"har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt." Hebreerbrevet 9:26. En sida om Jesus Kristus - Messias, världens frälsare och domare. Utvalda Bibelord mest från Hebreerbrevet. Valda predikningar och vittnesbörd.


Sammanställt av: Carl Grinde Datum: 1 April 2015
Även återgiven text från länkade sidor
Uppdaterad 9 Augusti 2019


Jesus Kristus är Messias - vår Herre och Frälsare
Jesus Kristus är Guds son. Han kom in i denna värld för 2000 år sedan och levde som en människa i cirka 33 år innan han återvände till Fadern. Här på jorden levde han ett heligt liv till 100%. Han syndade aldrig. Han dömdes till döden i en orättvis rättegång och dog genom korsfästelse. På den tredje dagen besegrade han döden och uppstod. Idag sitter han på Guds högra sida i himlen. Jesus Kristus dog för att ta straffet för våra brott och synder. Han led och dog för att frälsa oss, för att rädda oss. Han blev straffad för vår skuld. Jesus Kristus dog i vårt ställe. Hans lidande, död och uppståndelse räddar oss från Guds vrede och dom över våra brott och synder. En dag kommer Jesus Kristus att döma hela världen.

Jesus Kristus är vår försvarare vår advokat inför Gud
När Guds dommedag kommer, blir det ingen fördömelse för dem som tillhör Jesus Kristus. Han är det heliga offer som tar bort Guds vrede över våra synder och brott. Du är helt förlåten och fri från skuld i Guds ögon om du tillhör Jesus Kristus.
Så Jesus Kristus är vår överstepräst som för vår skull vädjar till Fadern. Andra ord du kan använda om Jesus i den meningen är: försvarare, försvarsadvokat, förespråkare, supporter, apostel, rådgivare, talare, talesman, bror, vän.

Du behöver inte vara perfekt för att bli Jesu vän
Du behöver inte vara helig eller perfekt för att bli kristen. Du behöver inte vara perfekt för att bli Jesu vän. Jesus var vän med syndare, kriminella, prostituerade, fattiga utstötta människor mm. Han umgicks ofta med sådana människor. Bara öppna ditt hjärta och bekänn honom som din Herre och frälsare. Tro att han är Guds son och att Gud uppväckte honom från de döda. Omvänd dig från dina synder och be Jesus att förlåta dig för det onda du har gjort.
Det finns en sak som du behöver här: ett ärligt hjärta. Uppriktighet.

Att bli en kristen - att bli född på nytt - syndaförlåtelse
"Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst."
Romabrevet 10:9

Det är så man blir kristen och blir frälst, får sina synder förlåtna. Du får evigt liv i paradiset. Ditt namn skrivs i livets bok i himlen. Detta är att bli född på nytt. Du är räddad från helvetet och Guds vrede över synden. Du har gått från död till liv. Guds heliga ande kommer att komma in i ditt liv och hjälpa dig.
Jesus har betalat för våra synder med sitt blod. Detta heliga offer är fullgott som betalning för syndaförlåtelse inför Gud. Det är det enda offer som Gud accepterar som lösen för synder. Jesu blod är det enda som kan befria oss från syndens skuld. Inget annat offer kommer någonsin att kunna hjälpa oss. Våra egna goda handlingar håller inte som betalning för synder. Vi får ta emot frälsningen som en fri gåva från Gud, helt gratis om vi tror på Jesus Kristus och bekänner honom som Herre enligt Romabrevet 10:9.
Den som tror att han kan köpa sig frälsning genom att göra goda gärningar är helt fel ute. Visst vill Gud att vi ska sträva efter att göra det goda. Absolut. Men våra goda handlingar håller aldrig som betalning för synder. Det får man aldrig glömma. Om man strävar efter att leva heligt, att leva ett helgat liv är det lätt att man börjar tro på frälsning genom goda gärningar. Jag hamnade själv i den fällan och jag är ledsen för texten jag la ut här för två dagar sedan och som jag nu har tagit bort. Gud har tillrättavisat mig hårt för min villfarelse. Jag är ledsen...
Här är bilder på Kristet dop som den kristne ska genomgå.


Jesu Kristi blod är det enda offer som Gud kommer att acceptera som betalning för synda-skuld.


När Jesus senare åt i Matteus hus, fanns där många tullindrivare och syndare som åt tillsammans med honom och lärjungarna.
Matteus 9:10

Jesus - syndarnas vän
Jesus Kristus är syndarens vän och han vill vara din vän.
länk 1 länk 2


När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.
Hebreerbrevet 4:14-16


Därför kan han också för all framtid rädda dem som kommer till Gud genom honom. Han lever ju för alltid och kan vädja för dem.
Hebreerbrevet 7:25

om Sonen däremot: Din tron, o Gud, består i evigheters evighet, och rättens spira är din kungaspira. Du har älskat rättfärdigheten och hatat orätten. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina likar.Och: Du, Herre, lade i tidens början jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De skall förgås, men du förblir. De skall alla nötas ut som en mantel, du skall rulla ihop dem som en klädnad, ja, som en mantel skall de bytas ut. Men du är densamme, dina år har inget slut. Aldrig har han sagt till en ängel: Sätt dig på min högra sida, så skall jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter.
Hebreerbrevet 1: 8-13


Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.
Filipperbrevet 2:5-11


och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som prövas.
Hebreerbrevet 2:17-18


Men han har visat sig värdig större härlighet än Mose, liksom en byggmästare äras mer än det hus han har byggt. Varje hus har en byggmästare, men den som har byggt allt är Gud.
Hebreerbrevet 3: 3-4


Så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta. Ty att gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk, så som Gud vilade från sitt. Låt oss därför göra allt vi kan för att komma in i den vilan, så att ingen bringas på fall genom samma slags ohörsamhet. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.
Hebreerbrevet 4:9-12


Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap.
Hebreerbrevet 4:13


Vad är din attityd som kristen?
Är det:
Vad är det minsta jag kan göra för att komma in i himlen?
eller
Herre, vad kan jag göra för ditt rike?Därför, som den heliga anden säger: Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan som under upproret, på utmaningens dag i öknen, då era fäder utmanade mig och satte mig på prov, fast de hade sett mina gärningar under fyrtio år. Därför blev mig detta släkte förhatligt, och jag sade: Alltid far de vilse i sina hjärtan: de känner inte mina vägar. Och jag svor i min vrede: Aldrig skall de komma in i min vila. Se till, bröder, att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande Guden. Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga i dag, så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärdar sig. Ty vi har del i Kristus om vi ända till slutet orubbligt håller oss till samma grundval som i början.
Hebreerbrevet 3: 7-14

Det heter: Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan som under upproret. Vilka var det då som hörde och ändå gjorde uppror, om inte alla de som hade dragit ut ur Egypten under Mose? Vilka var honom förhatliga under fyrtio år, om inte de som hade syndat och blev liggande som lik i öknen? Vilka gällde eden att de inte skulle komma in i hans vila, om inte dem som hade vägrat att lyda? Så ser vi att det var för sin otro som de inte kunde komma in.
Hebreerbrevet 3:15-19


Här är några predikningar från Nick Bitakis och andra plus några vittnesbörd.

I saw Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=rXPgQV_2XU4

Jesus Christ Appeared To Me In My Living Room. saw Jesus
https://www.youtube.com/watch?v=ThvzG9LUyn0

Stand Your Ground Part 2 - av Pastor Nick Bitakis
https://www.youtube.com/watch?v=rBPdtYfeIIo

Den andliga personen del 8 känslig för den Helige Ande - av Pastor Nick Bitakis
https://www.youtube.com/watch?v=vwMW_rlG2wE

Den andliga person del 3 ständigt sökande Herren - av Pastor Nick Bitakis
https://www.youtube.com/watch?v=Qf9dThgQyAY

Den andliga personen del 9 Hur kan jag vara en andlig person? av Pastor Nick Bitakis
https://www.youtube.com/watch?v=m1MJVcUIy4o

Press On - av Pastor Nick Bitakis
https://www.youtube.com/watch?v=JvDT6iaBJfY

Press On del 3 New Life Christian Fellowship
https://www.youtube.com/watch?v=bnI1RljrgIs

Hur man emottar Guds löften och välsignelser - av Emmanuel från kingdomwarriors.com
https://www.youtube.com/watch?v=eBV4u0hwIP8&x-yt-cl=84503534&x-yt-ts=1421914688

Törst efter Herren - av NLCFOP Pastor Marty Shultz
https://www.youtube.com/watch?v=KGGXPgNpEPs

Försök och Prövningar - av Pastor Marty Schultz NLCFOP
https://www.youtube.com/watch?v=2CIt-kSFI3I

Förföljelsen och uthållighet av kristna, del 1 (Luke 21:12-19) John MacArthur
https://www.youtube.com/watch?v=Ewn0n1YRJJ4&index=150&list=PL5064BA911CC1620A

Grace to You -predikningar av John MacArthur
https://www.youtube.com/user/JohnMacArthurGTY/videos?shelf_id=0&sort=p&view=0

Vakna upp kyrka!!!
https://www.youtube.com/watch?v=RzyGrcCv-fk

Film om Jesu liv
THE LIFE OF JESUS from the Gospel of John - full movie (youtube.com)
THE LIFE OF JESUS from the Gospel of John - full movie (youtube.com)
länk 3

Jesus från Nazaret Full HD - Engelska
https://www.youtube.com/watch?v=ruLjkt-5Kao
Jesus from nazareth film (Youtube.com)


Om någon hör mina ord, men inte håller dem, så dömer inte jag honom; för jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen.
Men den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig; det ord som jag har talat, det ska döma honom på den yttersta dagen.

Johannes 12:47-48


Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull.
Johannesevangeliet 14:11


Jag och Fadern är ett.
Johannes 10:30


Joyful Star Sharing
Den här kvinnan har varit i himlen och mött Jesus personligen. Väldigt bra :)
https://www.youtube.com/channel/UC9QOK9wc58x3OrydXIABiSg

Derek Prince - The Lords Treasure - The Fear of the Lord
https://www.youtube.com/watch?v=x23w6UPpmSY

Jag skriver till er, kära barn, för synderna är er förlåtna för hans namns skull.
Jag skriver till er, I fäder, för ni har lärt känna honom som är från början. Jag skriver till er, ni ynglingar, för ni har övervunnit den onde.
1 Johannesbrevet 2:12-13

Älska inte världen och inte det som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek inte i honom.
För allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, det är inte av Fadern, utan av världen.
Och världen förgår och dess begärelse, men den som gör Guds vilja, han förbliver evinnerligen.
1 Johannesbrevet 2:15-17

Ni åter ska låta det som ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er så ska också ni själva förbli i Sonen och i Fadern.
Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet.
1 Johannesbrevet 2:24-25

Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi få kallas Guds barn, vilket vi också är. Därför känner världen oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom.
Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli, det är ännu inte uppenbart. Men det vet vi, att när han en gång uppenbaras, ska vi bli lika honom; för då ska vi få se honom som han är.
Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig, liksom Han är ren.
1 Johannesbrevet 3:1-3

För detta är det budskap som ni har hört från början, att vi ska älska varandra
1 Johannesbrevet 3:11

Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans Sons, Jesu Kristi, namn och älska varandra, enligt det bud han har givit oss.
1 Johannesbrevet 3:23

Detta har jag skrivit till er, för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.
1 Johannesbrevet 5:13

Han får nämligen det vittnesbördet: "Du är en präst till evig tid, efter Melkisedeks sätt."
Så upphävs nu visserligen en föregående stadga, därför att den var svag och gagnlös --
eftersom lagen inte kunde åstadkomma något fullkomligt - men ett bättre hopp sättes i stället, ett hopp genom vilket vi få nalkas Gud.
Och i så måtto som detta inte har kommit till stånd utan edlig bekräftelse -- det är nämligen så, att medan de andra har blivit präster utan edlig bekräftelse,
har denne blivit det med sådan bekräftelse, genom den som sade till honom: »Herren har svurit och skall inte ångra sig: 'Du är en präst till evig tid'» --
i så måtto är också det förbund bättre, som har Jesus till löftesman.
Hebreerbrevet 7:17-22

En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte som dessa överstepräster bära fram offer, en dag varje år, först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv. Ty lagen insätter svaga människor till överstepräster, men det ord som bekräftades med ed och kom senare än lagen insätter Sonen, som är fullkomlig för evigt.
Hebreerbrevet 7:26-28

Hon svarade: "Nej, Herre, ingen." Då sade Jesus: "Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!"
Johannes 8:11

Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.
Johannes 3:17

Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen och sade till honom: "Se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig."
Johannes 5:14

Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er.
Johannes 15:14

Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannes 13:34

 

Läs Bibeln online här!
Läs Bibeln online här!