Många kristna laddar upp videor som varnar för att uppryckandet av församlingen är väldigt väldigt nära. Jag hade nyligen en dröm om Guds bröllopsfest i himlen. Den är väldigt nära.
Är du redo att möta Jesus? Har du helig ande i ditt liv? Alla kristna kommer inte att tas med. Många kommer att lämnas kvar. Omvänd dig från dina synder nu och låt Jesus Kristus bli din Herre och frälsare. Böj dig ner inför Jesus Kristus med hela ditt liv.

Text: Carl Grinde Datum: 2 Augusti 2018
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 14 Augusti 2019sedan ska vi som då ännu lever och har lämnats kvar bli bortryckta med dem på moln upp i luften, Herren till mötes; och så ska vi alltid få vara hos Herren.
1 Thessalonikerbrevet 4:17

och det i ett nu, i ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. För basunen ska ljuda, och de döda ska uppstå till oförgänglighet, och då ska vi bli förvandlade.
1 Korinthierbrevet 15:52

Uppryckelsen är på väg att hända
Den största händelsen någonsin kommer att inträffa. Guds sanna barn kommer att ryckas upp till paradiset. Detta kommer att hända allt i ett ögonblick som det står skrivet i Bibeln. Efter denna enorma händelse börjar de stora vedermödorna som nämns i Bibeln.
När Guds barn är borta kommer det att bli fruktansvärda tider här på jorden. Det kommer att bli den absolut värsta perioden i världshistorien.

Videos om uppryckelsen
Dröm om uppryckelsen! Ny förhärligad kropp! Colton Kelley
Dröm om uppryckelsen! från Herren “Det är dags mina barn” Colton Kelley
THE RAPTURE - Kerry-Ann Gidden
Tetelestai on the cross
RAPTURE DREAM 2018! BE READY! JESUS IS COMING SOON!
midnight hour oil
Rapture Dream, Rapture Vision and how much time is left
rapture dream 2018
The PRE-TRIB Rapture Is RIGHT! Dr Ralph Yankee Arnold

Artiklar om uppryckelsen (engelska)
https://www.khouse.org
https://www.bibletruths.org
http://prophecy.landmarkbiblebaptist.net
https://www.tms.edu/pdf
https://doctrine.org/the-rapture

Joyful Star, Oden Hetricks dotter. Hon har varit i himlen!
https://www.youtube.com/channel/UC9QOK9wc58x3OrydXIABiSg

John Rutter: All Bells In Paradise - Officiell Video

7 anledningar att lita på Pre-trib Rapture
https://www.youtube.com/watch?v=pZBoSaG4-KY


"Nyckeln är att Jesus Kristus kommer att ta kyrkan bort vid uppryckelsen. Vi kommer att möta Herren i molnen och vara med honom för evigt. Han kommer inte till jorden. Det här är inte den andra tillkommelsen. Därefter kommer han, efter vedermödan, att komma till jorden i dom och ta hämnd på de ogudaktiga. Då kommer han att regera på jorden i tusen år. Detta är den andra tillkommelsen. "
(bibletruths.org)


"att möta Herren i rymden/luften"
1 Thessalonikerbrevet 4:17


Varför kommer Gud ta bort sina barn från Jorden?


Varför kommer Gud ta bort sina barn från Jorden?
Därför att världen är så full av ondska, syndighet, orenhet, smutsighet, elakhet, perversion, brutalitet, våld, girighet, egoism, förljugenhet, bedägeri, korruption och konspiration. Vakna människor!
Världen är så ogudaktig och ond och försöker ändå att låtsas vara bra och rättfärdig. Ondska kallas godhet och Goda saker kallas onda. Hemliga sällskap som Illuminati, Skull and Bones, Frimurare/Freemasons, Druid ordnar, Tempelriddare mm har nu allt sitt folk i våra regeringar och på alla höga positioner i samhället. Deras onda konspiration styr. Oskyldiga och rättfärdiga människor trampas på och dödas.
Längre ner förklaras hur den extrema värmen, bristen på regn och alla bränder i Europa är alla planerade och skapade av människan. De kan nu manipulera vädret och använda det mot oss. Det är en ny typ av modern krigföring.
Världsocialism är det yttersta målet för den härskande eliten, att alla människor ska tjäna staten, de globala företagen och böja sig för den härskande eliten snarare än inför Gud. Läs rapporten från Iron Mountain längre ner på denna sida
Ursäkta att jag nedvärderat och anklagat exakt alla personer som är medlemmar i ovan nämnda organisationer. Alla medlemmar är ju inte ondskefulla förstås. Vissa medlemmar i dessa organisationer är ju vanliga hederliga familjefäder med vanliga jobb, inte ondskefulla alls. Andra medlemmar är djupt korrupmerade, väl medvetna om sin ondska, tex superrika affärsmän som gör allt för att få makt och pengar. Någon måste ju tala ut om den stora konspirationen och den nya världsordningen.

De hemliga sällskapen som styr vår värld
Frimurar dokumentär
Frimurar ritualer inspelade och exponerade
The Illuminati: The Secret Society That Hijacked the World
illuminati+dokumentär
Skull+and+Bones+dokumentär
illuminati+dokumentär
bok om Frimurarna
tempelriddare
druider
druid organisationer
Simpsons illuminati song

Filmer om Illuminati
Det här är verkligheten. Vakna upp!!
The Good Shepherd (film omt CIA)
Eyes Wide Shut (film om illuminati)
The Manchurian Candidate (film om mindcontrol)

Druid ordnar och Frimurar organisationer styr Sverige
En hemlig druid ordern har tagit över makten i Piteå. Den här staden är inte på något sätt unik. Alla Sveriges städer är styrda av hemliga sällskap. Maj-Britt Lindström talar ut.
aftonbladet.se

En sann rättfärdig person kommer inte att överleva länge i denna onda värld. Vad som är ännu värre är att de nu kommer att introducera ett nytt världssystem. De vill att alla människor ska ta en microchip i sina händer att användas istället för fysiska kontanter eller betalkort. Detta är ett totalitärt fascistiskt ondskefullt system där folket blir slavar under systemet. Världen är nu så ond, det är som ett vilddjur som krossar alla sina fiender, alla som talar emot det. Och vilddjurets märke, det ondskefulla microchipet är här nu. Bibeln förbjuder strängt någon att ta djurets märke. I uppenbarelseboken står det:
Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan,
så att ingen får varken köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han ska räkna ut betydelsen av vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex.
Uppenbarelseboken 13:16-18

Odjurets märke microchip - 666
mark of the beast book of revelation rfid
rfid implant (youtube)
rfid+microchip (youtube)
mark of the beast chip
VERI CHIP/RFID CHIP COMMERCIAL
https://www.biohax.tech
biohax international chip

Mycket lögnaktigt om vilddjurets märke
Tro inte på den här videon. Först förnekar de verkligheten om vilddjurets märke. Sedan säger de att det handlar om tillbedjan! Det är inte sant!! Ta inte RFID-implantatet!
https://www.youtube.com/watch?v=5Hd1aZyPbgs
Personen bakom denna hemsida, Bengt Dalöf säger också att vilddjurets märke är tillbedjan/ Gudstjänst på Söndagar. Jag har talat med honom och då berättade han för mig att han ansåg att vilddjurets märke är att ha Gudstjänst på söndagar! Jag har som sagt pratat med honom på telefon (Sommaren 2018), han verkar vara en trevlig person, men följ inte Bengt Bengt Dahlöf. Lyssna inte på honom. Han kommer att förleda dig.

Den nya världsordningen såld med ironi
WESC svenska klädmärket "We Are the Superlative Conspiracy" - "Vi Är Den Superlativa Konspirationen" - "Gå med i konspirationen"
Målgruppen för detta klädmärke är de som kommer mikrochippas i ett tidigt skede. De tror att en stor ond konspiration bara är ironi.
https://www.wesc.com
wesc We Are the Superlative Conspiracy
https://www.thedailybeast.com

Vilka människor kommer att tas till paradiset? Vilka personer kommer inte att tas med i uppryckelsen?
Här är min tolkning av Bibelns profetior och mina tankar om världen och framtiden. Alla kristna är inte sanna kristna. Alla människor i kristna kyrkor kommer inte att tas med i uppryckelsen.
Eftersom det är sant kommer många människor som inte går till kyrkan att tas till paradiset. Vissa människor som vi inte skulle förvänta oss, till exempel alkoholister kommer då att tas direkt till paradiset. Tänk på rövaren som korsfästes tillsammans med Jesus. Många präster och kyrkliga ledare som lämnats kvar kommer att förneka vad som hänt. De kommer att lyssna på världens lögnaktiga budskap om att det var de dåliga, de ondskefulla människorna som tagits bort. När uppryckelsen har hänt börjar den stora perioden av sorg, katastrofer och terror här på jorden som kommer att vara i 7 år. Under denna period kommer många människor att bli kristna och dö som martyrer för Kristus.

Sommaren 2018: bränder i Sverige, Grekland och Kalifornien USA - skogar brinner
Juli månad 2018 är den varmaste i Stockholm på minst 262 år, sedan temperaturen började att mätas 1756. (expressen.se) Sommaren 2018 är den varmaste sommaren på årtionden, nästan inget regn alls. Som ett resultat av detta är det många skogsbränder i Sverige och Grekland och många människor har dött i dessa bränder. Bönder tvingas slakta sina djur eftersom det inte finns tillräckligt med foder. Även om detta sker med Guds tillåtelse ser jag dessa extrema händelser som en varning från Gud. Bränderna, brandröken och katastrofen är en försmak av helvetets eviga eld som kommer drabba alla ogudaktiga som vägrar att tro på Jesus Kristus och böja sig inför Gud.
forest fires in california july 2018
forest fires in california dew weapon haarp darpa
sweden forest burning
sverige bränder karta 2018
fire in Greece Mati

Vädret styrs och används som ett vapen för att skapa katastrofer
Det varma vädret och kogsbränderna är en del av ett globalt krig av den styrande eliten mot samhället. Det är möjligt att påverka och styra vädret idag. Vapensystemet som används för att manipulera vädret kallas HAARP - High Frequency Active Auroral Research Program.
Anläggningarna fungerar genom att skjuta strömmar av elström upp i atmosfärens övre del som kallas jonosfären som då blir upphettad (kokande). Detta får luften att förflytta sig mycket snabbt och det påverkar vädret. De kan skapa vilket väder som helst, även jordbävningar.
https://weathermodificationhistory.com
https://www.globalresearch.ca/haarp
https://climateviewer.com/haarp
climateviewer.com/ionospheric-heaters-how-haarp-really-works
haarp weather modification
haarp weather control
haarp weather manipulation
haarp weather control machine
haarp weather station alaska
ionospheric heaters worldwide
ionospheric heaters locations
ionospheric heaters locations weather machine
https://www.globalresearch.ca/the-ultimate-weapon

The Report from Iron Mountain A Blueprint for Tyranny
Denna rapport begärdes och presenterades för att säkerställa social kontroll om en period av långvarig fred skulle uppstå i Amerika. Dokumentet diskuterar hur man skyddar och underhåller amerikanska krigsmaskinens intressen - i perioder av både krig och fred.
http://www.stopthecrime.net/docs/Report_from_Iron_Mountain.pdf
http://jmm.nu/report-iron-mountain
Iron Mountain Report - Blueprint for Tyranny (youtube.com)
Iron Mountain Report - Blueprint for Tyranny (youtube.com
Iron Mountain Report - Blueprint for Tyranny (youtube.com

"Krigsforskningsbyråns andra huvudansvar kommer att vara "Krigsforskning." Dess grundläggande mål är att säkerställa det fortsatta krigssystemets livskraft för att uppfylla sina väsentliga icke-militära funktioner så länge krigsystemet bedöms nödvändigt eller önskvärt för samhällets överlevnad. För att uppnå detta, kommer krigsforskningsgrupperna inom byrån att engagera sig i följande aktiviteter "
(från sida 70. Läs förslagsvis från sida 69.)
 

Stor lögn omedelbart efter uppryckelsen

Det kommer att bli en stor lögn i hela världen direkt efter att uppryckelsen har ägt rum.
Många kristna som lämnats kvar kommer att vägra att inse vad som just hänt. Deras hjärtan blir hårda och kalla. De kommer hellre att välja att vara politiskt korrekta och följa antikrists världssystem. De kommer att förneka den sanna Kristus. De kommer att gå till helvetet för alltid.

Lögner och vedermödor kommer när Guds barn är borta
Illuminati, den härskande eliten har redan utarbetat en plan för att bedra världen efter uppryckelen.
De kommer att säga att det var de dåliga människorna som försvann.
Och så kommer de att säga att det är de goda människorna som nu är kvar. Fast det är ju tvärt om.
De kommer att säga att Guds folk blev bortförda av aliens eller teleporterats till en annan planet/ plats för att de var dåliga människor.
De kommer att säga att människor som lämnade vår planet var de som inte passar för det tusenåriga riket. Detta kommer att var en stor lögn!!
Här är sidor som absolut kommer ljuga för världen när Guds barn har lämnat världen och gått till paradiset.
https://www.exopolitics.org
http://exonews.org
https://www.empoweredlight.com
https://www.dimensionsofdisclosure.com
https://www.davidicke.com
http://www.whatreallyhappened.com (mixes truth with deception)
barbara marx hubbard new age activist

Organisationer och plattformar av falsk tro
Efter uppryckandet kommer kristna kyrkor att förenas med ogudaktiga organisationer som kan verka rättfärdiga men är av Satan.
Trots detta så är inte alla människor inom dessa organisationer ondskefulla eller dåliga människor. Många kan arbeta inom en organisation utan att förstå den dolda agendan bakom den. Kritiken riktar sig främst mot organisationen, dess lojalitet mot den härskande eliten och deras globala företag som nu har skapat en ny cynisk marknad, nämligen katastrofkapitalism. Dessutom erkänner dessa organisationer inte Guds moral och värderingar. Bibelns budskap om omvändelse/ ånger från synd och frälsning genom tro på Jesus Kristus ignoreras. De säger att alla vägar leder till Gud vilket inte är sant.
http://www.un.org
https://www.peacemakersnetwork.org
https://institute.global
united nations organizations list


Vad kommer att hända när Guds barn är borta?


När övergången har hänt, när Guds barn som var redo har lämnat jorden, kommer alla officiella mediekanaler att vara helt kontrollerade av sataniska krafter. Den verkliga sanningen kommer att döljas från den allmänna publiken.
One Second After the Rapture - Andy Woods
De flesta människorna kommer inte att kunna skilja sanningen från lögn. Många kyrkor som blir kvarlämnade är inte trogna mot Guds ord. De kommer att falla för frestelsen att lyssna till det världsliga evangeliet. Kristna kommer att lyssna på Satans evangelium som tillåter, främjar och välsignar synd. De kommer att lyssna på falska lärare som är ljumma och följer världen.
Här är en lista över världshändelser som kommer att följa efter upptagandet av de kristna, efter att Guds sanna barn har lämnat jorden. Kanske inte i den nämnda ordningen, men dessa händelser kommer att inträffa. Var medveten. Du är varnad.

1. En falsk "zombieapokalyps"
När de döda i Kristus har uppstått och Guds barn har gått hem till paradiset kommer detta att förklaras som en "zombie apokalyps". Det faktum att gravar kommer att öppnas på kyrkogårdar över hela världen kommer att användas som en ursäkt för att förklara att "zombie apokalypsen" är här.
Så en av de mest heliga händelserna i världshistorien - helgonens upptagande till paradiset kommer då att förklaras som en mörk händelse, som ondska. "Zombie-evenmtet" kommer också att användas för att skapa allmänna störningar och kaos. Militärpolisen tar över.

2. Project Blue Beam - en rymd hologram show
Project Blue Beam är en kommande rymdhologramshow som kommer att lanseras för att förråda och lura hela världen. Denna händelse kan användas för två syften: Endera för att skapa en falsk återkomst av Kristi återkomst. Detta för att lura världen att Jesus Tusenårsrike nu har börjat.
Eller för att skapa en falsk alien/ UFO-invasion (behov av världsregering). De har även mindcontrol teknik för att förfalska "Guds röst inifrån." Fler länkar längre ner.
Artificiella jordbävningar kommer att uppenbara mystiska antika skatter som kommer att avslöja "sanningen för mänskligheten" - New Age nonsens och bedrägeri.

3. En falsk proklamation av Jesus tusenårsrike kommer att inträffa
Ledarord för denna falska proklamation kommer att vara: Tolerans, enhet - "Oneness", respekt för mänskliga rättigheter, acceptans etc. Men om Jesus Kristus verkligen styrde vår värld skulle han förbjuda uppenbara synder som exempelvis pornografi. Detta falska "Jesus tusenårsrike" kommer inte förbjuda pornografi, det kommer att tolerera och respektera det, främja det. Även prostitution, knark. Detta betyder att detta "Jesus tusenårsrike" är falskt. Det är inte från Gud. Det är ett satans rike.
Dessutom kommer man säga att alla religioner är sanna och leder till Gud vilket inte är sant. Jesus Kristus är den enda vägen till Gud.

4. Global fred - världsgemenskap i uppror mot Gud och Hans lag
En världsfred etableras. Världen kommer att förenas i en global fred, en fred som lever i uppror mot Guds moral, etik och värderingar. De flesta sexuella synder kommer att proklameras som något bra, rättfärdigt och normalt, saker som: adultery, abortion, prostitution, pornography, homosexuality, bigamy, pedophilia etc.

5. Vilddjurets märke, globalt mesborgarskap, global migration
Vilddjurets märke som det talas om i Uppenbarelseboken blir global standard för alla "världs medborgare", global migration.
Vilddjurets märke kommer att behövas för att antingen köpa eller sälja något. Människor som vägrar att ta märket kommer få det mycket svårt att överleva eftersom de inte kommer att kunna köpa mat.
Människor som vägrar att ta djurets märke kommer att deklareras som olagliga medborgare och dödas.

6. Civila arbetsläger - koncentrationsläger
Det kommer att bli förföljelse av sanna evangeliska kristna som verkligen lyder Guds ord - Bibeln. Dessa människor kommer att sätta i arbetsläger - koncentrationsläger och leva som slavar. De kommer att erbjudas att ta en mikrochip i sin högra hand och eller i pannan, detta är vilddjurets sataniska märke. Människor som accepterar och tar detta mikrochipimplantat kommer kanske att släppas fria. Människor som vägrar att ta mikrochipimplantatet kommer att bli avrättade mördade. Bibeln säger tydligt att alla människor som tar emot vilddjurets märke kommer att dömas till helvetet för evigt. De kommer att brinna i helvetet för alltid.

7. Implementering av vildddjurets märke i samhället
Införandet av djurets märke i samhället har redan börjat som betalningsmetod på nattklubbar, tåg etc. Kristna kommer att få en positiv inställning till djurets märke eftersom det även kommer att användas för katastrofhjälp, räddningsarbete, "mänskliga rättigheter", brottsförebyggande, patientjournaler på sjukhus etc.

Projekt Blue Beam
project blue beam fake return of jesus
Project blue beam fake alien invasion
project blue beam hologram space show satellite nasa
Project Blue Beam : The Four Steps To Global Domination
voice of god weapon


Ett av dess huvuden såg ut som att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det, och man tillbad draken, eftersom att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa: "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?"
Uppenbarelseboken 13:3-4


"Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det"
facebook.com/USarmy facebook.com/USNavy facebook.com/DeptofDefense darpa.mil facebook.com/USairforce facebook.com/FEMA


Jesus Kristus sa:
“Varför kallar ni mig ‘Herre, Herre’ och gör ändå inte vad jag säger till er?

Lukas 6:46


Den som vinner seger, honom ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig mer lämna det; och jag ska skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himmelen, från min Gud, och även mitt eget nya namn.
Uppenbarelseboken 3:12


Även fast han var son så lärde han sig lydnad genom sitt lidande;
och när han hade blivit fullkomnad, blev han, för alla som lyder honom, upphovet till evig frälsning
och hälsades av Gud som överstepräst "efter Melkisedeks sätt".

Hebreerbrevet 5:8-10


för alla som lyder honom


Seriöst är det här vad det är att vara kristen? Att ge hela sin tid till Det här? Det här? Det här? Det här?
Och 3 minuter en gång i veckan till bön och tillbedjan?
Vem är det du älskar? Vad är det du dyrkar?
Ser du ner på fattiga människor?
Känner du Jesus hjärta?
Är han din Herre och din Gud?
Jesus Kristus är verklig. Han är Guds son. Han är Gud. Han lever och han älskar dig och vill vara din Herre och din Gud.
Gud Fadern, Jesus Kristus, sonen och den Helige Ande är En.

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!