckelsen och bli lämnad kvar här på Jorden och tvingas gå igenom vedermödan men ändå bli frälst. När man dör under vedermödan så blir man ju frälst och kommer till paradiset. Frälsning förutsätter att man inte tagit emot vilddjurets märke och tillbett vilddjurets avbild.
All ära för vår frälsning tillhör Jesus Kristus, Guds son - Messias, som dog och återuppstod för att betala straffet för världens synder. Vår frälsning beror helt och hållet på Jesus Kristus rättfärdighet och nåd, inte på våra egna goda gärningar. Allt är en gåva från Honom. Prisad vare Jesus Kristus vår Eviga Kung och Frälsare!
Först är här Bibelord med fokus på vårt hopp i Kristus Jesus, Guds nåd och förlåtelse och frälsning. Längre ner är Bibelord med tillrättavisningar, varningar, Guds vrede och dom över synden och över dem som vägrar tro på Jesus Kristus eller ångra sig och sluta göra sina synder och lyda Gud.
Vem ska varna världen för Guds vrede och helvetet? Vi måste tala Guds ord. Vi måste arbeta medan det fortfarande är dag. Miljontals människor kommer snart försvinna i tomma luften. Det kallas uppryckelsen av kyrkan. Dessa kommer att vara Guds välsignade barn som förs in i paradiset innan det extremt ondskefulla vilddjurets världssystem kommer att starta här på Jorden.

Ingen ska någonsin kunna skryta med något inför Gud.
För det är bara tack vare Gud som ni har liv i Kristus Jesus. Genom vår gemenskap med honom har vi tillgång till Guds egen vishet, rättfärdighet och helighet. Jesus offrade sig själv för oss och köpte oss därmed fria.
1 Korinthierbrevet 1:29-30

För livet uppenbarades, och vi har sett det; och vi vittnar om det och förkunnar för er livet, det eviga, som var hos Fadern och uppenbarades för oss.
Ja, det vi ha sett och hört, det förkunna vi ock för er, på det att också ni ska ha gemenskap med oss; och vi ha vår gemenskap med Fadern och med hans Son, Jesus Kristus.
Och vi skriva nu detta, för att vår glädje skall bliva fullkomlig.
Och detta är det budskap som vi ha hört från honom, och som vi förkunna för er, att Gud är ljus, och att intet mörker finnes i honom.
1 Johannesbrevet 1:2-5

Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
1 Johannesbrevet 1:9

Därigenom vet vi att vi har lärt känna honom, genom att vi håller hans bud.
1 Johannesbrevet 2:3

och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk, och först i Jerusalem.
Lukas 24:47

men Kristus var trogen såsom »son», en son satt över hans hus. Och hans hus äro vi, om vi intill änden håller fast vid vår frimodighet och vår berömmelse i hoppet.
Hebreerbrevet 3:6

I SAW JESUS & HE CONFIRMED PRETRIB RAPTURE
https://www.youtube.com/watch?v=D5dPpIsqG2w

Rapture dream. He came with a shout!
https://www.youtube.com/watch?v=JGZjeek2l2o

Dreams of Cleansing Bride of Christ before
https://www.youtube.com/watch?v=KMItXZomwow

And Then the End Shall Come - Derek Prince
https://www.youtube.com/watch?v=H0vNV8Rgygo&index=121&list=PL_L1za0tEXFWUQ3pdP77HAzwkVxPvJXen&t=0s

Kathryn Kuhlman predikningar
https://www.youtube.com/watch?v=GJQMwHutZgE
https://www.youtube.com/watch?v=saVl5YFjzL8

A Fresh Baptism of the Holy Spirit - David Wilkerson
https://www.youtube.com/watch?v=tU9Ke7jCDLs

David Wilkerson - The Ultimate Test of Faith | Must Hear
https://www.youtube.com/watch?v=rc_BLcDuSg8

David Wilkerson - The Great Final Separation | Full Sermon
https://www.youtube.com/watch?v=O8kYeXXzzjY

David Wilkerson - The Trumpted is Sounding and No One is Alarmed!
https://www.youtube.com/watch?v=ewiDTG8njKg

URGENT RAPTURE WARNING Dream | WHAT JESUS TOLD ME | Kalu Ikeagwu
https://www.youtube.com/watch?v=gfE0AhE7QnY

Dröm om uppryckelsen Rapture dream - Bride of Christ's Last song, then the fire is released!!!
https://www.youtube.com/watch?v=25YtWpTui74

Melissa Midnight Hour Oil
https://www.youtube.com/user/TheMNSayre/videos?disable_polymer=1


Slutet på allt är nära!
Tro på Jesus Kristus.
Ångra dina synder! Lämna dina syndiga vägar!
Bekänn Jesus Kristus som din herre och Gud
- och lyd Honom, håll Honom som din herre.


Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen.
Sedan skall "den Laglöse" träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse -
honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under
och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de inte gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.
2 Thessalonians 2:7-10

Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som inte hörsammar Sonen, han skall inte få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom.
Johannes 3:36

Lydnad är bättre än offer
Samuel svarade: Har Herren lika mycket glädje av dina brännoffer och slaktoffer som av din lydnad? Lydnad är mycket bättre än offer. Han är mycket mer intresserad av att du lyssnar till honom än att du offrar bockarnas fett åt honom.
1 Samuelsboken 15:22

Olydnad är avgudadyrkan
https://www.desiringgod.org

Och om någon inte fanns skriven i livets bok, så blev han kastad i den brinnande sjön.
Uppenbarelseboken 20:15

Ytterligare är det med himmelriket, som när ett nät kastas i havet och fångar fiskar av alla slag.
När det blir fullt, drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda i kärl, men de dåliga kastar man bort. -
Så skall det ock ske vid tidens ände: änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga
och kasta dem i den brinnande ugnen; där ska vara gråt och tandagnisslan.
Matteus 13:47-50

Alltså står en sabbatsvila ännu åter för Guds folk.
För den som har kommit in i hans vila, han har funnit vila från sina verk, likasom Gud från sina.
Så låt oss nu med all flit sträva efter att få komma in i den vilan, för att ingen må, såsom de, falla och bliva ett varnande exempel på ohörsamhet.
Hebreerbrevet 4:9-11

Förundra er inte över detta. För den stund kommer, då alla som är i gravarna ska höra hans röst
Johannes 5:28

så ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga bort ert gamla jag, som var fyllt av ondska och begär, och som var er följeslagare på de onda vägarna.
Efesierbrevet 4:22

må ni inte förhärda era hjärtan, som när de förbittrade mig på frestelsens dag i öknen,
där ra fäder frestade mig och prövade mig, även fast de hade sett mina verk i fyrtio år.
Därför blev jag arg på det släktet och sade: 'Alltid går de vilse med sina hjärtan.' Men de ville inte veta av mina vägar.
Så svor jag då i min vrede: De ska inte komma in i min vila.»
Sen därför till, mina bröder, att det inte finns någon med ett ont otroshjärta bland er, så att han avfaller från den levande Guden,
utan förmana varandra alla dagar, så länge det heter "i dag", så att ingen av er blir förhärdad genom syndens makt att bedra.
För vi har blivit delaktiga av Kristus, om vi håller fast vår första tillförsikt intill slutet.
Hebreerbrevet 3:8-14

Men änden på allting är nu nära. Var alltså besinningsfulla och nyktra, så att ni kan be.
Och var framför allt uthålliga i er kärlek till varandra, för "kärleken överskyler många synder".
Var gästvänliga mot varandra utan att klaga,
och tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.
1 Petrusbrevet 4:7-10

Så var förutsett om honom före världens början; men först nu i de yttersta tiderna har han blivit uppenbarad för er skull,
Ni som genom honom tror på Gud, vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro nu också kan vara ett hopp till Gud.
Rena era själar, i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek,
Ni som är födda på nytt, inte av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig: genom Guds levande ord, som förblir.
För "allt kött är som gräs och all dess härlighet som gräsets blomster; gräset torkar bort, och blomstret faller av,
men Herrens ord förblir för alltid». Och det är detta ord som har blivit förkunnat för er som ett glatt budskap.
1 Petrusbrevet 1:20-25

Mina bröder, räkna det endast för glädje, när ni kommer i alla möjliga frestelser,
och vet, att om er tro håller provet, så skapar detta ståndaktighet.
Och låt ståndaktigheten ha med sig fullkomlighet i gärning, så att ni är fullkomliga, utan fel och utan brist i något stycke.
Jakobsbrevet 1:2-4

Och med starkt rop och tårar frambar han, under sitt kötts dagar, böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden; och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest.
Så lärde han, fastän han var »Son», lydnad genom sitt lidande;
och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla dem som äro honom lydiga, upphovet till evig frälsning
och hälsades av Gud såsom överstepräst "efter Melkisedeks sätt".
Hebreerbrevet 5:7-10

Ja, kära barn, förbli nu i honom, så att vi, när han en gång uppenbaras, frimodigt kan träda fram, och inte tvingas vända oss bort i skam vid hans ankomst.
1 Johannesbrevet 2:28

här åter heter det: »De ska inte komma in i min vila.»
Eftersom det alltså står kvar att några ska få komma in i den, och eftersom de som först mottogo det glada budskapet för sin ohörsamhets skull inte kommo ditin,
så bestämmer han genom ordet »i dag» åter en viss dag, nu då han så lång tid därefter säger hos David, såsom förut är nämnt: »I dag, om I fån höra hans röst, mån I inte förhärda edra hjärtan.»
Hebreerbrevet 4:5-7

Omgjora därför ert sinnes höfter och var nyktra; och sätt med full tillit ert hopp till den nåd som ges eer i och med Jesu Kristi uppenbarelse. Då ni nu har kommit till lydnad, så följ inte de begär som ni förut, under er okunnighets tid, levde i, utan bliven heliga i all er livsföring, som han som har kallat er är helig. Det är ju skrivet: »Ni ska vara heliga, för jag är helig.» Och om ni som Fader åkallar honom som utan anseende till personen dömer var och en efter hans gärningar, så vandra även ni fruktan under denna er främlingsskaps tid.
1 Petrusbrevet 1:13-17

Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias.»
När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: »Bröder, vad ska vi göra?»
Petrus svarade dem: »Gör bättring, och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse; då ska ni få den helige Ande som gåva.
Apostlagärningarna 2:36-38

Vad än ni gör, gör det av hjärtat, som om ni tjänade Herren och inte människor.
Ni vet ju, att ni ska få er arvedel till lön av Herren; den herre ni tjänar är Kristus.
Kolosserbrevet 3:23-24

Var uthålliga i bönen och vaka i den under tacksägelse.
Kolosserbrevet 4:2

Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud som en som håller provet, en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt förvaltar sanningens ord.
2 Timotheosbrevet 2:15

Detta är ett fast ord, och jag vill att du vittnar om det med kraft, för att de som sätter tro till Gud ska anstränga att utföra goda gärningar på rätt sätt. Sådant är gott och bra för människorna.
Titusbrevet 3:8

Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: »Herren känner de sina», och: »Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet.»
2 Timotheosbrevet 2:19

Då trädde en man fram till honom och sade: »Mästare, vad gott skall jag göra för att få evigt liv?»
Han sade till honom: »Varför frågar du mig om vad som är gott? En finns som är god. Men vill du ingå i livet, så håll buden.»
Han frågade: »Vilka?» Jesus svarade: »'Du skall inte dräpa', 'Du skall inte begå äktenskapsbrott', 'Du skall inte stjäla', 'Du skall inte bära falskt vittnesbörd',
'Hedra din fader och din moder' och 'Du skall älska din nästa såsom dig själv.'»
Då sade den unge mannen till honom: »Allt detta har jag hållit. Vad fattas mig ännu?»
Jesus svarade honom: »Vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj vad du äger och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.»
Men när den unge mannen hörde detta, gick han bedrövad bort, för han hade många ägodelar.
Matteus 19:16-22

For the love of money the a root of all evil, and by craving it, some have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs.
But as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. I charge you in the presence of God, who gives life to all things, and of Christ Jesus, who in his testimony before Pontius Pilate made the good confession, to keep the commandment unstained and free from reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ, which he will display at the proper time—he who is the blessed and only Sovereign, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality, who dwells in unapproachable light, whom no one has ever seen or can see. To him be honor and eternal dominion. Amen.
1 Timotheosbrevet 6:10-16

Löfte om evig helvetes eld för dem som tar vilddjurets märke och tillber dess avbild
Om du tar vilddjurets märke så har du gjort pengar till din Gud. Du har gift dig med dina pengar - din sanna kärlek, din sanna Gud.
vilddjurets märke
vilddjurets märke
vilddjurets märke
beast image worship (soon)
En dröm om vedermödan med Maurice Sklar
Efter uppryckandet - instruktioner för vedermödan

Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn.
Uppenbarelseboken 14:11

and they have no rest day nor night - Revelation 14:11
VARNING - Helvetet kommer att vara för evigt!

Mary Baxter at Shekinah Worship Center Session 1
https://www.youtube.com/watch?v=2nvppyPdkIM

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!